medyauzmani.com
Agah Sırrı Levent Kimdir Hayatı Özet Kısaca Eserleri Kişiliği – Rüya Tabirleri

Agah Sırrı Levent Kimdir Hayatı Özet Kısaca Eserleri Kişiliği

(1894-1978) edebiyat tarihçisi, yazar. Rodos’ta doğdu. İlköğrenimini Edirne Sıbyan Mektebi’nde, ortaöğrenimini Mülkiye Rüştiyesi ve Konya İdadisi’nde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (1919) tamamladı. Kurucusu olduğu Özel İstiklal Lisesi’nde öğretmenlik ve yöneticilik, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlik, Aydın Milletvekilliği (1940-1946), TDK Genel Sekreterliği (1951-1960) ve Başkan (1963-1966). Ankara’da öldü.
Yazarlığa Konya’da Babalık Gazetesi’nde başladı (1913). Roman ve kısa öykü kitapları. Daha sonra edebiyat tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Makalelerinin çoğu Türk Dili’nde yayınlandı.
Eserleri: 1. Edebiyat Tarihi Tabloları (3 cilt, 1.C. 1932, 2.Y. 1934, 3.Y. 1937), 2. Eğitimimiz ve Milli Eğitim (1940), 3. Eserler ve Karakterler ( 1940), 4 Edebiyat Divanı (1941, 1943), 5. Hz. 1972), 8. Gazavât-nâmeler ve Mlhailoğlu Ali Bey’in Gazavat-nâme (1956), 9. Türk Edebiyatında Şehrengiz ve Şehrengizlerde İstanbul (1958). 10. Arap ve Fars Edebiyatında Leyla ve Mecnun Hikâyeleri (1961), 12. Asrın Türk Edebiyatı (1982), 13. Türk ve Milli Edebiyatı (1962), 14. Türk Edebiyatında Atasözü ve Deyimler ( 1962). 15. Hüseyin Rahmi Gürpınar (1964), 16. Ali Efendi Nevay (4 cilt, hayatı ve tüm eserleri, 1965-1968), 17. Şemstine Sami (1969), 18. Türk Edebiyatı Tarihi (Cilt 1, 1973) 19. Ağrılar ( Roman, 1928), 20, Ahmed Rasem (1967).
Diğer kaynakların özeti:
Rodos’ta doğdu. 1919’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Bir dönem Türk Dil Kurumu Başkanlığı yaptı. 1969’dan itibaren TDK’nın tarih sözlük çalışmalarını yönetti. 1972’de Agop Dilaçar, Cem Dilçin’le birlikte “Türkiye Türklüğünün Tarihsel Sözlüğü”nü hazırladı. Agâh Sırrı Levend’in otuza yakın kitabı ve pek çok ilmî eleştirisi bulunmaktadır.
Çeşitli dergi ve gazetelerde eğitim, edebiyat eleştirisi ve dil alanlarında yüzlerce makale yayınladı. Kendisini edebiyat ve dil tarihimiz üzerine ilmi araştırma ve incelemelere adayarak karakterini bu yolda geliştirmiş çok başarılı ve üretken bir edebiyat tarihçisidir.
Eserleri: Edebiyat Tarihi Dersleri (3 cilt), Divan Edebiyatı, Türk Dilinin Gelişim ve Yalınlaşma Evreleri, Tarih Boyunca Türk Dili, Ümmet Devri Türk Edebiyatı, Dil Üzerine (Talis-Araştırma) .. .

“TALİP APAYDIN ​​​​Dadaizm”

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın