https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özet Kısaca PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özet Kısaca PDF

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özet Kısaca PDF

Cumhuriyet dönemi şiirinde kırklı yıllardan itibaren birçok şair Nazım Hikmet’in etkisinde kalan ve Nazım Hikmet’in temsil ettiği toplumcu gerçekçilik bağlamında birçok şiir yazmıştır. Bu şairler arasında Atilla İlhan, Ahmet Arif, Enver Gökçe, Cahit Ergat, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Kan Yücel, Refat Ilgaz, Suat Taşhir, Umar Faruk Toprak, Arif Demir ve Mehmet Başaran gibi isimler öne çıkıyor. 1960’lı yılların sonlarından itibaren, İsmet Özel, Atül Bahramoğlu, Nihat Bahram, Surya Pervi, Refik Durbaş ve Kemal Özer gibi şairler de ülkede hüküm süren şartlar neticesinde bu anlayış doğrultusunda şiirler yazmışlardır. Aynı ikinci dönemde etkisini gösteren şairler. Yeni benzeri şiire itiraz ettiler. Ezilenlerin haklarının ele alınması ve şiirin ideolojiyi ifade etme aracı olarak kullanılması çağrısında bulundular. 1970’lerde Halkın Dostları, Yeni Gerçek, And gibi dergiler etrafında toplandılar. Eserlerinde halkın, işçi sınıfının sorunlarını, güncel ve siyasi olayları ele aldılar. Biçimden çok içeriğe önem vermişler, anlaşılır bir dil kullanmışlardır.
1960 sonrası Türk şiirindeki kavramlardan biri de toplumcu eğilimleri yansıtan şiir anlayışıdır. “1960 sonrası sosyalist kuşak” olarak bilinen Atul Bahramoğlu, İsmet Özel, Surya Bervi, Kemal Özer, Refik Durbaş ve Nihat Bahram gibi sanatçılar şiirlerini bu anlayışla yazmışlardır. Farklı dergiler etrafında toplanan bu şairler, “Ekinci Yeni” akımının şiir anlayışını sert bir şekilde eleştirmiş ve toplumcu şiiri savunmuşlardır. Bu anlayışla toplumsal olaylara ve toplumun aksayan yönlerine diyalektik bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır. Bu şairler sosyalist unsurları şiirlerine işleyerek dönemin sosyal ve siyasal sorunlarını kent, kentleşme, eşitsizlik, işsizlik, adaletsizlik, özgürlük gibi konularda işlemişlerdir. Bu şairlere göre “sosyalizmin tek amacı insanları yüceltmek ya da övmek değil, insanların çelişkilerini ortaya çıkarmak ve onlarla barışmaktır.” Sosyalist şairler, açık bir ifadeyi benimseyerek toplumun sözcülüğünü üstlenmişlerdir. Şiirde biçimsel özelliklerden çok içeriğe önem vermişlerdir. İkinci Yeni Gelen’in şiirlerine hakim olan karamsarlık, bu dönemin sosyalist şairlerinin şiirlerinde yerini mutlu günlere duyulan umut ve inanç, kararlılık ve direnme duygularına bırakır.

«Türk şiirinin 1980’den sonraki ikinci yeni akımı».

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın