https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/habers2/profile https://www.diigo.com/user/habers2 https://angel.co/u/haber-4 https://visual.ly/users/ufukkatal453/portfolio https://play.eslgaming.com/player/18953135/ https://paper.li/Ew1ZgHm3Bd4QFioKhWvKX https://band.us/band/89994536/intro https://www.weddingbee.com/members/ufukkatal453/ https://glitch.com/@Habers2 https://www.buymeacoffee.com/Haberr2?new=1 https://www.projectnoah.org/users/Haberr2 https://www.designspiration.com/habers2/saves/ https://discover.events.com/profile/son-dakika-haberleri/3672402/savethedate/ https://www.mapleprimes.com/users/Son Dakika Haberleri2 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/178526/sondakikanews.html https://rabbitroom.com/members/sondakikahaberleri2/profile/ https://www.facer.io/user/FFkiavwLJs https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2427702 https://doodleordie.com/profile/sondakikahaberleri2
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebi Akımlar, Edebiyat Akımları Türk Ve Dünya Edebiyatında - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Edebi Akımlar, Edebiyat Akımları Türk Ve Dünya Edebiyatında

Edebi Akımlar, Edebiyat Akımları Türk Ve Dünya Edebiyatında

Medeniyetin yeniden doğuşu veya yeniden inşası

Edebî akımlar, yüzyıllar süren tarihsel gelişimin sonunda bugünkü biçimine ulaşan karmaşık ve karmaşık bir yapıdır. Temelleri eski Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Latin değerleriyle bağlantılıdır. Her yüzyılda eklenen yeni bir boyut ve içerikle, coğrafi ve kültürel çevrelere göre bazı değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bir ülkedeki edebî akımın özellikleri ve koşulları bir diğerine uygun değildir.

Rönesans: Başlangıç ​​Noktası

Mezopotamya: Mısır – Musevilik – Yunan – Latin – Hıristiyanlık – Çin ve Hint medeniyetleri
İslam Medeniyeti: Mekke – Medine – Granada (İspanya)
Batı medeniyeti
Sümer, Mısır: Bu İki Medeniyet Hakkında Eski Kültür Etkileri: Yunan Edebiyatı – Latin Edebiyatı – Batı Edebiyatı

Batı medeniyeti, iki çevrenin, Sümer ve Mısır’ın eski kültürel etkilerinin yarattığı bir varsayımlar sistemine dayanmaktadır. Yukarıdaki grup için ana çıkış noktası, Sümer ve Mısır çizgisinde gelişen Yunan ve Latin (Greko-Latin) kaynaklarıdır.

Böylece edebiyat teorileri ile takip edebileceğimiz Batı medeniyetinin ve dayandığı Rönesans kültürünün alt başlıkları elde edilmiş oldu. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, tercüme hareketi, İtalya’da Toskana vadisindeki sanat hareketleri, Greko-Latin kültürüne (antik çağ) dönüş, değişen ticaret yolları, felsefe ve sanatta büyük gelişmeler, düşünce ve sanat hareketleri, Batı’ya taşınan bilgiler gezginler tarafından, coğrafi keşifler, Amerika Keşif Yoluyla Zengin Kaynaklara Erişim’, Fransız Devrimi, Irk Anlayışı, Ulus-Devlet, Ulusal Dil ve Kültür, Eski Tabut (Tevrat) + Yeni Tabut (İncil) = Yeni Hristiyanlığın Oluşumu, Kentleşme, Sanayi , İmalathaneler, Fabrikalar, Üretim devleri, matbaa, gazete, makine, elektrik vb. Buluşlar, Rönesans ile birlikte edebi akımların oluşumudur.

Edebiyat, resim, müzik, heykel gibi farklı sanat dallarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ve belli bir bakış açısını ve anlayışı ifade eden sisteme ‘akış’ denir.
Bazen aynı akım hem edebiyatı hem de diğer sanat dallarını etkilemiş, dolayısıyla edebi akımların etkisi belirli bir sanat dalı ile sınırlı kalmamıştır.

Edebî akımlar, yazar ve şairleri ortak değerler etrafında buluşturan ve onları birçok esere hayat vermeye hazırlayan bir edebî iklimdir. Bu nedenle edebî akımlar edebî eserlerden ayrı düşünülemez. Bunların hepsi şüphesiz. Başka bir deyişle, edebi eser, edebiyat kuramı, edebiyat eleştirisi ve edebiyat akımı, edebiyat tarihi denen her şeyi oluşturur.
Aslında her edebi hareket, genel bir estetik ve sanatsal bakış açısının veya akımın parçasıdır; Daha doğrusu edebiyat sanatıyla ilgili yönü. Bu nedenle edebiyat akımı olarak bildiğimiz gerçekçilik, romantizm, paranazizm vb. Akımları sadece edebiyatla sınırlamak yanlıştır. Bu akımlar genellikle güzel sanatların tüm dallarını (mimari, heykel, resim, müzik vb.) kapsar.
Sanat akımlarının oluştuğu zeminde farklı toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel olaylar ve bu olayların çevresinde oluşan felsefi, kültürel ve estetik bakış açıları vardır. Edebî akımları, oluşumlarının siyasi, sosyal ve kültürel temellerini doğru anlayabilmek için; Hayat felsefesi; Tanrı’yı, doğayı ve varlığı anlamayı öğrenmek gerekir. Çünkü edebî olaylar, içinde bulundukları toplum koşullarından, kültürel değerlerden, dünya görüşünden ve edebî geleneklerden bağımsız düşünülemez ve yorumlanamaz.

edebi akımların ortaya çıkışında;

Toplumsal yapıdaki gelişmeler ve değişimler
– Siyasi yönetimin özelliklerinin toplum üzerindeki etkisi
– O dönemin felsefi anlayışının etkisi
Sanatçıların değişim arzusu ve özgürlük arayışları
ana faktörlerdir. Bu faktörler özellikle 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan edebi akımlarda etkili olmuştur. 20. yüzyılda etkili olan edebiyat akımlarında sanatçıların “değişim arzusu” rol oynamıştır.
Her edebî akım, bir önceki akıma bir tepki ya da bir önceki akımın uzantısı olarak doğmuştur. Bu yönüyle bakıldığında, bazı akımlar arasında önemli farklılıklar ve kendi aralarında benzerlikler vardır. (edebiyat)

Tüm edebi akımlar:

“Tamamlayıcı Durum Ahmed Hashem”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın