https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/habers2/profile https://www.diigo.com/user/habers2 https://angel.co/u/haber-4 https://visual.ly/users/ufukkatal453/portfolio https://play.eslgaming.com/player/18953135/ https://paper.li/Ew1ZgHm3Bd4QFioKhWvKX https://band.us/band/89994536/intro https://www.weddingbee.com/members/ufukkatal453/ https://glitch.com/@Habers2 https://www.buymeacoffee.com/Haberr2?new=1 https://www.projectnoah.org/users/Haberr2 https://www.designspiration.com/habers2/saves/ https://discover.events.com/profile/son-dakika-haberleri/3672402/savethedate/ https://www.mapleprimes.com/users/Son Dakika Haberleri2 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/178526/sondakikanews.html https://rabbitroom.com/members/sondakikahaberleri2/profile/ https://www.facer.io/user/FFkiavwLJs https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2427702 https://doodleordie.com/profile/sondakikahaberleri2
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
BABÜR ŞAH KİMDİR HAYATI BİYOGRAFİSİ ESERLERİ KISACA ÖZET - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » BABÜR ŞAH KİMDİR HAYATI BİYOGRAFİSİ ESERLERİ KISACA ÖZET

BABÜR ŞAH KİMDİR HAYATI BİYOGRAFİSİ ESERLERİ KISACA ÖZET

(1483-26.XII.153O)
Şair, yazar. Fergana’da doğdu. Timur’un torunlarından Ömer Şeyh Mirza’nın oğludur. Annesi Cengiz Han’ın oğlu Çatai Han’ın torunlarından Yunus Han’ın kızı Kutluğ Ni-Gar Hanım’dır. Babası Fergana Emiri’nin ölümü üzerine tahta çıktı (1494) ve uzun mücadelelerden sonra kuzey Hindistan’da bir Türk devleti kurmayı başardı. Kabil, Semerkand ve Buhara’yı ele geçirdi. Delhi Sultanını yenerek sınırlarını Bengal’e kadar genişletti. Ölümünden sonra oğlu Hümayun tahta çıktı. Kabil’de öldü.
Kararlı, mücadeleci ve büyük bir hükümdar olan Babür Şah, Ali Efendi Nevai’den sonra yetişen Çağatay şair ve yazarlarının en ünlüsüdür. Şairlerin, sanatçıların ve bilim adamlarının koruyucusuydu. Hayatının farklı aşamalarını şiirlerle anlatın. Gazel, müsnafi, raba’i ve tuuj formlarında yazdığı duygusal ve renkli şiirlerinde kısmen Nevâye’nin etkisi görülür. İran edebiyatını çok iyi bilir. Koleksiyonunda Türkçe ve Farsça şiirler bulunmaktadır. Hatıra ve gezi türü sayılabilecek eserler de bulunmaktadır.

o çalışıyor:

1. Dîvan (Çoğunlukla yazmadır. 1917 yılında A. Samoy-lovic tarafından Mecmua-i Eş’âr-i Bâber Pâdişâh adıyla Petrograd’da neşredilmiştir. Klasik Çağa edebiyatının en güzel örneğidir.)

2.. Babur Nema {Çocukluğundan son günlerine kadar hayatının önemli aşamalarını ve olaylarını anlatan bir anı kitabı. Türk edebiyatının “Şapkalı Fare” türünün en güzel eserlerinden biridir. Ana yayınlar: ll-minsky, Kazan-1857; R. Rahmeti Arat, Vekayi (Türkçeye çevrilmiş, TTK Yayınları, cilt, Ankara 1943); Yeni basım: Series of 1000 Essential Works, Memoirs of Babur, 3. Cilt, 1970. İngilizce ve Fransızca çevirileri de mevcuttur].

3. Aruz Risalesi (Aruz’un Gelini’nde yazılan bazı Türk şiir türleri hakkında bilgi verir.)

4. Mübeyyen (Mesnevîdir. Hanefi fıkhının bazı konuları anlatılmıştır. 1857’de Kazan’da Berezin tarafından neşredilmiştir. Aynı eser 1915’te Fuad Köprülü tarafından Milli Tetebbûlar Mecmuast’ta neşredilmiştir.)

5 Tercüme: Risale-i Vâ-llliye [Ubeydullah Ahvârî’nin tasavvuf ahlâkına ait meşhur eserinin manzum tercümesi (1529). 249 beyitliktir. Bu tercüme divanının içindedir.]

“Babinzadeh İsmail Paşa Chihuli İslam Mehmet Bahi”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın