medyauzmani.com
Destek ödemeleri ve fatura borçları ortadan kalkacak! Gözler Parlamentoda – Rüya Tabirleri

Destek ödemeleri ve fatura borçları ortadan kalkacak! Gözler Parlamentoda

Yeni yasama döneminde Meclis gündeminin öncelikleri arasında yer alacak ve bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen portföy önerisi ile vatandaşların gelir durumu ne olursa olsun, uygulama işlemleri 15 Ağustos’a kadar başladı, 2022. 2.000 TL’nin altındaki elektrik, su ve doğalgaz borçları ve telefon borçları silinecek. Milliet’in detaylarını açıkladığı ekonomik çanta teklifinde ekonomik kriz döneminde ayakta kalmaya çalışan vatandaşları ve işletmeleri sevindirecek düzenlemelerden bazıları şöyle:

Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları ortadan kalkacak

Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara yönelik abonelik sözleşmelerinden doğan küçük borçlar silinecek. Bu nedenle 2.000 TL’nin altındaki bu alacaklar “Nihai Alacaklar” kategorisine dahil edilecektir.

2 bin TL’nin altındaki borçlar tahsil edilecek

Taslak yönetmeliğe göre. 15.08.2022 tarihine kadar icra takibi başlayan mükellefler hakkında ana ve tali alacakları dahil 2 bin Türk lirası takipli icra takibi lira veya daha az. Bu tutarı aşan davalar başlamış olmasına rağmen maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2000 TL’nin altında olan alacaklar için tahsil hakkından feragat edilecek ve icra takibi yapılmayacaktır.

Bu değersiz alacaklar faaliyet kayıtlarından silinecektir. Vazgeçilen alacaklar için tahsilat ücreti alınmaz. Sadece gerçek kişi borçlular kapsama dahil edilebilir.

Varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilen alacakların yarısı hazine tarafından ödenecek. Alacakların az olması nedeniyle icra takibinin azaltılması amacıyla 15.08.2022 tarihi itibarıyla Bankalar, Bankalar, Kurumlar ve Diğer Mali Kuruluşlar Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerine haciz ve atama yapılmış, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 200.000 TL veya daha az olan temel bakiye. Her türlü kredi sözleşmelerinden doğan alacakların ana takip bakiyesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutar ödenerek tasfiye edilecektir.

açık artırma

SGK’ya gayrimenkul iş ve işlemlerine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi verilecek. Genel çerçevesini belirlemek üzere Vakfa bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisi verilecektir. Taşınmaz satışına ilişkin mevzuat hükümleri arasındaki uyumsuzluk giderilecektir. SGK’ya ait mülkler açık artırma yoluyla elektronik ortamda satılacak.

Baş Kamu İhale Uzmanı geliyor

Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlükten kaldırılan 2020 ve 2021 yıllarına ait merkezi yönetim bütçe kanunları hükümleri, yıl içinde araç tiplerinin fiyatlarının sabitlenmesi bakımından gözden geçirilecek.

Böylece ; “Diğer araçlar” kapsamındaki binek otomobillerin, güvenlik önlemli hizmet araçlarının fiyatları, araç türleri ve fiyatlarının yıl içinde bütçe kanunları ile belirlenen esaslara göre belirlenmesi mümkün olacaktır.

Kamu İhale Kanununda (KİK) yapılması planlanan değişiklikle birlikte Kamu İhale Baş Uzmanı unvanı getirilecek.

Başvuru sahibinin ihale karşıtı şikayeti sonucunda tüm iddialarında haklı bulunması halinde başvuru ücreti başvuru sahibine iade edilir.

Bedeli belli bir miktarı aşanlara müteahhitten tahsil edilen bedel sözleşme bedelinin binde 5’i oranında iade edilmeyecektir.

Çapraz ticaret için teşvik

Malın satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması veya Türkiye’ye getirilmeden yurt dışında alınıp satılması halinde, yurt dışından alınan malın satışından elde edilen karın yüzde 50’si şirket kazancından mahsup edilir. Böylece kurumlar arası ticaret faaliyetleri teşvik edilecek ve Türkiye’nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanacaktır. Cumhurbaşkanına söz konusu oranı sıfıra indirme veya yüzde 100’e kadar artırma yetkisi verilecek.

Enflasyon farkları sermayeye eklenir ve özel fonlar gibi fonlar sermaye azaltımında orantılı olarak vergilendirilir.

yönetmeliğe göre; Bu süre sonunda sermaye azaltılırsa, sermaye unsurları, teşebbüsün nakdi veya ayni sermayesinin toplamı ile orantılı olarak indirime konu miktar içinde belirlenir ve sermayeye eklenen diğer unsurlar ile vergiler tahakkuk ettirilir. çeşitli kaynakların sermayeye aktarıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle sermayesini azaltmamış işletmelerde alınır.

Böylece sermayeye eklenen kaynakların en az beş yıl sermayede kalması, ortakların özkaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecektir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın