medyauzmani.com
Dadaloğlu Kimdir Hayatı şiirleri Kişiliği Hakkında Bilgi PDF – Rüya Tabirleri

Dadaloğlu Kimdir Hayatı şiirleri Kişiliği Hakkında Bilgi PDF

Asıl adı Fili olan şair ise Toroslarda yaşayan Afşar Türkmen boyuna mensuptur. Şehir hayatından uzak olduğu için divan edebiyatından hiç etkilenmedi. Toroslarda yaşayan yörükleri köylere yerleştirmeye çalışan Derviş Paşa komutasındaki Verka’nın reformist ordusuna isyan etti ve Türkmenleri mücadeleye çağıran şiirler yazdı. “Devletin hükmü padişaha aitse dağlar bizimdir” mısraları onun karakter yapısını ortaya koymaktadır. Türkmenler arasındaki çatışmalara katılmış ve bu olayları cesur bir üslupla eğitimine yansıtmıştır.
Koşu, semay, destan ve destan türünde türküleri seslendiren Dadaloğlu türkü türünün en başarılısıdır. Karaca Oğlan ve Köroğlu’nu anımsatan şairin dili halk Türkçesidir. Divan’ın şiirinden etkilenmemiş, sadece hece ölçüsüyle yazmıştır. İlgilendiği olaylar nedeniyle bir dönemin tarihini, toplumun algı ve düşüncelerini yaşatmıştır.

Dadaloğlu (19. yüzyıl) başka bir kaynaktır.

Popüler bir şair. Gerçek adı Philly’dir. Jeshik Musa adında popüler bir şairin oğludur. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. Adana Kozan’da yaşayan Afşar Türkmenlerine bağlı olup, Afşar Beylerinden Ali Oğlu Didi Bey ve Mistik Bey’e katiplik ve imamlık yapmış, Afşar aşiretleri Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanınca, Dadal Oğlu’nun da aralarında bulunduğu aşiret. Sivas dolaylarına mecbur edilmiş (1865), ömrünün sonlarına doğru Çukurova’ya dönerek bir süre yaşamış, daha sonra göçebe iken yaşadığı dağlara çekilmiştir. Bu hususlar şiirlerinden kısmen anlaşılmaktadır. Bugün Kozan’da bulunan Kozanoğulları ailesinin Dadaloğlu soyundan geldiği bilinmektedir.
Dadaloğlu, sevgilinin lakabıdır. Şiirlerinde tabiat, aşk, cesaret ve kahramanlık temalarını işler. Toroslar ve Çukurova’da yaşayan aşiretlerin yaşamları, Osmanlı Devleti ile mücadeleleri, yenilgileri, zorunlu iskânları ve çektikleri acılar anlatılmaktadır. Koşuda, türküde, idmanda, köknarda ve samide saf halk Türkçesiyle seslendirdi. Divan’ın şiirinin etkisi, Dadaloğlu’ndaki çağdaş bestelerinde görülmedi. Mecmua ve belâgatlardan derlenen şiirlerinin sayısı yüz kadardır. Şiirleri birkaç kitapta yayınlandı.
[Taha Toros, Dadaloğlu, 1940; M. Zeki Korgunal, Dadaloğlu, 1954; Cahit Öztelli, Köroğlu ve Dadaloğlu, 1954; Haşim Nezihi Okay, Dadaloğlu Hayatı ve Deyişleri 1959; Tahır Kutsi Makal, Dadaloğlu, 19741]

“Kadı Burhaneddin’in Sürgün”

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın