https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ankara Romanı Özeti Konusu Içeriği Kişileri Kısaca - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Ankara Romanı Özeti Konusu Içeriği Kişileri Kısaca

Ankara Romanı Özeti Konusu Içeriği Kişileri Kısaca

Kitabın adı: Ankara

Kitabın Yazarı: Yakub Kadri KARAOSMANOĞLU
Yayıncı: Devrim
Yayın yılı: 1982

1-) Kitabın konusu:

Yakub Kadri Karaosmanulu’nun Ankara romanı kurmaca bir romandır. Bu romanda yazarın özlediği ve özlediği şey, geleceğin Ankara’sı ve dolayısıyla Türkiye’dir.

2-) Kitabın özeti:

Cumhuriyet devrimi ile birlikte Anadolu’nun dirilişinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu yeni yapının üzerine acilen bir bina yapılması gerekiyor. Bunu yapacak olanlar, dönemin ideal vatansever insanları olacaktır. Ankara romanında bunu gerçekleştirecek idealistlerin mücadelesini anlatır. Bu ideal kişiler, devrimci hareketi özümsemiş ve vatanseverlik bilincine sahip kişiliklerdir. Bu insanlar hayatlarının macerasında karmaşık yollardan geçerek romanın ilerleyen bölümlerinde buluşurlar. Kendileriyle çelişmeyen, maddi ve manevi varlığını kaybetmeyen, değerleriyle gurur duyan yeni, çağdaş, çağdaş bir Türk toplumu yaratmak için hayatlarını harcarlar.

Ankara romanı üç bölümden oluşur;

1. Bölüm: Sakarya Savaşı Öncesi (1922’ye Kadar).

İkinci Bölüm: Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllar (1926’ya kadar).

Bölüm III: Ondördüncü ve Yirmi Cumhuriyet Sonrası Dönem (1937-1943’e kadar).

Bu üç bölümün olayları, yazar tarafından her bölümde ayrı bir karakter olarak sunulan Salma Hanım’ın etrafında dönüyor. Salma Hanım’ın araştırması Ankara araştırmasıdır. Kaderi Ankara’nın kaderidir. Onun hayatı Ankara’nın da hayatıdır. Selma’nın ilişki kurduğu erkekler ikonlardır.

Birinci Bölüm: Ankara’nın istiklal zaferine giden savaş yıllarını kısaca anlatır. Romanın başkahramanı Salma Hanım bu üç bölümde hayatını üç farklı erkekle geçirmektedir. Milli Mücadele yıllarında bir banka başkanının eşidir. Kocası Nazif ile Ankara’ya yabancıdır. İstanbullu hanım için Ankara’da hayat monoton, sıkıcı ve yoksullukla dolu. Boş zamanlarında Hatice Hanım ve Halim Hanım ile sohbet eder. Bu sohbetlerde Ankara’nın gündelik hayatını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Daha sonra Nazif Bey’in arkadaşının vekili Murat Bey ile tanışırlar. Bu sırada Binbaşı Haki Bey ile de tanışırlar. Bu dönemlerde Heki Bey’in vatansever mücadele ruhu ve azmi onu çok etkiledi. Tüm umutların zafere bağlandığı ve başka hiçbir şeyin önemli olmadığı bu dönemde, herkes mütevazı bir hayatın tadını çıkarıyor. Kocası Nazif Bey, bir erkekten bekleyeceği ilgi ve heyecanla vatan davasına bağlı olmadığı için Salma, kocası Nazif Bey’den ayrılmaya başlar. Bir savaş şefinin düşüncelerine ve eylemlerine sempati duyuyor. İlk bölüm, Salma Hanım’ın Binbaşı’nın büyüsüne kapıldığı bir anda sona erer.

İkinci bölümde Salma Hanım, Nazif Bey’den boşandı. Bu bölüm zaferden sonra Ankara’dır. Salma Hanım, emekli Binbaşı Miralay Hakıbey’in eşidir. Ancak Cumhuriyet öncesi dönemde şartlar değişti ve şartlar insanları da değiştirdi. Haki Bey ordudan, Murad Bey de savcılıktan ayrıldı. Koz zengini şirketler kurulunun departmanlarında dolaşan ve yabancı gruplarla iş yapmaya çalışan Hakkı Bey’in yeni yüzüyle karşılaşıyoruz. Heki Bey, vatanseverlik ideallerini bir kenara bırakarak, maddi refah içinde serbest meslek sahibi bir kişiye dönüştü. Bu gruba göre artık popülizm diye bir durum yok. Bu bölümde, devrimi bu şekilde anlayan ve onu her zaman kendi çıkarları için kullanan bu kesim ile halk arasında nasıl aşılmaz bir uçurum açıldığı eleştirisi yer almaktadır. Salma Hanım yeni kocasından uzaklaşır. Bu arada yazar Nachit Thabet, genç kadın için bazı vizyon alanlarını paylaşıyor. Salma Hanım bu hayatın acısını paylaşıyor. Binbaşı Haki Bey boşandı. Bundan sonraki hayatında sosyal hizmetlerin en kıymetlisi olan öğretmenlik vazifesini üstlenir.

Son bölüm ise yazarın Ankara hayalidir. Bu yazarın hayali, Cumhuriyet Bayramı’nın onuncu yıl dönümü ile başlar. Gazi Mustafa Kemal’in Türk milletine hitaben yaptığı konuşma, bir devrin, yeni bir sabahın ilk işaretiydi. Ankara’nın çehresi değişti. Ardından bencil bir grubun zevk ve çıkarlarına yönelik şiddetli bir basın saldırısı başladı. Halk evleri, toplumsal bağlılığın örgütlenmesi yeni yaşamın odak noktasıydı. Salma Hanım, Nashet Thabet ile evlendi.Bu iki kişi, yeni bir hayat inşa etmek ve inşa etmek için büyük bir aşkla çalışıyor, kitlelere yeni değerler kazandırıyor. Harf İnkılabı, Tarih Cemiyeti, Yüksek İktisat Enstitüsü, Halkevleri gibi birçok alanda büyük atılımlar ve büyük yenilikler yaşanıyor. Selma Hanım ve Nessa Thabet fırsat bulduklarında Anadolu’nun farklı yerlerini gezerler ve bu gezilerde gördükleri yerlerin yeni yüzüyle karşılaşırlar. Anadolu’nun toprağını, sularını, kırlarını, kayalıklarını, dağlarını, taşlarını eşsiz güzellikleriyle bir cennet parçası sanırlar ve bundan doyumsuz bir zevk alırlar. Özellikle Pınarbaşı’nda düzenledikleri eğlence gösterilerinde halk ezgileri ve şarkıların çalındığı ve sabaha kadar güzel vakit geçirdikleri söyleniyor. Roman, bu yazarın hayal gücüyle sona erer.

3-) Kitabın ana fikri:

Yeni kurulan bir ülkenin buhranlarında insanlar kendi çıkarlarından çok kendi vatanını ve milletini düşünmelidir.Bu zorlu dönemi aşmak için herkesin el ele gönül gönüle çalışması gerekir; Ne kadar zor olursa olsun engelleri birlikte aşmaları gerekir.

4-) Kitapta yer alan olay ve kişilerin takvimi:

Salma Hanım: İyi bir eğitim gördü, haksızlığa boyun eğmedi, vatanseverdi, vatanseverlik için koşturdu; Sürekli bir şeyler arıyor ve aradığını bulamıyor; Kararlı ve hoşgörülü, ruh hallerini anlayan ve olgun bir insandır.

Nazif Bey: Eğitimli bir banka müdürü. Ülkesinden çok canını seven sessiz bir insandır.

Binbaşı Hakkı Bey: Milli mücadele yıllarında yiğit bir askerdi. Milli mücadele sona erdiğinde tavır ve hareketlerinde değişiklikler olur. Milli mücadeleyi sömüren, sömüren, zalim.

Nashit Thabet Bey: İyi eğitim almış genç bir yazar. Milli mücadeleye katıldı, canı gönülden destekledi, devrim için canla başla çalıştı. Sorumluluklarını bilir, kararlıdır, affedicidir, durumu anlar.

Murat Bey: Anadolu’nun bağrında büyümüş, milli mücadelenin yanında yer almış, muhafazakar ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir insandır. Vatanseverlik Savaşı için bir istismardır. Milli mücadelenin sonunda zengin ve cimri bir kimsedir. Ailesiyle birlikte Avrupa’ya kaçtı.

Ömer Efendi ve ailesi: Kültür seviyesi düşük insanlardır ve başkaları ayıp saydıklarını yaparsa ayıp sayarlar. Kendileri yapıyorsa normaldir. Onlar muhafazakar. İşlerinde başarılıdırlar.

Yıldız Hanım: tiyatro sanatçısı.

Şeyh Emin: Dindar ve muhafazakar bir adam.

5-) Kitapla ilgili kişisel görüşler:

İyi yazılmış ve sade bir kitap. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki ayaklanmalarda insanların tutum ve davranışlarının nasıl yansıtıldığına dair örnekler sunar. Türkiye’nin geleceğine dair o yılların kaygılarını ve yapısını aktarıyor, okumanın faydalı olacağını düşünüyorum.

6-) Kitabın yazarı hakkında bilgi:

27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. İlköğrenimine ailesiyle birlikte gittiği Manisa’da başladı. 1903’te İzmir Lisesi’ne girdi. Babasının ölümü üzerine annesiyle birlikte Mısır’a döndü ve öğrenimini İskenderiye’de bir Fransız okulunda tamamladı. 1908’de başladığı İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirmedi. 1909’da arkadaşı Şihabeddin Süleyman vasıtasıyla Fecr-i ti’ye katıldı. 1916’da tedavi için gittiği İsviçre’de üç yıl kaldı. Mütareke yıllarında İkadam gazetesinde yazdığı yazılarla Milli Mücadele’ye destek verdi. 1921’de Ankara’ya çağrıldı ve bazı görevler verildi.

1923’te Mardin, 1931’de Manisa mebusu oldu. Aynı zamanda gazetecilik ve roman yazarlığını sürdürdü. Kadro Dergisi 1932 yılında Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin ile birlikte Kadro Dergisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Kadru dergisinin 1934’te savunduğu bazı görüşlerin abartılı bulunması nedeniyle yayınını durdurmak zorunda kalması üzerine Tiran’a büyükelçi olarak atandı. Daha sonra 1935’te Prag, 1939’da Lahey, 1942’de Berne, 1949’da Tahran ve 1951’de yine Bern elçiliklerine nakledildi. 27 Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis’e seçildi. Siyasi kariyerindeki son görevi 1961-1965 yılları arasında Manisa Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı idi. 13 Aralık 1974’te Ankara’da öldü.

Roman Eserleri: Sarayı Kiraya Vermek, Nur Baba, Mahşer Gecesi, Sodom ve Gomorra, Vahşi, Ankara, Sürgün, Panorama, 2 cilt, Hep O Şarkı. Sirenkam’ın hikayesi, merhameti, Vatanseverlik Savaşı hikayeleri. Zorunlu Bir Diplomatın Anıları, Annemin Kitabı, Eve Dönüş Yolunda, Siyasette 45 Yıl,

Diğer roman özetleri

kitap özetleri

«Yağmur Bekleyen Tarık BUĞRA Konağı kiralık özet Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU özet»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın