medyauzmani.com
Basın, Sosyal Medya ve İnternet Haberciliği Yönetmeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunulur. – Rüya Tabirleri

Basın, Sosyal Medya ve İnternet Haberciliği Yönetmeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunulur.

Genel Kurul’da teklifin III. maddesi uyarınca görüşmelere devam edildi. Müzakerelerin ardından 12 makale daha kabul edildi.

İnternet haber sitelerinde kabul edilen yazılara tabi olmak kaydıyla, iş adresi, ticaret unvanı, e-posta adresi, iletişim telefonu, elektronik tebligat adresi, yer sağlayıcının adı ve adresi, kullanıcıların doğrudan ana sayfadan erişebilecekleri şekilde ve “İletişim” başlığı altında olacaktır.

Çevrimiçi haber sitelerinde içeriğin ilk sunulduğu tarih ve sonraki güncelleme tarihleri ​​her erişimde değişmeyecek olan içerik üzerinde belirlenecektir.

E-posta bildirim adresi, kayıt için gönderilen ilanda da görünecektir.

Online haber siteleri ile ilgili yayın yasakları uygulanmaz. İnternet haber sitesinin bu karara uymaması halinde savcılık, internet haber sitesindeki eksikliklerin veya yanlış bilgilerin iki hafta içinde düzeltilmesini isteyecektir. Talebin iki hafta içinde yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet Savcılığı, internet haber sitesinin niteliğinin sağlanmadığının tespiti için Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunacak. Mahkeme kararını en geç iki hafta içinde verecek.

Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber sitelerine yapılabilecek resmi ilan ve duyurular ile basın kartı ile bağlantılı özlük hakları silinecektir. İnternet haber sitesinde sağlanan hakların kaldırılması, bu Kanunda veya ilgili mevzuatta öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

“Teslimat ve Depolama Sorumluluğu”

Online haber sitesinde yayınlanan içerikler doğru ve eksiksiz olarak iki yıl süreyle saklanacak, gerektiğinde talep eden savcılığa teslim edilecektir.

Soruşturma ve kovuşturma konusu yayının adli makamlarca online haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmaya konu yayının tutanak tutulduğuna dair tutanağın, kararın sonuçlanacağı bildirilinceye kadar saklanması gerekecektir. bu tür işlemler.

Sorumlu yönetici, internetteki haber sitelerinde yaralananların düzeltme ve cevap mesajlarını aynı satırlarda ve aynı şekilde, herhangi bir düzeltme veya ekleme yapmaksızın, ilgili yayının sayfa ve sütunlarında yayımlamakla yükümlüdür. makalenin alındığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde bir URL bağlantısı sağlamak. Web Sitesi tarafından erişimin engellenmesi ve/veya bir yayınla ilgili içeriğin kaldırılması veya içeriğin otomatik olarak kaldırılması kararının alınması durumunda, düzeltme ve yanıt metni ilgili yayının yayınlandığı Web Sitesinde bir süre için yayınlanacaktır. ilk 24 saati ana sayfada olmak üzere bir haftadır.

Bu kanunun öngördüğü veya internet ortamındaki yayınlar veya haber siteleri aracılığıyla işlenen diğer suçlara ilişkin ceza davalarının, çıkarsama şartı olarak, günlük süreli yayınlar ve çevrimiçi haber siteleri için 4 ay, diğer yayınlar için 6 ay içinde açılması gerekir. Bu süreler, yayınların Cumhuriyet Başsavcılığına ve internetteki haber sitelerine suç duyurusu yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Basın kartı uygulaması, kalitesi ve çeşitleri seçilir

Basın kartı talebi, niteliği ve türleri de teklifte belirtildi. Buna göre basın kartı başvurusu İletişim Müdürlüğü’ne yapılır. Basın kartı resmi kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Basın kartı çeşitleri şunlardır:

Görev basın kartı: Bir medya kuruluşunda görev yapan Türk medya profesyonellerine ve medya personeline verilen basın kartı,

– Tıklama kartına basın: Çalışma alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya profesyonellerine verilen basın kartı,

Geçici Basın Kartı: Türkiye’ye geçici olarak haber amaçlı gelen yabancı basın mensuplarına, görev alanları Türkiye’yi kapsamasa da verilen basın kartı,

Ücretsiz basın kartı: Yurt dışında geçici olarak çalışmayan veya bağımsız gazetecilik yapan gazetecilere verilen basın kartı,

Sabit basınç kartı: En az 18 yıl profesyonel hizmet vermiş medya ve medya personeline verilen ömür boyu basın kartına atıfta bulunacaktır.

Basın kartı, Türkiye’de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşlarına, süreli yayın sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyon yönetim kurulu başkanlarına, medya kuruluşları adına çalışan ve görev kapsamına giren yabancı medya profesyonellerine verilir. Türkiye’yi kapsıyor. Türkiye’yi kapsamamakla birlikte, geçici bir süre için Türkiye’ye haber amacıyla gelen yabancı medya mensupları, yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının sahipleri ve çalışanları, yurt dışında bağımsız gazetecilik yapan Türk vatandaşları, medya alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşları ve Sendikalar ve işçi örgütleri tarafından yürütülen bilişim hizmetlerinde görev yapan kamu görevlileri ile kamu yararına çalıştığı tespit edilen sendika, dernek ve kurum yöneticilerine bilişim alanında çalışmaları şartıyla verilir. .

Basın kartı başvurusu yapabilmek için adayların 18 yaşını doldurmuş, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmuş ve kamu hizmetlerinden kısıtlanmamış veya yasaklanmamış olmaları gerekir.

Ayrıca basın kartı talebinde bulunanlar için Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Kasıtlı komisyon veya haraç, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan yere yemin etme, yalan yere yemin etme, iftira, uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye müdahale, sahtekarlık suçlarından 5 yıl veya daha fazla hapis cezası infaz, suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanması, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve kamu barışına karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin uygulanmasına karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları işlenemez. terör suçlarından veya suçlardan hüküm giydi.

Kart talep edenlerin ayrıca, işten çıkarılma tarihinden itibaren bir ayı geçmemek üzere kesintisiz çalışmak üzere Medya Mesleği Çalışanları ile Personeli Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Kanun hükümlerine göre sözleşme akdetmeleri istenecektir. mücbir sebepler nedeniyle, medya faaliyetleri dışında ticari faaliyetlerde bulunmamak.

Basın kartı talebinde bulunan süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri, radyo ve televizyon yönetim kurulu başkanı, kamu kurum ve kuruluşlarında basın kartı alabilecek çalışanlar, talepte bulunan yabancı basın yayın kuruluşlarında faaliyet gösteren Türk medya mensupları bir basın kartı Gazetecilik mesleğinde çalışanlar ile işçiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanun hükümlerine göre sözleşme akdetmiş olmak, işten çıkarılma tarihinden itibaren bir ayı geçmemek üzere mücbir sebepler dışında kesintisiz çalışmak ve çalışmamak. Medya faaliyetleri dışında ticari faaliyetlerde bulunmak. Koşullar aranmayacaktır.

Kalıcı ve ücretsiz basın kartı isteyenler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) aracılığıyla hizmet için basın kartı isteyenler için. Gazetecilik mesleğinde çalışanlar ile işçiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanun hükümlerine göre sözleşme yapmak ve mücbir sebepler dışında istifa tarihinden itibaren bir ayı geçmemek üzere kesintisiz çalışmak. Statü istenmeyecektir.

Medya kuruluşu tarafından işe alındıklarını, uluslararası iş hukukuna göre çalışma izinlerinin bulunduğunu, kuruluşun bulunduğu ülkenin Türkiye büyükelçiliği, büyükelçiliği veya konsolosluğundan tanıtım yazısı ibraz etmeleri halinde, iş. Basın kartı talep eden yabancı basın mensuplarına kart çıkartılabilir.

Basın Kartı Komitesi 19 üyeden oluşmaktadır. Komisyonda, Başkanlığı temsil eden üç üyenin yanı sıra, sendika olarak faaliyet gösteren sendikalar arasında en fazla basın kartı sahibi sendikanın belirleyeceği 2 üye ile dekanlar arasından Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen 3 üye yer alacak. ya da basın kartları tutan gazeteciler. Üyelerin üyelik süresi iki yıl olacaktır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

komisyon; Başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, iş ve ödüllerini değerlendirerek basın kartı olup olmayacağına karar verecektir.

Teklifin bugün kabul edilenlerle birlikte toplam 14 maddesi kabul edildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Surya Saadi Beljesh, verdiği mühlet sonrasında komitenin yerinde olmaması üzerine 11 Ekim Salı günü saat 15.00’te toplantı için toplantıyı tamamladı.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın