https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
11. Sınıf Roman Ünitesi Değerlendirme Testi Yazılı Soruları - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » 11. Sınıf Roman Ünitesi Değerlendirme Testi Yazılı Soruları

11. Sınıf Roman Ünitesi Değerlendirme Testi Yazılı Soruları

1. Sanırım bu söylenti başkanın kulağına gitmiş olmalı.
Bu cümledeki dilbilgisi hatasını düzeltmek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
a) “Bence” sözcüğü kaldırılmalıdır.
b) “İnanıyorum” ifadesini “Eminim” ile değiştirin.
c) “Kulağına git” yerine “duy” kelimesi kullanılmalıdır.
d) “da” kelimesi çıkarılmalıdır.
e) “Yapabilirim” kelimesi “olabilir” kelimesi ile değiştirilmelidir.
2. Ondokuzuncu yüzyılın toplumsal ilerlemeye ve kişiler arası iletişimin gelişmesine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar, dış dünya olan topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına odaklandılar. Klasik realist romanın üç ana unsuru olan olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda önemini yitirir ve onların yerine örüntü, alegori, imge, ritim, bakış açısı gibi unsurlar gelir. Bu nedenle olay örgüsünden kurtulmaya çalışan modernist roman, şiire ya da müziğe yaklaşmaya çalışır. (Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış)
Aşağıdakilerden hangisi bu makalede sözü edilen edebiyat akımına bağlı yazarlardan biri değildir?
A) Adalet Ağaoğlu B) Bilge Karasu C) Orhan Kemal
d) Fred Edgo. e) Oğuz Atay
3. Aşağıdakilerden hangisinde eser sahibi yanlış bir şekilde eserle ilişkilendirilmiştir?
a) Sabaheddin Ali – Köyyaklı Yusuf
b) Yaşar Kamal – Yılanı öldürürlerse
c) Yusuf Atiljan Otel-Annayurt
d) Oğuz Atay, bir bilim adamının romanı
e) Adalet Ağaoğlu – Benim adım kırmızı
4. Ayak kemiklerden, bağlardan ve kaslardan oluşur.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Potens uyumsuzluğu
b) Yüklem geçmiş zamanda olduğu için
c) Gereksiz kelimelerin kullanılması
d) bağlacın yanlış kullanımından
e) elementin eksikliğinden
5. Kimse birbirini düşünmez, işlerinin bittiğini görürler.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Nesne olmadığı için
b) Kelime yanlış anlamda kullanıldığı için
c) Gereksiz kelimelerin kullanılması
d) tamamlayıcı bir ekin olmaması
e) Konu eksikliğinden
6. … Toplumdaki istikrarlı sisteme uyum sağlayamayan, onlara karşı çıkan ve onları mağlup eden entelijensiyayı yazılarında anlatmıştır. Yazar, eserlerinde bu kişilerin iç dünyalarını ve iç çatışmalarını yansıtmış; Eleştirel bir anlatı duruşu sergileyin ve ironiden yararlanın.
Aşağıdaki hangi parça bu parçadaki boşluğu tamamen doldurabilir?
a) Kemal Tahir b) Öz Atay c) Emine Echinsu d) Fakir Baykurt e) Tarık Boğa
7. Taksideki adam başını çevirdi () şoför bekliyordu () isteksizce mırıldandı ()
– havaalanına ()
Bu parçada parantez () ile gösterilen sıraya göre aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisine yerleştirilmelidir?
a B C) (,) (.) (;) (.)
Bu) (,) (.) (;) (…)
8. Bilinç akışı tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) XX. 19. yüzyılda modern roman ve öykülerde kullanılmıştır.
b) Kahraman-anlatıcı ve bakış açısı sorgulanır.
c) Cümleler arasındaki mantıksal ilişki çok gevşek ve zayıftır.
d) Kişilerin iç dünyaları üçüncü kişi aracılığıyla verilir.
e) Serbest çağrışım yoluyla bir fikirden diğerine atlamak.
9. Orhan Kemal’in romanlarından birini okumak isteyen bir arkadaşınıza aşağıdaki eserlerden hangisini tavsiye etmezsiniz?
a) evlerden biri b) önce ekmek c) ihtiyar ve oğulları d) kanlı toprak e) güzel
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
a) Nuran, arkadaşının bir yanını keşfetmiş gibi ona bakıyordu.
b) Mevcut yaşam kaosu içinde birçok değer kaybolur.
c) Köye girdikten sonra beni tamamen unutma!
d) “Onu yere serdim” dedi yaşlı adam.
e) Fenerin ışığı garip bir şekilde yere vurur.

“Öz Atay Fermanlı Dili, Tiyatronun Kutsallığının Konusu ve Özeti”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın