medyauzmani.com
Aruz Ölçüsü Vezni Kusurlarını Bulma, örnekler Aruz Takti PDF – Rüya Tabirleri

Aruz Ölçüsü Vezni Kusurlarını Bulma, örnekler Aruz Takti PDF

Genişlik ölçüsü, Arap edebiyatında yer alan atasözlerinde uyum unsurlarını anlatan bilime verilen isimdir. Şiirdeki hecelerin kısalığına ve uzunluğuna göre düzenlenmiş bir benzetme şeklidir. Bu tür bir dizi Türk edebiyatına sanıldığı gibi edebiyattan değil, İran edebiyatından geçmiştir. İranlılar Müslüman olunca Arap medeniyetinin etkisi altına girdiler. Bu nedenle şiirlerinde vezin olarak aruz kullanmışlardır. Fakat Arapların kullandığı Aruz ölçüsünü almadılar. Edebî anlayışlarına ve şiire bakış açılarına göre değişiklik yaparak kendilerine uygun olanı seçip şiirlerine uygun olanı kullanmışlardır.

Pozitif ölçeğin özellikleri nelerdir?

– Uzunluk ve eksiklikler bakımından ayetteki hecelerin denkliği esas alınmıştır.
– Her mısrada alt alta gelen hecelerin uzunluk ve kısalık uyumu gözetilir.
– Çekim kalıplarının kesme noktaları bir kelimenin ortasında olabilir.
Aruz kalıplarının belirli sayıda heceye bölünmesine tefill denir.
Şiirde tek üslup kullanılmıştır. Başka bir deyişle, şiir hangi kalıpla başladıysa onunla biter.

Uzun (kapalı) hece nedir?
* Bir hecedeki son ses, uzun bir ünsüz veya sesli harftir.
* Kapalı bölümler (-) işareti ile gösterilmiştir.

Kısa hece nedir (açık)
*Hecedeki son ses ünlüdür.
* Açık bölümler (.) ile işaretlenmiştir.
* Gösterim kipleri (fâilâtün / fâilâtün / fâilün…) kapalı ve açık hecelerin belirli bir düzende dizilmesiyle oluşturulmuştur.
* Türklerin Araplardan ve İranlılardan aldığı ölçüdür. Mahkeme literatürü ile özdeşleştirilir.

Not: Zincirin sonundaki heceler kısa da olsa uzundur. “Â, û, î” ünlüleri iki sese eşit oldukları için uzun ünlü kabul edilirler.

Artılar terimleri

Bunlar da Aroz’un eksiklikleri ve en iyi sanatçılar tarafından pek kullanılmıyor.

alimler (vasl)

Bir kelimenin sonundaki bir ünsüz ile bir sonraki kelimenin başındaki bir sesli harfi birleştirmek. Aslında bu bir kusur değil, şiirin müzikalitesini arttıran bir unsurdur.

e-posta (çek)

Uzun kısa hecelerin benzetme yoluyla okunmasıdır.
kızımı burada gördüm
Bir nur jeep / kim sunper / vaane si

bal likörü (ek)

Sesli anlatımda uzun heceler tam, kısa heceler yarım ton olarak kabul edilir. Med, ölçü olarak kısa heceli uzun hecenin uzantısıdır. Med bir ses sanatıdır, kusur değil.
Çeşmenizde bir zenci bile yok mu?
“Bu hasta Nizar Bin Mikail’in yanında mı?”
“Tap ve naz” kelimeleri ile “mihal” kelimesinin ikinci hecesi bir buçuk sese eşittir.

Zihaf (kapat)

Üretimin tersidir. Uzun bölümün kıyas yoluyla kısaltılmasıdır.
Aşka can verme, bu aşk bir felaket
Aşkın felaket olduğu dünyaca ünlüdür.
Kalın yazılan heceler yarım değer olmakla birlikte yarım değer kısaltılarak okunur.

Aynı çizgiler boyunca

Ölçüye göre şiir okumaya aroz denir. Hece ölçüsünde ne durur, genişlik ölçüsünde taktik.

Satır hecelerinin açıklık, kapanış, uzunluk ve durağanlık özelliklerine göre oluşturulmuş geleneksel bir sayaçtır. Açıklık, bir hecenin kısa sesli harfle bitmesi, kapanış ise bir hecenin sessiz veya uzun sesli harfle bitmesidir. Profesyonellerin uzun bir geçmişi vardır. prozodi; 19. yüzyılda encümen-i şara gibi eskiyi devam ettiren ve eski usulde şiir yazan şairler tarafından tekkede (toplanma yerlerinde) kullanılmıştır.

Tanzimat edebiyatının birinci kuşak ve Tanzimat edebiyatının ikinci dönem sanatçıları, ara kuşak, Servet-i Funun şairleri, Fecr-i Ati sanatçıları, dönemin millî edebiyat ve hatta Türk edebiyatı anlayış üyelerinin çoğu. Cumhuriyet dönemi edebiyatında Yahya Kemal Bayatlı başta olmak üzere bazı şairler vardır. Etkisi günümüze kadar devam etmiştir: Behçet Necatigil, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Hilmi Yavuz gibi önemli şairler aruz vezni kullanmaz, ahenginden yararlanırlar.

Gelin adaylarının çeşitleri birbirinden “Bahir” ismi ile ayrılmaktadır. Deniz ve okyanus (Umman, Büyük Deniz) kavramları arasındaki ilişkiye dikkat etmek gerekir. Aroz göllerinin her biri kendi içinde farklı gruplara sahiptir. Arapça ve Farsçadan alınan Türkçe kelimelerin, fonetik gramerin ve özelliklerin aruz veznine uyarlanması sırasında meydana gelen gramer ihlalleri veya uygulama tercihleri ​​vasl, imele, zihaf, sekt-i melih gibi değişiklikler meydana getirir. Bu değişiklikler literatürümüzde “görüntü kusurları” olarak da adlandırılmaktadır.

İmlada ünsüzle biten bir kelimeden sonra sesli harfle başlayan bir kelime gelirse, imlada birinci kelimenin son ünsüzü ikinci kelimenin birinci seslisi ile okunur buna vasl (âlimler) denir. bölümü metrenin gerektirdiği şekilde uzatın; Kısa bir heceyi okumak ürkütücü. Sekt-i melih, “ayetin başındaki f’ilâtün’ün f’ilâtün ile değiştirilmesi, ayetin sonundaki f’ilün’ün fa’lün ile değiştirilmesi ve taktiğin sadece meflü mefâ’ilün fil şeklinde” denir. . Sekt-i melih icralara ayrı bir üslup katmaktadır. Bu uygulama yüzyıllardır standart olduğu için Türkçedeki gösterim kusurları belli şartlara bağlı olarak incelenmiştir.

Olumlu yönleri nasıl buluyorsunuz? Bakan bulunduğunda hangi işlemler yapılır:

a) Ölçüyü bulacağımız satırların hecelerindeki uzun ünlülere dikkat ederek yazmalıyız.
b) Öncelikle dizelerdeki hecelerin kapalı mı yoksa açık mı olduğuna bakılır.
c) Karışık kliplerin olup olmadığı özellikle kontrol edilmelidir. Bu atlanırsa, satır içi segment değeri eksik olacaktır. Satırlardaki heceleri sayarak stilize bir hecenin olup olmadığı hakkında fikir sahibi olabiliriz.
d) Segmentlerin açık ve kapalı değerleri karşılıklı olarak incelenir. Öncelikle imkan varsa yapılır, yoksa üretim yapılır. Kesimler nadir olduğundan, bu olasılık en son olarak kabul edilir.

e) Segmentler karşılaştırıldıktan sonra açık ve kapalı değerler çizgi ve nokta şeklinde ayrı bir yere geçirilir. Tef sayısı satır sayısına göre tahmin etmeye başlar. İlk tef ve daha az sayıda heceden oluşur. Genelde Fa’, Fei lün, sonunda Fâi lün gibi birkaç heceli dosyalar vardır.
f) Yazılı arketip ile burçlar arasındaki uyuma dikkat edilmelidir. Aksi takdirde aruz kalıbını yanlış tespit edebilirsiniz.

Edebiyat ve Toplum İlişkisi Battal Gazi Destanı (Battal’ın Adı)

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın