https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Dil Bilgisi İle İlgili Anlatım Bozuklukları Cümle Düzeyinde Anlatım Bozukluğu Bozuklukları - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Dil Bilgisi İle İlgili Anlatım Bozuklukları Cümle Düzeyinde Anlatım Bozukluğu Bozuklukları

Dil Bilgisi İle İlgili Anlatım Bozuklukları Cümle Düzeyinde Anlatım Bozukluğu Bozuklukları

Yükleme hataları:

Yüklemin Olmaması: İki farklı cümlenin bir fiile veya bir yükleme bağlanması çoğu zaman hükümlerden birinin fiil veya yüklem ile tutarsızlığına yol açar ve bu durum anlatım bozukluğu yaratır. Bu durumda her bir farklı yan tümcenin ayrı bir yan tümceye ya da yükleme bağlanması anlatım bozukluğunu ortadan kaldırır. Misal :

Sınava çok az çalışarak veya hiç çalışmadan girdiler.

İşe gelince, ben onu etkilemek istemiyorum ve o da beni etkilemek istemiyor.

Onu iş hayatında etkilemek istemiyorum, o da beni etkilemek istemiyor.

Hava açık. Ama sıcak değildi.

Hava açıktı. Ama sıcak değildi.

Yüklem Uyuşmazlığı: Sıralı cümlelerde yüklemler morfolojik ekler ve kişi ekleri açısından uyumlu olmalıdır. Bu eklerin uyumsuzluğu anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek: Sabahları yanıma uğrar, beraber okula giderdik.

Sabahları yanıma gelirdi, okula beraber giderdik.

Badana ve boya işleri bitti, evi asmaya başladık.

Badana ve boya işleri bitti, evi asmaya başladık.

Sanırım seyirci ve biz eleştirmenler bu konuda yine fikir ayrılığına düştüler.

Sanırım biz kamuoyu ve eleştirmenler bu konuda yine fikir ayrılığına düştük.

Bileşik cümlelerde yan cümlenin yüklem çerçevesi ile asıl cümlenin yüklem çerçevesinin etkin ve edilgen olarak uyumlu olması gerekir. Bireyin çerçevesi ile ana cümlenin orijinal çerçevesi, aktif ve pasif olarak uyumlu olmalıdır. Birinin çatısının aktif iken diğerinin pasif olması çatının uyumsuzluğunun ifadesinde bir rahatsızlık yaratır. Sıralı cümlelerde yüklemler de etkin ve olumsuz anlamda uyumlu olmalıdır. Misal :

Toplantıda hep aynı konu konuşulur, saatlerce aynı şeyler konuşulurdu.

Toplantıda hep aynı konu konuşulur, saatlerce aynı şeyler konuşulurdu.

Mide rahatsızlığı çekenlere çok fazla kızarmış yiyecekler yememelerini tavsiye ediyorlar.

Mide rahatsızlığı çekenlere çok fazla kızarmış yiyecekler yememelerini tavsiye ediyorlar.

Nesne hataları:

Nesne-Fiil Uyumsuzluğu: Bu uyumsuzluk, bileşik cümlelerdeki nesnenin ilk cümlenin kökenine uymamasından kaynaklanır. Bu dengesizlik, ikinci cümleye dolaylı bir nesne, bir edat tümleci veya bir nesne eklenerek düzeltilebilir. Misal :

Beni hiç unutmadı, hep mektup yazdı.

Beni hiç unutmadı, bana hep mektuplar yazdı.

Çocuğun gözlerinden akan yaşları sildi ve oturdu.

Çocuğun gözlerinden akan yaşları sildi ve çocuk oturdu.

Nesnelerin yapısal uyumsuzluğu: Nesne görevinde bir cümlede aynı eklere sahip birden çok türemiş fiil kullanılabilir. Bu unsurların isimleri farklı kullanılırsa aralarında yapısal bir uyumsuzluk oluşur ve bu uyumsuzluk bir anlatım bozukluğu yaratır. Misal :

Anlayışımı ve anlaşmamı gözden kaçırmayacağını düşündüm.

Anladığım ve kabul ettiğim şeyi kaçırmazsın sanmıştım.

Geldiğini veya gittiğini görmedim.

Geldiğini veya gittiğini görmedim.

Özne hataları: Sürekli ve sürekli bileşik cümlelerde kullanılan özne tüm yüklemlerle uyumlu olmalıdır. Özne bu eylemlerden birine uymazsa cümlede özne ile yüklem arasında uyumsuzluk oluşur. Bu ifade bozuklukları, her farklı yargı için ayrı bir konu kullanılarak düzeltilebilir. Ayrıca özne ile yüklem arasında kişi, tekillik ve çokluk açısından uyum olmalıdır. Misal :

Kitaptaki hatalar düzeltilerek ikinci baskıya geçilecektir.

Kitaptaki hatalar düzeltilerek ikinci baskıya geçilecektir.

Resimlerinde pastel renkler kullandığı için çok çabuk tükendi.

Resimlerinde pastel renkler kullandığı için resimleri çok çabuk tükendi.

Tamamlayıcı hatalar:

Zarf nesnesi beklenti hataları: Bileşik cümlelerde zarf tamlaması yaygın değilse, ancak tüm yüklemlerde ortak olan öğe kabul edilirse ifade bozukluğu oluşur. Bu dilbilgisi hatası, ikinci cümleye bir zarf yan tümcesi eklenerek düzeltilebilir. Dolayısıyla bu ifade bozukluğunun bir diğer adı da zarf eksikliğidir. Misal :

Ben her zaman yanındayım, seni asla yalnız bırakmayacağım.

Ben her zaman yanındayım, seni asla yalnız bırakmayacağım.

Kendini hiç düşünmeden ailesinin mutluluğu için çalıştı.

Kendini hiç düşünmedi, hep ailesinin mutluluğu için çalıştı.

Cümle hataları ve yönergeleri: Bileşik cümlelerde edatın tamlayan durumundaki öğe yaygın olmadığı halde ortak kabul edilirse anlatım bozukluğu oluşur. Bu çelişki, ikinci cümleye uygun bir öğe veya tümleç eklenerek çözülebilir. Aynı şekilde, dolaylı bir nesne, nesne veya öznenin yüklem ile uyuşmamasının nedeni, bir edat tümlecinin olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Misal :

Akşamları kitapçıya uğrar, saatlerce sohbet ederdi.

Akşamları kitapçıya uğrar, onunla saatlerce konuşurdu.

Arkadaşımın babası geldi ve biraz sohbet ettik.

Arkadaşımın babası geldi ve onunla biraz sohbet ettik.

Dolaylı Yüklem Hataları: Bileşik cümlelerde yaygın olarak kullanılan dolaylı nesnenin birinci cümlenin kökenine uyduğu ancak ikinci cümlenin kökenine uymadığı görülebilir. Böylece, tamamlayıcı yüklemin uyumsuzluğu hakkında bir ifade bozukluğu ortaya çıkar. Örnek: Her fırsatta kadına bağırır, sürekli hakaret ederdi.

Her fırsatta ona bağırır ve sürekli onu aşağılardı.

Size her konuda güveniyoruz ve size yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.

Size her konuda güveniyoruz ve yardımlarınızı bekliyoruz.

Tamamlayıcı hatalar:

İfade hataları: isim cümlesinde;

§ Bir tamamlayıcının veya ifadelerden birinin olmaması,

§ Tamamlayıcı veya tamamlayıcı soyadlarından birinin olmaması, isim tamlaması ile ilgili temel hata olan belirsizlik yaratır. Misal :

Böyle şeylerle uğraşacak ne zamanı ne de zamanı vardı.

Böyle şeylerle uğraşacak ne zamanı ne de zamanı vardı.

Sıfat tamlaması hataları: Sıfat tamlamaları ile ilgili hatalar şu şekilde olabilir;

§ “Bir”den büyük sayısal sıfatlardan oluşan sıfat cümlelerinde isme çoğul eki getirilmesi yanlıştır. Bu tür sıfat tamlamalarında isim tek başına kullanılmalıdır. Misal:

Oturumda üç veya daha fazla konuşmacı konuşacaktır.

Oturumda üç veya daha fazla konuşmacı konuşacaktır.

Dışarıda seni soran iki kişi vardı.

Dışarıda seni soran iki kişi vardı.

§ “çok, bazı, herhangi, az, hiçbiri, hepsi” gibi belirsiz sıfatların tamlayıcı olarak kullanıldığı sıfat cümlelerinde isim tek başına kullanılmalıdır. Misal :

İhaleye yerli ve yabancı çok sayıda firma katıldı.

İhaleye yerli ve yabancı çok sayıda firma katıldı.

Buna hiçbir ebeveynin itiraz edeceğini sanmıyorum.

Buna hiçbir ebeveynin itiraz edeceğini sanmıyorum.

§ Belirsiz sıfat olan “dır”ın tamamlayıcı olduğu sıfat tamlamalarında, olumsuz yüklem ifadede düzensizlik yaratır. Misal :

Bu mevsimde tüm kuş türleri yakalanmaz.

Bu mevsimde hiçbir türde kuş yakalanmayacaktır.

Bu tarihlerde her grup sınavını kaçırmayacaktır.

Bu tarihlerde hiçbir grup sınavlarını ertelemeyecektir.

Noktalama hataları: noktalama işaretlerini yanlış yerde veya eksik kullanmak; Cümleler anlam belirsizliğine yol açabileceği gibi cümlenin birden fazla anlamının oluşmasına da yol açabilir. Bu nedenle noktalama işaretlerinin anlaşılmasındaki etkileri ve kullanıldıkları yerler iyi bilinmelidir. Yanlış kullanım olursa istenilen anlama ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu durumlar da cümlede anlatım bozukluğu yaratır. Misal:

Yabancı mağaza ürünleri beğenmedi.

Yabancı mağaza ürünlerini beğenmedi.

Bebekler için ağlamak, açlık, korku gibi durumları ifade etmenin doğal ve tek yoludur.

Bebekler için ağlamak, açlık, korku gibi durumları ifade etmenin doğal ve tek yoludur.

Kadın sürücü baktı.

Kadın şoföre baktı.

Kombinasyonları yanlış olan kelimeler: Bazen soyadlarının kelime ve kurallara uygun seçilmemesi, bazen de yanlış isim seçimi nedeniyle kelime yapıları bozulmaktadır. Yanlış yapılandırılmış kelimeler dilbilgisi kurallarına uymaz ve anlatım bozukluğuna yol açar. Misal :

Çocuğun iyi bir doktorun bakımına ihtiyacı var.

Çocuğun iyi bir doktora görünmesi gerekiyor.

Yarın kolileri postalayalım.

Yarın kolileri postalayalım.

Bu kalemlerin pahalı olması müşteri kaybına yol açar.

Bu ürünleri çok pahalı hale getirmek müşteri kaybına yol açar.

Yanlış ek kullanmak: Bir kelimeye olması gerekenden farklı bir ek eklemek bazen anlatım bozukluğuna da yol açar. Misal :

Sorun, arkadaşlarımızın bu konuda bizi iyi bilgilendirmemesinden kaynaklanmaktadır.

Sorun, arkadaşlarımızın bu konuda bizi iyi bilgilendirmemesinden kaynaklanmaktadır.

Okuduğunu ezberlemek değil, üzerinde tartışarak özümsemek gerekir.

Okuduğunu ezberlemek değil, tartışarak özümsemek şarttır.

Şehir dışında olmamıza rağmen beklenen rahatlama karşılanmadı.

Şehir dışında olmamıza rağmen beklediğimiz konforu yakalayamadık.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın