https://www.zazzle.com/mbr/238600528260244262 https://active.popsugar.com/@internettenpara/profile https://tr.gravatar.com/internettenpara0 https://ko-fi.com/internettenparakazanma https://www.jigsawplanet.com/internettenpara?viewas=09a94e8bdf98 https://www.slideserve.com/internetten https://www.gameskinny.com/gs/internetten-para-kazanma/ https://8tracks.com/anketdoldurpara https://www.awn.com/users/anket-doldurarak-para-kazanma https://www.causes.com/users/ZPDxJD3q https://www.ourboox.com/i-am/anket-doldurarak-para-kazanma/ https://twitter.com/ParaAnket https://genius.com/anketdoldurarakparakazanma https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/anketdoldurarakparakazanma2/profile https://www.diigo.com/user/anketdoldurpara https://www.weddingbee.com/members/anket-doldurarak-para-kazanma/ https://glitch.com/@okanbeytel5
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Cenap Şahabettin Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Eserleri PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Cenap Şahabettin Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Eserleri PDF

Cenap Şahabettin Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Eserleri PDF

Sinab Shihab al-Din’in biyografisi, edebî kişiliği ve eserlerinin kısa bir özeti (1870-1934):

Bugünkü Makedonya sınırları içinde bulunan Manastır’da doğdu. Gülhane Askeri Lisesi’nden sonra Tıp Lisesi’nde okudu. Askeri Tıp Okulu’ndan tabip yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Devlet tarafından uzmanlaşması için Paris’e gönderildi. Burada dört yıl dermatoloji ihtisası yaptı. Yurdun çeşitli bölgelerinde doktor ve sağlık müfettişi olarak çalıştı. Altı yabancı dil bilen Sinab Shahabuddin, Dar Elfonon’da Fransızca ve edebiyat dersleri verdi. Dönemin gazete ve dergilerinde yazıları ve şiirleri yayınlandı.

Sinab Shahabuddin, edebiyatın Sritiphonon döneminin önde gelen şairlerinden biridir. Şiirlerinde dönemin edebî anlayışına uygun olarak siyasi ve toplumsal konulardan uzaklaşmış, bireysel duyguları yansıtmıştır. Genelde lirik şiirin serbest biçimlerini tercih etmiş, aşk ve doğa temalarını ağır bir dil ve yeni metaforlarla işlemiştir. Parnasçılık ve Sembolizm’den etkilenerek şiirlerinde biçim ve uyumu mükemmelleştirmeye önem verdi. Özellikle Sembolist şairlerden etkilenen sanatçı, Türk edebiyatına Parnasçı akımı kazandıran kişidir. Tamat (Şiir), Teriyaki Sözler (Kendini Anlatma), Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Irak Ufukları (Kitap Gezisi); Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh (makale); Curibi ve Yalan (tiyatro) sanatçının başlıca eserleridir.

Başka bir kaynak:
Modern Türk şiirinin kurulmasında etkili olan iki isimden diğer isim Ceneb Şihabeddin’dir. Sanat hayatının ilk yıllarında Tevfik Fikret gibi eski edebiyattan etkilenmiş, ardından Rikzad Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hamid Tarhan’ın sanat anlayışıyla tanışmış ve bu çizgiye yönelmiştir. Şiirlerinde pek çok mecaz vardır. Ayrıca eserlerinde önemli yer tutan bir diğer özelliği de şiire kattığı müzikal değerdir.

Ve şiirlerinin arka planına yerleştirdiği bu anlayışı aruz vezninin armonilerinden yararlanarak uygulamıştır. Sinab Shihab El-Din de Arapça ve Farsça sözlüklerden yararlanarak insanların konuştuğu dilden bilinçli olarak uzaklaşarak yeni hayal gücü ve imaj unsurları ifade etmiştir. Hatta şiirlerinde uyguladığı atmosfere uygun uyumu yakalayabilmek ve müzikal değeri baskın hale getirebilmek için bir şiirde birkaç farklı vezin denemesi yapmıştır.

Bireyin ve hayal dünyasının kontrolünde olduğu şiir alanında bu yapıya göre kullandığı temalar genellikle aşk ve doğadır. Kadın estetiğini ve doğasını şiirde çok gerçekçi bir şekilde ele almaya başladı. Kadın estetik bir unsur olarak kabul edilirken, doğa bireyle iç içe geçer, temalar ve atmosferin yarattığı dünyayı yansıtır.

Şair. Manastır’da doğdu. Binbaşı Sahabeddin Bey’in oğludur. Babasının Bilven’de şehit olmasının ardından ailesi İstanbul’a geldi. İlköğrenimini Tophane’de Mekteb-i Feyziye’de, ortaöğrenimini Eyüp Askeri İdadisi ve Gülhâ-ne Askeri İdadisi’nde tamamladı (1880). 1889’da Askeri Tıp Okulu’ndan tabip yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Dokuz ay sonra dermatoloji ihtisası için Paris’e gönderildi. Döndüğünde Karantina Bölümüne girdi. Mersin ve Rodos’ta çalıştı.

Sağlık müfettişi olarak Cidde’ye gitti (1897). Yüksek Sağlık Şurası (Sağlık Yüksek Şurası) üyeliği (1908) ve Umum Sıhhiye (Sağlık Hizmetleri) Genel Müfettişi oldu. 1904 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve Dar Alfonun Edebiyat Fakültesi’nde Osmanlı edebiyatı dili ve tarihi dersleri verdi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Şam’a gitti. (1918). Savaştan sonra Süleyman Nazif ile birlikte modern bir gazete çıkardı.

Tasvîr-i Efkar gazetesi için iki kez Avrupa’ya gitti. Peyâm-ı Sabah gazetesinde milli mücadele aleyhine yazılar yazdı. Zafer elde edilince düşüncelerinden uzaklaşsa da samimiyetine inanılmadığı için yalnız ve siyasetten uzak yaşamak zorunda kalmıştır. Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilen Senab, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Mezarı İstanbul Bakırköy Mezarlığı’ndadır.

Muallem Naji, Rikizad Ekram ve Abd al-Haqq Hamid Tarhan’ın etkisi Cenab Şehabeddin’in ilk şiirlerinde görülür. Bir kısmı Saadat gazetesinde yayınlanan bu şiirleri Tamat adlı bir kitapta topladı. Paris’te kaldığı süre boyunca Fransız edebiyatıyla yakından tanıştı. Paul Verlaine ve Stéphane Mallarmé tarafından incelenmiştir. İstanbul’a dönüşünde kendi üslubuyla yazdığı ve pek çok açıdan yeni olan şiirlerini yayımladı.

Servet-i Fünun grubuna katıldı ve bu grubun en iyi şairlerinden biri oldu. Şiirlerinin yanı sıra grubun Servet-i Fünun, Tanin ve şiyan dergilerinde gezi yazıları yayınladı. Komik yazıları Zahhak Mazlum imzalı, içtihat ve el-hak konulu siyasi yazıları Kalim dergisinde yayınlandı. Dil ve sanat anlayışları farklı olduğu için Tanzimat ve Milli Edebiyattan sanatçılarla münazaralar yaptı. “Sanat sanat içindir” anlayışına sahiptir.

Doğayı renkleri, şekilleri ve hareketleri ile anlatan, bireysel duyguları anlatan, yeni ve orijinal rüyalarla dolu, alegorilerle dolu şiirler yazdı. Onun dili Divan şairlerinin dilinden daha ağırdır. Dilimizde pek kullanılmayan Arapça ve Farsçadan seçme kelimelerle yeni hayallerini anlattı. Şiirde ahenge çok önem verdiği için sadece aruz ölçüsünü kullanmıştır. Düzyazısı da şiiri kadar sanatsaldır. Ayrıca atasözleri, seyahatnameler, edebiyat eleştirileri ve makaleler yazdı.

Elhan-ı ita, Cenap ahabettin’in en ünlü şiiridir. Şiirlerinde güzellik arayan sanatçı, İlhan Eta’da anlatımcı ve betimleyici bir üslup sergilemiş, zengin çağrışımlarla süslemiştir. Şiirde tasvir edilen doğa ve doğanın nesneleri bir dekor unsuru olarak değil, işlevsel olarak kullanılmıştır. İlkbahar ve kış unsurlarıyla olan karşıtlığı adeta hayal ile gerçeğin çatışmasını yansıtıyor. Şiirde cümlenin anlamının bir mısra veya beyitte tamamlanmadığı, daha çok şu mısralara indiği görülür:

Beyaz tarla kuşu, baca uçuşu, eşini kaybeden kuş
kar gibi
Başka bir bahar arıyorum.

şiir kitapları:

1. Tamtam (1887), 2. Ifraq Layl (ölümünden sonra Saad al-Din Nuzhat Arghun tarafından Sinab Shahab al-Din’in Hayatı ve Seçilmiş Şiirler (1935) seçiminden sonra yayınlandı.

diğer işler:

1. Hac Yolunda (Seyahat Yazıları, 1909), 2. Irak Ufukları (Seyahat Anıları, 1915), 3. Avrupa Mektupları (Seyahat Adı, 1919), 4. Evrâk-ı Eyyam (Denemeler, 1915), 5 Kadı Burhan Din “Giriş” 6. William Shakespeare

Ahmed Fafek Paşa Hüseyin Rahmi Gürpınar

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın