https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
AHMET CEVDET PAŞA KİMDİR HAYATI ESERLERİ BİYOGRAFİSİ KISACA ÖZET - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » AHMET CEVDET PAŞA KİMDİR HAYATI ESERLERİ BİYOGRAFİSİ KISACA ÖZET

AHMET CEVDET PAŞA KİMDİR HAYATI ESERLERİ BİYOGRAFİSİ KISACA ÖZET

Lovka’da doğdu. Profesör, hakim, hakim, vali ve bakan olarak çalıştı. Yazar birkaç dil biliyor. Tarih, coğrafya, matematik gibi birçok bilimle uğraşın. Gramer Kitapları Kitapları. Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk kuralları
Kısas-ı Enbiya ve Tarih-i Cevdet adlı eserleriyle tanınan Messel Yazı Kurulu’nun başkanlığını yaptı.

Ahmed Sevdet Paşa hakkında detaylı bilgi

(1822-1895)
tarihçi, yazar. Lovka’da (Bulgaristan) doğdu. Gerçek adı Ahmed’dir. Hassi Süleyman Ağa’nın oğludur. 1839’da mektepte okumak için İstanbul’a geldi. Fatih Başkurşunlu Medresesi’nde öğrenim görerek, devrinin ilimleri ve tarihi hakkında sağlam bilgiler edindi. daha sonra profesörlükte; Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği ve Encümen-i Daniş üyeliği yaptı. Hakim ve müfettiş olarak çalıştı. Mustafa Reşit Paşa ile tanıştıktan sonra (1845) on beş yıl onun yanında çalıştı. 1865’ten sonra Danıştay’a başkanlık eden Vali; Evkaf, Maarif, İçişleri, Ticaret, Ziraat ve Adliye Nazırı olarak görev yaptı. 1895 yılında İstanbul’da vefat etti. Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Yindader Mezarlığı’dır. Cevdet Paşa iyi derecede Arapça, Farsça ve Bulgarca biliyordu. Ayrıca Fransızca öğrenin. Doğu edebiyatlarıyla uğraştı ve birkaç şiir yazdı. Kültür hayatımıza en çok hizmet eden yazarlardan biridir. Hukuk, tarih, dil ve edebiyat alanlarında kitaplar yazdı. Türkçenin ilk nahivlerinden sayılan Kavâid-i Osmaniye, Fuad Paşa (1850) ile birlikte kaleme alınmıştır. Bir de eski edebiyatımızın resimlerini anlatan ve edebî bilgiler veren bir kitap var. Tarihi de iyi bilinmektedir. Tarafsız bir gözle yazdığı bu kitap, Kujok Kinarka Antlaşması’ndan Vaca-i-Hairi’ye (1774-1825) kadar en önemli olayları, kaynaklara işaret ederek ve belgeleri eleştirerek eleştiriyor, adını duyurdu. edebi.

o çalışıyor:

1. Osmaniye Kavid (1850, Fuad Paşa ile birlikte yazılmıştır), 2. Türkçe Kavid (ilk eserin sadeleştirilmiş halidir, birkaç defa basılmıştır ve okullarda ders kitabı olarak okutulmaktadır). 3. Belâgat-ı Osmaniye (Eski Edebiyatın Hükümleri, Öğreten Kitap, 1881), 4. Târihi Cevdet (12 cilt, 1854-1885 yılları arasında yazılmıştır. İlk altı ciltten seçmeler Bakanlıkta Antoloji adıyla neşredilmiştir. Maarif Milli Kültür Neşriyatları, 1973 -74), 5. Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih -i Hulefâ (Halk için yazılmış, peygamberlerin hayatları ve halifelerin tarihi anlatılmış, dili üsluptur. temiz.eski harflerle birkaç kez basıldı.maher ezz’in hazırladığı metin milli eğitim bakanlığı yayınlarında yayınlandı, 1973), 6.,döneminin tarihi ve toplumsal olaylarına dair aldığı notlar . 21 defterden oluşmaktadır.)

[Yazar hakkında fazla bilgi İçin bkz.: Ibnü’l-emin Mahmud Kemâl inal, Son Asır Türk Şâirleri;, C. I, s. 236-240; Fatma Âliye Hanım, Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul 1914; Ali Ölmezoğlu, Cevdet Paşa md., İslâm Ans., C. III, s. 121 vd.]

«CEMAL SURAYYA CEYHUN DEMİRTAŞ»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın