https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
12. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 2. Ünite Değerlendirme Soruları - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » 12. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 2. Ünite Değerlendirme Soruları

12. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 2. Ünite Değerlendirme Soruları

2. Ölçü ve değerlendirme birimi
1) Bu tür hikayeler 750 kelimeden az olan hikayelerdir. Bunların arasında tek cümlelik hikâyeler de vardır. Büyüklüğü nedeniyle öykünün unsurları hakkında çok fazla ayrıntıya yer verilmez, öykü şiirde olduğu gibi yoğun ve yaratıcı anlatım kullanılarak hayal edilir.
Bu parçada ne tür bir hikayeden bahsediliyor?
2) Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Nedim Gürsel, Hulki Aktunç, Füruzan gibi yazarlar ………………………………. Anlayışlı hikâyeler yazarken Mustafa Kutlu, Sevinç Çukum, Rasim Özdenürn gibi yazarlar …………………………… yazdılar. Yansıtıcı hikayeler yazarlar.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelime veya deyimlerle doldurunuz.
3) Aşağıdaki ifadeler doğruysa cümlenin başına “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
(….) a. 1980’den sonra Türk hikâyeciliğinde “toplumsal gerçekçi” hikâyeler ön plana çıktı. (….) B. “Leitmotif” terimi, metinde çeşitli şekillerde tekrarlanan ve bazen kahramanları işaretlemek veya hatırlatmak için kullanılan cümleleri ve kalıpları (ana fikir) ifade eder.
(….) c. “Açıklama” tekniği kullanılarak yazılan bir hikâyede okuyucu, eserdeki olayı, kişileri, mekanı vb. betimleyebilir. Öğeleri bir anlatıcı aracılığıyla görür ve öğrenir.
(….) c. Edebî bir metindeki bir metnin veya başka bir metnin belirli bir amaç için “kalıp şeklinde” kullanılmasına “montaj” tekniği denir.
4)….
5) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde Türk hikâyeciliğini etkileyen olaylardan biri değildir?
a) Köyden şehre göç b) İkincisi. Dünya Savaşı c) Cumhuriyetin ilanı d) Tanzimat’ın ilanı e) Çok partili hayata geçiş
6) Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinde tartışılan konulardan biri değildir?
a) Almanya’ya göç ve göçmenler
b) ekonomik yetersizliklerin dayattığı geçim
c) Köyden kente göç sorunları
d) Bireyin çevresi ve toplumla uyumsuzluğu
e) Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan milli mücadele ve devrimler
7) 1. Milleti oluşturan değerlere farklı yönlerden hikayelerde yer verilir.
Saniye. Anlatıda çeşitli kurgu teknikleri denenmiştir.
Üçüncü. İçerik ve biçim olarak geleneksel anlatılardan yararlanılmıştır.
dördüncüsü. Dönemin sosyal ve siyasi şartları gereği bireysel konulara yönelilmiştir.
V. Okuyucunun ilgisini çeken ve heyecanlandıran hikayeleri geniş çapta dolaşıma girdi.
1980 sonrası Türk hikâyeciliği hakkında numaralı cümlelerden hangisi söylenemez?
a) b) 2 c) iii d) 4 e) v
8) Aşağıdakilerden hangisi “ben merkezli” bir işletmenin ortak özelliklerinden biri değildir? a) İnsan gerçeği sosyal değil, psikolojik olarak anlatılır.
b) Olay örgüsüne ilişkin merak unsuru ön planda tutulur.
c) Bireysel mizaç ve iç çatışmalara yer verilir.
d) Psikolojik analizler ve psikanalizler yapmak.
e) Çoğunlukla iç konuşma, bilinç akışı gibi teknikler kullanılır.
9) Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi bir hikâye kitabının ortak özelliklerinden biri değildir?
a) Sanatı toplumu aydınlatmak için bir araç olarak kullanırlar. b) Toplumsal hayatın sorunlarını ifade ederler.
c) Gerçekçilik ve natüralizmden etkilenmişlerdir.
d) Eserlerini çoğunlukla estetik kaygılarla yazarlar.
e) Gözleme dayalı betimlemeler yaparlar.
10) Toplumsal değerleri kendine özgü bakış açısı ve anlatımıyla ele alır. 1967’de yayınlanan “Hastalar ve Işıklar”da benmerkezci hikâyeleriyle yeni bir hikâye dili ortaya koyar. Hikâyelerinde bireyin bilinçaltının derinliklerine odaklanarak ruhsal tahliller yapar.
Bu parçada bahsi geçen hikâyenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Tosuner B) Murathan Mungan C) Adalet Ağaoğlu D) Rasim Özdenören E) Ferit Edgü
11) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumun özelliklerinden biri değildir?
a) Teklifi yapan kişi elindeki plan ve kuponları kullanarak konuşma metnini hazırlamalıdır.
b) Yer, konu, zaman, durum, hedef kitle ve amaca uygun sunum yapmalıdır.
c) Sunum sırasında teknolojik araçlar etkin ve pratik olarak kullanılmalıdır.
d) Konuşmacı dinleyicilerden “özür dileyerek” sunumunu bitirir.
e) Sunucu önceden planlanan konuşma süresini aşmamalıdır.
12) Her yaşlı kadını elmacı kadın sanmaktan ve her sepette zehirli elmalar aramaktan bıkmıştır.
Bu cümlede altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden biri getirildiğinde cümlenin anlamı değişir mi?
a) sıkıldı b) sıkıldı c) sıkıldı d) sıkıldı e) sıkıldı

Tomris Uyar Yedi Meşale Yapıcı

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın