https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Atatürkün Askerlik Hayatı, Mustafa Kemal Atatürük Askerlik Yılları - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Atatürkün Askerlik Hayatı, Mustafa Kemal Atatürük Askerlik Yılları

Atatürkün Askerlik Hayatı, Mustafa Kemal Atatürük Askerlik Yılları

1896-1899 yılları arasında Manastır Askeri İdadisi’nden mezun oldu ve İstanbul’da Harp Okulu’nda okudu. 1902’de teğmen rütbesini aldı. Harp Okulu’na girdi. 11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesiyle akademiden mezun oldu. 1905-1907 yılları arasında Şam’da Beşinci Ordu komutasında görev yaptı. 1907’de kolağacı (birinci yüzbaşı) oldu. Üçüncü manastır. Orduya atandı. 19 Nisan 1909’da İstanbul’a giren ordu hareketinin kurmay başkanı olarak görev yaptı. 1910’da Fransa’ya gönderildi. Picardy manevralarına katılın. 1911’de İstanbul’da Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak göreve başladı.

1911’de İtalyanların Trablusgarp’ı işgaliyle başlayan savaşta Mustafa Kemal, bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgelerinde görev yaptı. 22 Aralık 1911’de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşı’nı kazandı. 6 Mart 1912’de manastırın komutanlığına atandı.

Ekim 1912’de Balkan Savaşları başlayınca Mustafa Kemal, Gelibolu ve Bolayır’daki kuvvetlerle savaşa katıldı. Dimitoka ve Edirne’nin restorasyonunda büyük katkıları oldu. 1913’te Sofya’ya ataşe olarak atandı. Bu görevdeyken 1914’te albaylığa terfi etti. Askeri ataşeliği Ocak 1915’te sona erdi. Bu arada I. Dünya Savaşı başlamış ve Osmanlı Devleti savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal, 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ’a atandı.

1914 yılında çıkan Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal, Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazarak İtilaf Devletleri’ne “Çanakkale geçilmez!” dedi. 18 Mart 1915’te İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışırken ağır kayıplar verince Gelibolu yarımadasına asker çıkarmaya karar verdiler. Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen, 25 Nisan 1915’te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini Konkbayrı’nda durdurdu. Bu başarıdan sonra Mustafa Kemal Atatürk albaylığa terfi etti. İngilizler 6-7 Ağustos 1915’te Arıburnu’nda yeniden taarruza geçtiler. Anafartalar grubu komutanı Mustafa Kemal, 9-10 Ağustos’ta Anafartalar zaferini kazandı. Bu zafer 17 Ağustos’ta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II. Anafartalar galibiyetleri takip etti. Çanakkale savaşlarında 253 bin şehit veren Türk milleti İtilaf devletlerine karşı şerefini korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal askerlerine, “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmenizi emrediyorum!” Cephenin kaderini değiştirdi.

Çanakkale Savaşları’ndan sonra 1916’da Edirne ve Diyarbakır’ı ele geçiren Mustafa Kemal, 1 Nisan 1916’da tümgeneralliğe terfi etti. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis’in alınmasını sağladı. Şam ve Halep’teki kısa görevlerinden sonra 1917’de İstanbul’a geldi. Felihat Vahiddin Efendi ile Almanya’ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu yolculuktan sonra hastalandı. Tedavi için Viyana ve Karisbad’a gitti. 15 Ağustos 1918’de Yedinci Ordu komutanı olarak Halep’e döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından bir gün sonra 31 Ekim 1918’de Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına atandı. Bu ordunun lağvedilmesi üzerine 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelerek Harbiye Nezaretinde göreve başladı.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını işgal etmeye başladı. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak Samsun’a çıktı. 22 Haziran 1919’da Amasya’da yayınladığı genelge ile “Milletin istiklalini yeniden milletin azim ve kararlılığının kurtaracağını” ilan etti ve Sivas Kongresini toplantıya çağırdı. 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri ​​arasında Erzurum Konferansı, 4 Eylül – 11 Eylül 1919 tarihleri ​​arasında Sivas Konferansı toplanarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolu belirledi. 27 Aralık 1919’da Ankara’da coşkuyla karşılandı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atıldı. Mustafa Kemal meclis ve hükümet başkanlığına seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla bitirmek için gerekli yasaları kabul etmeye ve uygulamaya başladı.

İstiklal mücadelesi, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunan işgali sırasında düşmana ilk kurşunun sıkılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nın imzalanmasıyla Osmanlı Devleti’ni aralarında paylaştırmış olan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurmuş, Kuvâ-yi Milliye – ordu bütünleşmiş ve savaşı zaferle bitirmiştir. (Bakınız: Atatürk’ün Hayatı)

Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli aşamaları şunlardır:

*

Gümrü’nün (7 Kasım 1920) ve Sarıkamış’ın (20 Eylül 1920), Kars’ın (30 Ekim 1920) kurtuluşu.
*

Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Savunmaları (1919-1921)
*

Sakarya Zaferi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
*

İnönü Zaferi (6-10 Ocak 1921)
*

Saniye. İnönü Zaferi (23 Mart – 1 Nisan 1921)
*

Büyük Taarruz, Başkomutanlık Muharebesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos-9 Eylül 1922)

Sakarya Zaferi’nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile sona erdi. Böylece, Sevr Antlaşması ile Türklere 5-6 vilayetlik bir vatan bırakan Türkiye topraklarında millî birliğe dayalı yeni bir Türk devletinin kurulmasının önünde hiçbir engel kalmamıştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yılları

Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün son yılları ve ölümü

Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne söylendi?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Eserleri

Karakter Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Hayatı

“Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyadaki en büyük siyasi hayatı”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın