http://ttlink.com/mp3donustur https://www.graphis.com/bio/mp3-donusturucu/ https://ko-fi.com/mp3donusturucu https://www.youmagine.com/mp3-donusturucu/designs https://wakelet.com/@mp3doenuestueruecue456 https://godotengine.org/qa/user/mp3donustur https://www.jigsawplanet.com/mp3donustur?viewas=3e61a08f27a9 https://www.slideserve.com/mp32
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ahmedi Kimdir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Şiirleri PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Ahmedi Kimdir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Şiirleri PDF

Ahmedi Kimdir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Şiirleri PDF

Ahmedi kimdir hayatı kişisel şiirler işler

14. yüzyılın en büyük divan şairlerinden biridir. Çalışmaları boyunca aşk, eğlence, tarih ve doğa hakkında din dışı şiirler yazan bir sanatçı. hayatının büyük bir bölümünü Bursa’da saray çevresinde rahat bir yaşam sürerek geçiren sanatçı; Şairliğinin yanı sıra ansiklopedik ilmi yönü, doktorası ve hat sanatı vardır. Türk şiirinde sağlam bir millî telaffuz geleneğinin temellerini atan Ahmedi, kendinden önceki sanatçılara göre ağır bir dil kullanmıştır.

Ahmedi’nin işi

türk mahkemesi
Kullanıcı Adı: Nizami-i Gancevî İskendername’de yazılan ilk Nazir’dir. Sanatçı bu eserinde Büyük İskender’in hayatını ve savaşlarını işlemiştir. Mesnevi üslûbunda yazılan eserde astronomi, fen, matematik ve sosyoloji ile ilgili bilgiler yer almıştır. Esere eklenen 334 kıta Türk Osmanlı tarihinin ilk bölümüdür.
Cemşid ile Harşid: 4745 kıtalık eserde Çin hükümdarının oğlu Cemşid ile Rum Kayseri’nin kızı Horşid arasındaki aşk anlatılır.
Marfouh Al-Arafa: Tıpla ilişkilendirilen sanatçıdır. Şehzade Süleyman adına yazılmış ve I. Mehmed’e takdim edilmiştir.
Mirkatü’l-Edep: Arapça-Farsça bir manzum sözlüktür. Eser, Arapça ve Farsça öğrenmek isteyenler için bir kaynak niteliğindedir.
Mizan ed-Dib, 195 hecelik Farsça bir methiyedir.
Başka bir kaynak:

(?-1413)
Bir dünya şairi. Edebiyat ve şair Msnavi’nin bir koleksiyonudur. Asıl adı Tareddin İbrahim bin Hazir’dir. İlköğrenimini Anadolu’da tamamladı. Daha sonra Mısır’a giderek Şeyh Ekmeleddin’den ders aldı. Ahmedi’nin Anadolu’ya dönüşü ve bu dönemdeki hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Süleyman Şah’a verdiği şiir ve biyografilerden Kütahya’da Alman beylerinin hizmetinde olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Yıldırım Bayezid’in oğullarından İmide Süleyman’ın hizmetine girdi. Amasya’da vefat ettiği söylenmektedir. Divan şiirinin ilk devirdeki en büyük ustalarından biridir. Türk şairlerinden (Golşehri, Yunus Emre, Aşık Paşa) ve kendisinden önce gelen İran şairlerinden etkilenmiştir. Ahmedi’nin 15. yüzyıl Türk şairleri üzerinde de etkisi olmuştur. Geyik türleri, methiyeler, sözdizimi – i yay ve masnu konusunda başarılı örnekler vermiştir. Şiirlerinde aşk ve tabiat temalarını işlemiştir. Yazılarından da anlaşıldığı gibi İslami ilimlerde de bilgi sahibidir. İyi bir hattat olduğu da bilinmektedir.

Eserleri: 1. Dîvan, 2. İskender-nâme (İranlı şair Nizami’nin ücretsiz tercümesi, 8.000 bevitlik bir Mesnevi), 3. Cemşid ü Hurşld (Mesnevi) 4. Tervihü’f-Ervah (10.000 beyitlik bir mesnevi). tema Al-Tibb (el-Mesnevi), 5. Israr al-Nu’am (el-Tar, al-Mesnawi’den çeviri), 6. Mercadul al-Adab (Farsça, sözlükte), 7. Muzanul al- Adib (gramer hakkında), 8. Miyârü’l-Adab (gramer hakkında). [Ahmedî’nin İskender-nâme’si konusunda Doç. Dr. İsmail Ünver’in doktora çalışması var­dır. Cemşîd ü Hurşîd’ini de Prof. M. Akalın doktora tezi ola­rak hazırlamış ve neşretmiştir.]

“Geleneksel Olmayan Uzlaşma Ahmed Paşa”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın