medyauzmani.com
AKİF PAŞA KİMDİR HAYATI ESERLERİ BİYOGRAFİSİ KISACA ÖZET – Rüya Tabirleri

AKİF PAŞA KİMDİR HAYATI ESERLERİ BİYOGRAFİSİ KISACA ÖZET

(1787-1845)
Yazar ve şair. Yozgat’ta doğdu. Aytnabeli Mehmet Efendi’nin oğludur. Altı yaşındayken babasıyla birlikte Hicaz’a gitti. Öğretisinden sonra Bozuk’ta Separzade Süleyman Bey’in Divan katibi olarak tayin edildi. Yirmi yedi yaşında iken İstanbul’a giderek Bâbıâli’ye girdi (1813). Zamanla yükseldi ve Bakan rütbesiyle Dışişleri Bakanı oldu. 1845 yılında Hicaz’dan dönerken İskenderiye’de öldü.
Akif Paşa eğitimli, kültürlü ve iyi bir devlet adamıydı. Divan şiirinin yanı sıra hece ve saz şiiri tarzında da eserleri bulunmaktadır. Sadelik odaklı nesiriyle de tanınır. Adem Kasidesi yeni şiirin bir örneğidir. Zamanında gelişen Batı edebi hareketinden çok fazla etkilenmedi.
o çalışıyor:
1. Tabsıra, (1883), 2. Münşeat Ei hac kil Efendi Akif Efendi ve Divançe (1843), 3. Divançe (1845), 4. Eser-i Akif Paşa (Mektuplar, 1873), 5. Muharrerat-ı Hususiye- Akif Paşa (1883), s.6. Risala-Fray fi’s-Siyasat (Arapçadan çevirdiği bu eser neşredilmemiştir).

Nahit Olvi Akgün Reza Polat Akkyunlu

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın