medyauzmani.com
AHMED FAKİH KİMDİR HAYATI ESERLERİ BİYOGRAFİSİ KISACA ÖZET – Rüya Tabirleri

AHMED FAKİH KİMDİR HAYATI ESERLERİ BİYOGRAFİSİ KISACA ÖZET

Horsanlı olan sanatçı, medresede eğitim görmüş ve üstün fıkıh bilgisinden dolayı fakih olarak anılmıştır. Mevlana’ya ait bir Mevleviliktir.
o çalışıyor
Kernama: 100 hecelik eser, manzum bir manzumla yazılmış manevi eserdir. Eserde dünyanın yok oluşundan bahsedilmektedir. Anadolu Türkçesinin ilk örneklerinden biri olması dilsel açıdan önemlidir.
Kitab Ifsafi Masa’idish Arif: Kutsal meclislerin özelliklerini anlatan 399 kıtadan oluşan bir ders kitabıdır.
Başka bir kaynak:
Bir şair. Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. 13. yüzyılda Konya’da yaşadığı, fıkıh tahsili yaptığı, sonra tasavvufa geçtiği ve cinnet geçirerek öldüğü menkıbe kitaplarında yazılıdır. Sonraki yüzyıllarda şairin birçok efsanesi doğdu.
Anadolu seyahatnamesinin bilinen ilk örneğini Mesnevi şeklinde vermiş, Haç Yolu ve Mekke’deki kutsal yerleri anlatmıştır.
Eserleri: 1. Qaranameh (şiir şeklinde yazılmış dini, ahlaki, tasavvufi eser), 2. Kitab Ifsafi Masa’idish Sharif (kutsal yeri anlatan Mesnevi). [Bu kitap Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu tarafından neşredilmiştir; TDK. neşri, An­kara. 1974 Çarhnâme’yı de Mecdut Mansuroğfu yayımla­mıştı (1956)].

“(Ahmed Al-Saliby) Ahmed Günü’nü adıyorum”

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın