https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/habers2/profile https://www.diigo.com/user/habers2 https://angel.co/u/haber-4 https://visual.ly/users/ufukkatal453/portfolio https://play.eslgaming.com/player/18953135/ https://paper.li/Ew1ZgHm3Bd4QFioKhWvKX https://band.us/band/89994536/intro https://www.weddingbee.com/members/ufukkatal453/ https://glitch.com/@Habers2 https://www.buymeacoffee.com/Haberr2?new=1 https://www.projectnoah.org/users/Haberr2 https://www.designspiration.com/habers2/saves/ https://discover.events.com/profile/son-dakika-haberleri/3672402/savethedate/ https://www.mapleprimes.com/users/Son Dakika Haberleri2 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/178526/sondakikanews.html https://rabbitroom.com/members/sondakikahaberleri2/profile/ https://www.facer.io/user/FFkiavwLJs https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2427702 https://doodleordie.com/profile/sondakikahaberleri2
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

koro
Bitişik eğik şiirlerin sonunda mısra veya mısralar tekrar edilir. Bu bölüm, her paragrafı anlam açısından şiirin ana duygularıyla ilişkilendirir. Koro bölümlerinde ifade edilen duygu ve düşünceler etrafında şiirin gelişmesini sağlar. Nakaratlar halk şiirinde bağlama veya çekim olarak bilinir. Sözlü müzik eserlerinde aynı söz ve ezgi ile tekrar edilen kısım da bir nakarattır.
İsim
Mektup, kitap, mesaj, ferman gibi anlamları olan Farsça bir kelimedir. Eskiden kitap türü olarak çok kullanılırdı. Giyimname, Kabname, Hamzaname gibi. Resmi evraklar ve mektuplar da isimlerle biliniyordu.
Olumsuzluk
Hz.Muhammed’i övmek için yazılan şiirler.
Nazım
Çizgilerden oluşan bir kafiye ve ölçü biçimi. Kelimenin anlamı “iplik, ipteki inciler”dir. Şiirde seslerin sadece anlamı değil, müziği de önemlidir. Hatırlaması kolay olduğu için ezberlenmesi gereken bilgilerin çoğu bu şekilde ifade edilir. En küçük birim bir dizedir (çizgi). Kıtalar, kıtalar ve kıtalar gibi şiirsel birimler de vardır. Şiirler de mısra şeklinde yazılır ama her mısra değil.
profiller
Bir şairin şiiriyle aynı biçim, vezin, kafiye ve kafiye ile başka bir şair tarafından yazılmış bir şiir. Divan edebiyatı bir nazım türüdür. Kelime, Arapça’da “eş, değer verilen” anlamına gelen Nazir’den gelmektedir. Nazir, yazması, düzenlemesi ve düzenlemesiyle tanınır. Nazir geleneği İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir. İranlı şairlere Nezir denir. Alaycı ve şakacı bir üslupla yazılan şerhlere “kaldır” veya “hazle” denir. Misal:
Fuzeli ceylan
Hayret, bütün şekillerini görünce lal, meni
Resim meni olma durumunu gördüğünüzü hayal edin
Mihri salmayacaksın, Mana’nın rahmini vermeyeceksin, munca kim ki
Sâye tek aşk-yi zülfün pay-mâl eyler semen
Çöpçatanlık Zafi talli kime faydalı olacak
Nezaket arz-mend-i visâl semen
Erkekler iyidir, metreslere yer yoktur ama ne yapayım?
Ârzû ser-geşte-i fikr-i muhâl eyler semen
Kalbimi delip kanımı akıtan tir-i gamzeleri atma
Akd-i zülfün âşüfte-hal eylerden meni açma
Dehr semen nev-res insanlara adanmıştır
Yeterince tutsak seni meni rahatsız ediyor
Ah, tüylerimi ürpertmezsem, hicret kim -ben Tarık- aşkım?
Mükemmel insanların erdemi dahil
fusoli
Meraklıların bu gazelinde Nadim’in yazdığı El-Naziri:
Patron Lalin beni Ebu Zalal Bey yapar
Babasının içtiğini gören beni hayal etsin.
Minnet yok amma söz bulmaya neyleyim
Ah seni görünce şaşkına dönenler beni allal yaptılar
Bardağa ne gerek var Leben’i seviyorum
Şeker eliyle sis
Cennetteki ruh dedi ki: Bu kim?
Sanbel El Rose, beni birbirinizden sorgulayın
Nesîm-i nev-Bahar, Nükhet-i Zülfün ile geliyor
Turra-i sunbül-sıfat âşüfte-hal beni yap
Nâ-tüvânım, çeşmenin gıpta ettiği gehi kimdir?
Sâye-i müjgân-u pay-mâl beni
Ne zaman senin Gerdin’ini görsem,
Arz ser-geşte-i fikr-i muhâl Ne olur beni yap
Kara olsan da hasretinle
Baht Ahir Sür-i Çeşm-i Gazâl şifa ver bana
Seni güldürür, seni ağlatır, sana bir nimet verir ya da her neyse.
Kısacası, ne olursa olsun, beni iyi bir ruh hali içinde tut.
Devletim çok iyidir efendim, hakkı olan pay devlete aittir.
Lütfun Amâ bî-niyâz-ı Arz-i hal beni
Ben senin kuluna layık değilim ama yine de öyleyim.
Nezaket Arzo Fix Beni Yapıyor
Gia bilmez lordum sen bende yaşıyorsun
Bana Nadima’nın kim olduğunu sor.
Hizmetkar
nesir
Duyguların, düşüncelerin ve hayallerin dilbilgisi kurallarına uygun olarak cümlelerle ifade edildiği edebi eser. Kibarlığı ifade etmenin iki yolundan biridir. Diğeri ayettir. Nesirde duygular, düşünceler ve rüyalar zihnin kontrolü altına alınır. Nazım’dan sonra doğdu. Fikirleri ifade etmek için şiirden daha zengin olanaklara sahiptir. Nesir; hikâye, roman, oyun, peri masalı, anı, deneme, söyleşi, deneme, gezi yazısı, biyografi gibi edebî türlerde her zaman kullanılır. En küçük nesir birimi, kendi başına anlamı olan bir cümledir. Kullanılan üsluba göre nesir, sıradan nesir, orta nesir ve dekoratif nesir olarak ayrılır.
nida
Edebiyatımızda sanat türü Divan. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ıstırap, öfke gibi duyguları ve pekiştirici düşünceleri okuyucuya hissettirecek şekilde işlemesi. Seyirci “Hey!, Hey!, Vay canına!” Ünlem işaretleri ile şöyle adlandırılır: Tekrarlama ve teşhis sanatlarıyla birlikte kullanılır. Misal:
Oh, medes zehirinin önünde
Her türlü aşağılamayı kınayan Effaf Kadidi;
Ey doğası gereği en erdemli ve rasyonel
İçgüdü yaparken aç, uyuşuk ve bilge
Her nimet, her hediye, her zaman rüzgara fısıldar
gökten atılan züll-ı tevekkül…
otlak

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın