https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri – Rüya Tabirleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

İsim
Bir olay ya da kişi hakkındaki düşüncelerin rüyada görülürcesine anlatıldığı eserlerdir. Aşkın adları nesir veya şiir olabilir. Bu türün bir örneği Dia Paşa ile Namık Kemal’in “Rüya” adlı eseridir.
HİB
İki veya daha fazla kafiyeli ayetlerdeki belirli kelimeler veya kelimeler. Kelimenin mânâsı, insanın perdesi, malik perdesidir. Bu tekerlemelere bloke denir. örnek
Dünya kul değil mi, mukaddes, özür diledim?
Adem zebun-i penç-i kudretli değil mi?
avni
HÂFIZ-I KÜTB
Kitapları tutan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu adla anılırdı.
sayı
Divan’daki Rubaiyat’a ve popüler edebiyata dayanan her dörtlük türü ayetler.
O koydu
Kelime anlamı cimriliktir. Edebî eserlerde ahlak dışı sayılan sözlerin kullanılmasına denir. Zıt anlamı “asalet” dir.
Hassas
Metnin altına veya kenarlarına konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler yazmak. Eskiden yeni kitaplar yazmak yerine mevcut kitaplar bu notlarla zenginleştirilirdi. Şerh yazana tahşiye, tahşiye yazana muşşşi, şerh yazana muşşa denir.
HAŞV, HAİV’i verdi
Makalede gereksiz kelimeler. Eşanlamlıları sık kullanmak, gereksiz sözcükleri anlam yerine getirmek, aynı düşünceyi farklı sözcüklerde tekrarlamak, aynı anlama gelen sözcükleri tekrar tekrar söylemek, yabancı fikir ve fantezileri yazıya karıştırmak. Eskiler, retorik, retorik ve denge için yazıya veya şiire daha fazla kelime eklerdi. Literatürümüzde birçok parçalanma örneği vardır. ü (ve) edatı ile ilişkilendirilen eşanlamlılar sıklıkla kullanılmaktadır. Misal:
Ahit, aşk, savaş, savaş, zafer, zafer, barış, bilgi, hamd, ibadet, barış, zaman…
Şeyh Ghalib’in aşağıdaki pasajı açık bir totoloji örneğidir:
Söylenmemiş sözler var mı?
Sözü söylemediğimiz ortaya çıktı
Hashtag’ler kullanışlı ve detaysız olmak üzere ikiye ayrılır.
1. Haşv-i müfsid: Anlatıyı bozan sözlerin dinleyicisi için kullanılır. Yazarın neyi, nasıl söyleyeceğine dair kesin bir fikri yoksa fikir anlaşılmaz hale gelir ve amaç ifade edilmez.
2. 2. Haşv-i ghayr-i müfsid: Fikri anlaşılmaz kılmayan sözlerin dinleyicileri için kullanılır. El-Kabih üçe ayrılır: Malih ve Mutasfasa.
a. hash kabbah: Bir ifadeyi çirkinleştiren suistimaller. Bir motif eşanlamlı olarak tekrarlandığında hash-kabeh görülür.
B. Hachf Mleih: Sözcüğe güzellik ve güç verdiği söylenir. Görünüşte gereksiz olan bu kelimelerin ikincil bir anlamı vardır.
c. Haşv-i mutavassıta: Anlatıma güzellik ve çirkinlik vermeyen çok söze denir. Pek fark edilmeyen eş anlamlı kelimelerin tekrarı ile ortaya çıkar.
Çift heceli iki satırın başlangıç ​​ve bitiş bölümleri arasındaki bölümlere de segmentler denir.
sıcak
Bir kişinin kendi hayatını, yaşadığı dönemde gördüğü ya da duyduğu olayları anlattığı yazılardır. Anıları otobiyografilerden ayıran özellik şudur: Otobiyografilerde yazar doğrudan hayatını anlatır, duygu ve düşünceleri geniş yer tutar. Anılarında özel hayatının yanı sıra yaşadığı dönem ve çevresinden de bahseder. Bazen yazarın kendini geri çektiği ve sadece çevresine teslim olduğu görülür.
Hayfa
“Yazık, ne yazık ki!” Yazıların adı anlamına gelen bu kelime, Arap harfleriyle tek kelime noktalı, tek kelime noktasız olarak düzenlenmiştir. Tarihi dizelerde hüznü ifade etmek için kullanılır.
Hyde
Herkes tarafından dolaşan, herkes tarafından kullanılan ve birçok kişi tarafından duyulan bir kelimedir. Bu tür kelimelerin edebiyatta kullanılması utanç verici kabul edilir. Misal:
Hyde Duas Sunma Kim L
tekrar dediler
Şeyh Ghalib
HAZF
“Kaldır, kaldır” demektir. Bir ifadede veya bazı cümlelerde bir veya daha fazla kelimenin çıkarılmasıyla yapılan kelime kısaltmasıdır. Tek bir kelimenin kastedilen manasını söylemeye Hazf Takdir denir. Arapça harf Bu terim, Türkçe metinlerde numarasız harflerden oluşan bir kelime için de kullanılmaktadır. Bî-nukat ve yalnızlık gibi kelimeler de aynı anlama gelmektedir.
Hikfi
Kişilerin veya toplumun kötü yönlerini, kusurlarını, saçma sapan tutumlarını hiciv diliyle ortaya koyan manzum yazılardır. Medhiye’nin tersi kabul edilir. Hiciv olarak da adlandırılan hiciv, popüler edebiyatta hiciv adını alır. Hicivde abartılı bir üslup kullanılır. Alay edilen kişi, kişiliğinin gerçek yönleriyle hiçbir ilgisi olmayan hakaret ve hakaretlerle küçük düşürülür.
bilgelik
Doğadaki şeylerin doğasını ve kökenini anlatan bilgilendirici, etik ve retorik bir kelimedir. Edebiyatta dinî ve ahlâkî konuları işleyen, nasihatler veren, meseller ve nasihatlerle süslenmiş âyetlere denir. Bu şiirler Hikimi şiirleri olarak bilinir.
Hailey
Hz. Muhammed’in iç ve dış niteliklerini anlatan makaleler. Kelime anlamı “süs, süs, mücevher, güzel yüz, güzellik” demektir. Hillis’te Hz. Muhammed’in gözü, saç rengi, figürü, boyu, konuşması, ses tonu, temel davranışları, vücudu ve diğer fiziksel özellikleri anlatılmaktadır. Mevlid ve Maraş gibi İslam’ın gelişme döneminde ortaya çıkmışlardır. Özgün eserler Osmanlı döneminde yayılarak yazılmıştır. Hilye ismi de bu dönemde verilmiştir.
Oral
Konuşma sanatı. Topluluğu bilgilendirmek için bir fikir, bir neden telkin etmek için bir konuşma.
Hasan Tali
Anlamla ilgili edebi sanat. Divan edebiyatında bu, bir olayın meydana gelişini hayali ve güzel bir sebebe bağlayarak yapılır. Bu sebep gerçeklikle ilgili olmamalı ve belirli bir faktöre sahip olmalıdır. Hüsn-i tevcih diye de bilinir. Akıl, acep, merak gibi kelimelerle ihtimallere dayandırılırsa şibh-i hüsn-i Ta’lil (yani yarım hüsn-i ta’lil) yapılır. Misal:
Aceb bağın kenarında kalırsa lale hacil
Ki lâlezâr-ı cemâlinde Hur u zârındır
Ahmed Paşa
(Bir lalenin bağın eşiğinde ürkek durmasına şaşılır mı? Çünkü laleli yüzünün güzelliği yanında o senin sevgilindir. Yani şair âşığına der ki: Yanakların ne kadar kıpkırmızı lale bile onun yanında kızarır ve kızarır.’ Lalenin kızarması bir sebep yönüne atfedilir.)

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın