http://ttlink.com/mp3donustur https://www.graphis.com/bio/mp3-donusturucu/ https://ko-fi.com/mp3donusturucu https://www.youmagine.com/mp3-donusturucu/designs https://wakelet.com/@mp3doenuestueruecue456 https://godotengine.org/qa/user/mp3donustur https://www.jigsawplanet.com/mp3donustur?viewas=3e61a08f27a9 https://www.slideserve.com/mp32
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Caleb
Söz sanatıdır. Kelimenin harflerinin yerleri Arap harflerine göre değiştirilerek yapılır. Bu bir tür sanat kelime oyunu. Cinas-ı kalb, tecnis-i kalb, maklb adlarıyla da bilinir. İki bölüme ayrılmıştır:
1. Kelb-i kül: Tersinden okunduğunda anlam kazanan sanattır. Kalp-i müntazam veya aks-ı müfred de denir. Misal:
Ona acı gibi itaat eden Romalılar.
Nitekim, Musa’ya, oh shi ay mar
Eski Surori
Mir: Karınca, Rum: Anadolu, Koç: İtaat, Mar: Yılan.
2. Dog Baaz: Kelimenin harflerini değiştirerek kelime yazma sanatıdır. Buna maklub muavvec de denir. Misal:
Senin namazın yok mu?
Nagy suçlular arasında kaldı
Hayatta kalan öğretmen
Câni: Katil, Nâci: Şairin adı.
Caravelli
Küçük müstakil hikayeler, ana hikayenin arasına katılıyor. Hikayelerde saç parçası yok. Tipik veya komiktirler. Zaman zaman, genellikle uzun hikayelerin anlatıldığı toplantılarda, dikkati başka yöne çekmek ve manzarayı değiştirmek için söylenir.
Kat
anlamlandırma sanatlarından biridir. Susmanın söylemekten daha etkili olduğu durumlarda söz kesme denir. Heyecanın doruğa ulaştığı noktada bu yönteme başvurulur. Düzyazıda sıklıkla kullanılan bir sanattır. Misal:
Bu dağ acı içinde değil
Bu dağın acısı dinmiyor,
Bu dağ…
şair sessiz
Hepsi demek değil!
Halide Nusret Zorlotona
tren
Popüler edebiyatta alt alta sıralanan tüm dörtlüklere katar denir.
kayabase
Popüler edebiyatımıza bir tür giriş. Özel bir melodi ile seslendirildi. Türkülerin ezgilerine göre tasnifinde düzensiz okunan türküler bölümüne girer. Konuları kırsal ve köy yaşamı etrafında dönüyor. Çobantürkü olarak da bilinir.
KELAM-I KİBAR
Harika bir kelime anlamına gelir. Babaların, büyüklerin, ahlaklıların sözlerini anlatmak için kullanılır.
Kerem hava durumu
Saz, bağlama ve kırık kalıplar eşliğinde özel bir ezgi ile söylenen türkülerdir. Adını kahraman Kerem’in hikayesinden aldığına inanılıyor. Akıcı olması nedeniyle oldukça popüler bir tekniktir. Anadolu’nun hemen hemen bütün yörelerinde söylenir. Bağ yanan bağ, kesilen bağ, kandil bağı gibi bölümlere ayrılmıştır.
kesi
Halk edebiyatımızda 7 ve 8 heceli şiirlerin genel adı.

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın