https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ahmet Mithat Efendi Kimdir Hayatı Eserleri Kısaca özet - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Ahmet Mithat Efendi Kimdir Hayatı Eserleri Kısaca özet

Ahmet Mithat Efendi Kimdir Hayatı Eserleri Kısaca özet

Ahmed Mithat Efendi, Tanzimat devrinin insanlar için yazan, onların dünyasına ve dillerine en yakın sanatçısıdır. Çalışmalarıyla “toplumsal fayda” ilkesini hayata geçirmeyi ve bu yolla insanların kültür düzeyini yükseltmeyi amaç edinmiştir. Bu devirde insanlar için yapılan edebiyatın en belirgin ismidir. Kendi kuşağı arasında hakim olan “özgürlükçü” akımlarla meşgul olmamış, eserleriyle halka hizmet etmek için daha sakin bir yaşam arayışına girmiştir. Bir sanatçı olarak işinde çok üretkendir.

Roman ve hikâye anlayışı tepeden tırnağa tamamen yeni teknoloji ile donatılmış ve sanatsal bir üslubu benimseyen bir anlayış değil, ülkemizde alışılagelmiş olan halk hikâyeciliği giderek güncellenerek yazılmaktadır. aşağı. Seyircinin anlayabileceği düzeyde. Halkı eğitmek için bir ekolün kurulduğu yapıtlarında, sanatsal anlatımdan uzak, sade bir dil ve izleyicinin kolayca anlayabileceği bir üslup kullanmayı uygun bulur.

Ancak Ahmed Mithat, edebiyatta insana yönelirken, sonuna kadar Batılılaşmanın gerekliliğine inanmıştır. Eserlerinde verdiği mesajlar, entelektüel birikim, Batı medeniyetinin iyi olduğuna inandığı yönleridir. İzlenen yol, insanların seviyesine, onların yaratmak istedikleri yeni insanlara inmektir.

Hikâyelerinden sonra yazdığı ilk büyük romanı Hasan El-Mallah’tır.

diğer romanlarından bazıları; Hüseyin Falah, Filton Bey ve Raquem Efendi dünyanın en iyi oyuncularıdır.

Namık Kemal’in tiyatro için kullandığı “faydalı eğlence” yöntemini Ahmed Mithat da hikâye ve romanda uygulamıştır. Okurlarını eğitmek için yaptığı öneriler, dönemin yeni tekniğiyle yazılan hikâye ve anlatıyı anlamaya uygun olmasa da halka hizmet amacıyla bu tavrında ısrar etmiştir.

Vakanın oluşturulmasındaki başarısı, eserlerinde sunduğu sosyal hayata dair düzenli önerileri okuyucuya daha yumuşak bir şekilde sunmasını sağlamıştır.

Ahmed Mithat Efendi (1884-1913) hakkında detaylı bilgi

Romancı ve kısa öykü yazarı. Örgütler dönemi yazarlarından biridir. İstanbul’da doğdu. Hassi Süleyman Ağa’nın oğludur. İlköğrenimine ağabeyinin yanında Vidin’de başlamasına rağmen okulu bırakıp Mısır Çarşısı’nda bir aktar çırağı olarak İstanbul’a döndü. Bu arada özel Türkçe ve Fransızca dersleri aldı. Dört yıl sonra ağabeyiyle Nice’e döndü ve ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Tuna Nahiyesi Harf Dairesi’nde (Rusçuk’ta) katiplik yaparken, çalışkanlığıyla Midhat Paşa’nın sevgisini kazandı. Yazara Midhat adını bu paşa vermiştir. Tuna vilayetinde gazete müdürü iken (1869) Midhat Paşa ile Bağdat’a giderek burada iki yıl kaldı ve Zefra vilayet gazetesini çıkardı. Bu yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı ders kitabı yarışmasına Hâce-i Evvel adlı eseriyle katılarak ikinci oldu. Ailevi nedenlerle istifa ederek 1871’de İstanbul’a döndü ve evinde kurduğu bir matbaada eserlerini basmaya başladı. 1872’de Budir ve Dalgıç adlı kısa ömürlü iki gazete çıkardı. 1873 yılında Dağarcık dergisinde yayınladığı bir yazı nedeniyle Rodos’a sürgüne gönderildi ve 1876 yılına kadar burada kaldı. İlk romanını burada yazdı. 1876’dan sonra Cerîde-i Askeriyye (Askeri Gazetesi), Takvim-i Vekaayi (Gazette) Müdürlüğü’nün yazı işleri müdürü, II. Abdul Rahman’ın vaka numarası olarak görev yaptı. Mali durumu düzelince Tercüman-ı Perakende gazetesini çıkardı (1878). 1879’da Umûr-ı Matbaa (Devlet Matbaası), 1895’te Umûr-ı Sıhhiye İkine’nin müdürlüğünü yaptı! Başkan (Sağlık Kurulu Başkan Yardımcısı) oldu. Saniye. İkinci Meşrutiyet döneminden sonra Daralfonon’da dünya tarihi, dinler tarihi ve felsefe tarihi dersleri verdi. Daruşavaka’da vefat etti ve Fetih Camii’nin bahçesine defnedildi.
Tanzimat döneminde edebiyat eserlerinin çoğunu üreten sanatçı Ahmed Medhat’tır. Eserlerinde kendisini değil çevresini ve çevresinde gördüklerini anlatmıştır. Sohbet etmeyi seven yazar, düşüncelerini ve bu türlerde ürettiği eserleri ifade etmek için en uygun edebî türler olarak hikâye ve romanı görmüştür. Ve daha önce de Qaisdan Sharek adı altında topladığı fıkraları yazmıştı ve bu fıkraların sonunda ahlak dersi vermeyi de ihmal etmemişti. Çoğu öykü, bir dram ve üç romandan oluşan ve yayımı 25 yıl süren “Latif Al-Rifai” serisinde yazar, masaldan öykü türüne geçer ve temalarını çeşitli olaylardan alır. Daha sonra büyük öykü ve romanlarını yazmaya başladı ve 1908’de 39 roman üretti. Yazılmasının amacı, Türk halkına Batı kültürünün ilk bilgilerini öğretmek, eğlendirirken öğretmek, batıl inançları ve ilkel gelenekleri terk etmek ve kabulü önerilen Batı medeniyetinin iyi ve kötü yönlerini göstermektedir. Olayları İslam ülkeleri arasında geçen ve kahramanların bireysel hayatlarını konu alan roman ve oyunlara “ulusal”, toplum hayatını konu alan roman ve oyunlara “yerel” bir karakter verdi. Romanları boyut olarak büyüktür. Psikanaliz başarısız oldu. Toplumsal konulara ilk kez ve en çok yer veren yazardır. Batılı hikâye ve roman profesörlerini okudu ve onlardan etkilendi. Üslubunda masal ve methiye üslubu hakimdir. Roma teknolojisi zayıf. Halk için öyküler ve romanlar yazan popüler bir sanatçıdır. Kalemini milletin hizmetine vermiş, çeşitli konuları işleyerek Türk insanını yetiştirmeye çalışan büyük bir hocadır.

Ahmed Mithat Efendi’nin Hikâye ve Kitapları:

Latif Köyaliyat Dizisi (1870-1895): 1. Sol Zan (1870-1900), 2. Kölelik (1870-1900), 3. Gençlik (1870), 4, Tehul (1870), 5. I Zanan Felsefesi (1870) ), 6. Gönül (1870), 7. Mihnet-Keşan (1870), 8. Ferkat (1870), 9. Yeniçeriler (1871), 10. Allah’ın Emriyle Ölüm (1873), 11. Hikaye (1876), 12. A Feltankar (1876), 13. Naseeb (1877), 14. Mutluluk (1885), 15. Oburluk (1885), 16. Tövbe Carr (1885), 17. Çifte İntikam (1887), 18. Para (1887) ), 19. Kaşıkta almaya mahkum (1887), 20. Diplomalı kız (1890), 21. Hazineden Tima-sa (1890), 22. Eki Hüda Kar (1893), 23 .Koruyucu Sadeghi (1893), 24. Kurtarıcılar (1893), 25. Anne-Kız (1895). Bu serinin dışında hikâyeler yazdı: 26. Hayek Miatmin’in hükümlerini anlatan Osmanlı serumlarının yolları (1872), 27. Hakikat Selamı (1891).

Ahmed Mithat Efendi anlatıyor:

1. Hasan Mallah ya da Sırdaki Gizem (1874), 2. Dünyaya İkinci Geliş ya da İstanbul’da Ne Oldu? (1874), 3. Hüseyin Falah (1875), 4. Felton Bey ve Rakim Efendi (1875), 5. Kan ve Koca Masalı (1875), 6. Paris’te Türki (1876), 7. Sinji (1877) , 8. Bekârlık saltanat mı dediniz? (1877), 9. Solomon Moseley (1877), 10. Yeryüzündeki Bir Melek (1879), 11. Sadece On Yedi Yaşında (1881), 12. Karnaval (1881), 13. Amiral Bling (1881), 14. Fah ! (1882), 15. Akayeb Alem (1882), 16. Dürdâne Hanım (1682), 17. Esrâr-ı Cinâyât (1884), 18. Cellat (1884), 19. Voltaire Yirmi Yıl (1884), 20 Hirt ( 1885), 21. Senli Han (1885), 22. Demir Bey veya Enkeshav Israr (1887), 23. Çingene (1887), 24. Bilimsel Roman veya Amerika Doktorları (1868), 25. Montari Eşkıyası (1888) , 26. Arnavutlar-Soliotlar (1888), 27. Gürcü Kızı mı İntikam mı (1888), 28. Pişmanlık mı? Ne yazık ki! (1889), 29. Rikal or The World of Violence in America (1889), 30. Alexander Stra-della (1889), 31. Devil’s Rock Amulet (1889), 32. Observations (1890), 33 Mystery in the Priest ( 1890), 34 Hayal ve Hakikat (1891), 35. Ahmed Metin ve Arzâd (1891), 36. Bir Acîbe-İ Say-Diyye (1894), 37. Taaffüf (1895), 38. Gönüllü (1896), 39. Eski Mektuplar (1897), 40. Moglaka Matters (1898), 41. Lovers of Gold (1899), 42. Jön Türk (1908).

Ahmed Mithat Efendi’nin tiyatro eserleri:

1. Açıkbaş (1874), 2. Ahz-ı Sar (1874), 3. Hükm-i Dil (1874), 4. Zuhur-ı Os-maniyân (1877), 5. Siyavuş (1883), 6. Fürs- 1. Eski Afet (1884), 7. Şinji (1884), 8. Serkis Özdenler (1884), 8. Eyvah (1884).

Diğer işler:

1. Üss-i İnkılâp (3 cilt, Sultan Abdül-Aziz Hükümdarlığının Siyasi Eleştirisi, 1877-1878), 2. Savunma (3 cilt, Hristiyanlığa Karşı İslam Savunması 1883-1885), 3. tstibşar (1893) ), 4. Bashir ( 1895), Avrupa’da (Travel Impressions, 1890), 10. Menfa (Autobiography, 1876). 11. Kainat (Dünya Tarihi 15 kitap 1871-1881), 12. Al-Manfa (1876), 13. Politik Ekonomi (1878), 14. Müntehabat-i Ahmed Mithat (Maddeler 3 cilt, 1888-1889), 15. Mufassal (3 ). Cilt 1 Edian (Dinler Tarihi, 1911).

“Naci Abd al-Haqq Hamit Tarhan’ın hocası”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın