medyauzmani.com
Çalışma hayatında şiddet ve taciz önlenecek – Rüya Tabirleri

Çalışma hayatında şiddet ve taciz önlenecek


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2019 yılında kabul edilen 190 Sayılı (C190) İSG HABER AJANSI Sözleşmesi, üç yılda 11 ülke tarafından onaylandı. İşyerinde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlayan sözleşmeyi henüz onaylamayan birçok ülkede yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Türkiye’nin Sözleşme’yi onaylaması ve uyum yasalarının yürürlüğe girmesi, işyerlerini daha güvenli hale getirecek ve uluslararası itibar kazanacaktır. Anlaşma şimdiye kadar Uruguay, Fiji, Arjantin, Somali, Yunanistan, İtalya, Mauritius, Namibya, Ekvador, Güney Afrika ve Birleşik Krallık tarafından onaylandı. Sözleşmeyi henüz onaylamayan birçok ülke, sözleşmenin kabul edilmesinden sonra işyerinde şiddet ve tacize yönelik önemli adımlar attı. İrlanda, Japonya, Meksika, Kanada, Peru, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Porto Riko, işyerinde şiddeti ve tacizi önlemek için yasalar çıkardı. Türkiye’de özellikle maden sektöründe sendikal işyerlerinde toplu iş sözleşmelerinde 190 Sayılı ILO Sözleşmesi hükümlerine yer verilmeye başlanmıştır. Sözleşme, şiddet ve tacizi “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zarar vermeyi amaçlayan veya bunlarla sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan kabul edilemez davranışlar, uygulamalar veya tehditler dizisi” olarak tanımlamaktadır. Çalışma hayatındaki tüm işyerlerinde, sektörlerde ve mesleklerde karşılaşılan şiddet ve taciz olaylarını bir insan hakları sorunu olarak ele alır. Dünyada ve Türkiye’de şiddet ve tacize karşı en savunmasız olan kadınlar olmasına rağmen Sözleşme, çalışma hayatında her türlü şiddet ve tacize karşı uluslararası bir uygulama birliğini sağlamayı ve tüm çalışanları korumayı amaçlamaktadır. Kentsel ve kırsal kesimde, resmi ve gayri resmi, özel veya kamusal tüm sektörlerde kişilerin istihdam durumlarına bakılmaksızın çalışma hayatında şiddet ve tacize karşı kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Fabrika veya ofis ile sınırlı değildir. Sözleşme, fiziki işyeri ile sınırlı kalmaksızın tüm çalışma hayatını kapsayan tedbirler öngörmektedir. Özel veya kamu işyerlerinde, çalışanların ücretli olduğu yerlerde, dinlenme alanlarında, yemekhanelerde, çamaşır-giyinme ve tuvalet alanlarında, işyerinde bilgi ve iletişim teknolojisi ile sağlananlar da dahil olmak üzere işle ilgili tüm iletişim kanalları – geziler ve geziler Eğitim kursları, etkinlikler ve ilgili sosyal faaliyetler. İşveren tarafından sağlanan konaklamalarda ve hareket halindeyken her türlü şiddet ve tacize karşı önlem almayı amaçlar. Türkiye sıfırdan başlamaz Ankara ofisi, Türkiye’de işyerinde şiddet ve cinsel tacize ilişkin mevcut ulusal mevzuata dikkat çekti. Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk İnsan Hakları ve Eşitlik Vakfı Kanunu, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda bu konuda çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemeler çoğunlukla iş hukuku kapsamında çalışanlara yönelik hükümler içermektedir. Kamu çalışanları ve serbest meslek sahipleri ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Türkiye’nin 190 Sayılı Sözleşme’yi onaylaması durumunda mevcut yasal düzenlemelerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tüm çalışanları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması gerekecektir. Bu Türkiye için ne kadar önemli? Sözleşmenin onaylanması ve çıkarılacak yasal düzenlemeler, çalışma hayatında ve hayatın her alanında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin önlenmesine katkı sağlayacak ve kadınlar için insancıl çalışma koşulları yaratacaktır. ve kadın istihdamını artırmak. Kamu ve özel sektördeki tüm çalışanlar, güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayacaktır. Türkiye son yıllarda çok fazla göç aldı. Milyonlarca göçmen resmi veya gayri resmi olarak çalışmaktadır. Bu kişilerin şiddet ve tacize uğramadan, insana yakışır koşullarda istihdam edilmesi, ihracata dayalı büyüme modeli uygulamaya çalışan Türkiye’nin imajına da katkı sağlayacaktır. Aksine Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkileyebilir. Sözleşme onayı da bu konuda önemlidir. İSG Haberleri Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haberleri Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Google Workplace sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri sayfamızı Facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın