https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
ÇELEBİ-ZADE İSMAİL ASIM EFENDİ KİMDİR HAYATI HAKKINDA ESERLERİ KISACA ÖZET - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » ÇELEBİ-ZADE İSMAİL ASIM EFENDİ KİMDİR HAYATI HAKKINDA ESERLERİ KISACA ÖZET

ÇELEBİ-ZADE İSMAİL ASIM EFENDİ KİMDİR HAYATI HAKKINDA ESERLERİ KISACA ÖZET

(1685-1760)
Şair, yazar. İstanbul’da doğdu. Reisülküttap Mehmet Efendi’nin oğludur. Bir medresede eğitim gördü ve İslam’da müderris, âlim, kadı, kadı ve şeyh olarak çalıştı. On sekizinci yüzyılın dikkat çekici insanlarından biridir. Gilbezadeh İsmail Asım; Şiir, hat ve musiki gibi üç güzel sanatla uğraşmış, nesir eserler yazmıştır. Ağırlıklı olarak gazel tarzında çok sayıda gazel, şiir ve tarih yazmıştır. Azerbaycan edebiyatıyla da ilgilendi ve Murtaza Kulu Han’ın Türkçe ve Farsça şiirleri üzerine teoriler yazdı. Şiirinden çok tarihi ile ünlüdür.

o çalışıyor:

1. Divan (1852’de basılmıştır), 2. Monshat (1869’da basılmış bir mensur eser), 3. Acâibü’lletâif (Giyaseddin Nak Kach’ın Hıtay Seyahatname çevirisi, 1913’te basılmıştır), 4. Tarih – i Çelebi-zadeh (1722 ile 1729 yılları arasında anlatılan ve 1865’te 6 cilt olarak yayınlanan Rashid’s History’nin devamı).

«AMİL ÇELEBİOĞLU MEHMET ÇINARLI»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın