medyauzmani.com
Çalışanları motive etmede liderliğin rolü – Rüya Tabirleri

Çalışanları motive etmede liderliğin rolü


Her ekip gibi, her organizasyonun da liderliğe ihtiyacı vardır. Liderlik, yöneticilerin çalışanlarını organize etmedeki davranışlarını etkileyen bir kavramdır. Dolayısıyla motive olmuş çalışanların etkili liderliğin en önemli sonuçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Başarılı yöneticiler aynı zamanda başarılı liderlerdir çünkü çalışanları örgütsel hedeflere ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde etkilerler. Ancak örgütsel hedeflere ulaşmak çalışanları motive etmek için yeterli değildir, ancak çalışanların kişisel ve mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak motivasyonlarının önemli bir parçasıdır. Liderlik ve motivasyon birbiriyle etkileşim halindedir. Liderler, çalışanları ortak hedeflere veya ortak bir misyon ve vizyona doğru motive etme yeteneğine sahiptir. Çalışanlar ne kadar motive olursa, lider o kadar etkili olur; Lider ne kadar etkili olursa, çalışanları o kadar motive eder. Liderlik, toplumsal ve örgütsel hedeflere ulaşmak için gereken sosyal etki sürecidir. Liderler, bazı etkili kaynaklara sahip olduklarının farkındadırlar. Bu tür kaynaklara örnek olarak, performanslarını ödüllendirme güçleri, uzmanlıkları, kişisel karizmaları vb. verilebilir. özellikler verebiliriz. Bu sayede çalışanlarının davranışlarını, iletişimlerini, grup dinamikleri gibi yapılarını etkileyebilirler. Motivasyon, kişinin ihtiyaçlarını takip etme ve tatmin etmedeki itici güçtür. Belirli bir sonucu takip ederken davranışı etkileyen herhangi bir şey. Motivasyon, bireyin bir amaca ulaşma konusundaki tutkusunu, yönünü ve azmini, yani birey ile durum arasındaki etkileşimin sonucunu açıklayan süreç olarak da tanımlanmaktadır. her organizasyonun başarısı; Çalışanlarının çabalarına, bağlılığına, uygulamalarına ve ısrarlarına bağlıdır. Bu nedenle motivasyon önemli bir konudur çünkü liderlik yetkinlikleri, önemli görev veya işlevlerden biri olarak çalışanları motive etme yeteneğini içerir. Liderlik, yeni bir çalışanı işe alma çabasıyla başlar; Tüm iş süreci boyunca ilerler ve çalışanın kurumdan ayrılmasına kadar her gün devam eder. Bu süreç bir yönetici/lider tarafından yeni çalışanları motive etmek ve liderliğin organizasyon için önemini bir kez daha vurgulamak için geliştirilmiştir. Motivasyon, bir kişinin eyleminin genel gücünü ve yönünü zaman içinde hareket ettiren süreçlere odaklanır ve bunları içerir. Bu dönem çok önemlidir çünkü motive edici davranış sadece şimdiki zamanda gerçekleşse de yönü geleceğe doğrudur. Yönetici-çalışan ilişkisinin kalitesi, çalışan motivasyonunun en güçlü bileşenidir. Profesyonel, olumlu ve saygılı bir tutum yaratır ve çalışanların akranlarıyla benzer bir yaklaşımı benimsemeleri ve işten zevk almaları daha olasıdır. Örgüt ve yönetimi tarafından benimsenen yönetim ve liderlik tarzlarının, çalışanların motivasyon, moral ve iş doyumu üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacağı açıktır. Naile, I., bibliyografya. Silisho, J.M. (2014). Çalışan motivasyonunda liderliğin rolü. Akdeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 175-182. İSG Haber Telegram grubuna katılmak için tıklayın

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın