medyauzmani.com
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri – Rüya Tabirleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Hata
Bu yanlış demektir. Kitaptaki orijinal veya yazılı metinden farklı bir kelime söylemek. Çoğulu galatattır. Yanlış olduğu bilinen ancak kullanılması uygun olmayan kelime veya kelime grubuna ünlü galat-ı denir. Misal:
Bu aslında çoğul olan oğul, hırsızlar, belge sözcüklerini sons, hırsızlar, belgeler şeklinde tekrar çoğul kullanmak gibidir.
Yanlış kullanılan kelimelerin “lügât-ı fasîh oğlu meşhûr Galat-ı” ibaresi ile lütfedilebileceği belirtilmektedir.
Genel olarak bir kelimenin şekil, üslup ve anlam bakımından dilde kullanılış biçimine karşı kullanılmasına galat-ı tahakkumi veya benzetme karşıtlığı denir.
Garapt
Sözcük dışı ya da çok az kullanılmış ve henüz uyandırılmamış sözcüklerin kullanılmasından kaynaklanan akıcılık bozukluğu. Bu tür kelimeler için garib ve vicşi isimlerinin kullanıldığına dikkat çekilmektedir.
Bu durum antik edebiyatta sıkça karşımıza çıkmıştır. Şairler ve yazarlar, ya ustalık göstermek için ya da kafiye tınılarından dolayı Arapça ve Farsça’dan duyulmamış kelimeler kullandılar.
Söylendiği zaman uygun olup da günümüzde kullanılmayan sözlere Garib-i hüsn, daha önce benimsenmemiş sözlere Garib-i kubh denir.
Bir zorunluluk karşısında kullanılan egzotik kelimeler uyumlu, zorunluluk olmaksızın kullanılanlar ise düzensiz olarak adlandırılır.
geçiş
İki paragraf arasında bir fikirden diğerine geçerken bu fikirleri birbirine bağlayın. Paragraflar arası geçişlerin azlığı ya da bolluğu metnin açık ve doğal yapısına bağlıdır. Bağlama açıksa, geçiş yapmaya gerek yoktur. Geçişlerin kısa olmasına özen gösterilmelidir. Geçiş için, ancak, bu nedenle, diğerleri gibi edatlar yeterli sayılabilir.
GEZMECE
Aşıkların yolculuklarında durdukları yerleri anlatan iltifat eden veya alaycı sözler. Geziler on bir destan veya sekiz parça (semai) şeklinde söylenir. Gezilen yerler sıra ile anlatılırsa buna vapur, zincir yolculuk ya da zincir yolculuk denir. Kerem’in (Aşık Aslı) Havza, Erzurum köyleri hakkında söylediği sözler bilinen en eski gezi turlarıdır.
boz ayı
Kasidenin mensur kısmından sonra medhiye bölümüne geçilirken heceler veya beyitler okunur. Başlangıçta bir giriştir ve kaçış yeri anlamına gelir. Şiirler genellikle bir betimleme ile başlar. Daha sonra bir giriş ile asıl amaca geçilir. Şair, övmeye mizahi bir sözle başladığını söyler.
aforizma
Anlamlı sözcükleri nazım içinde anlatan nazım türü.
Dilbilgisi
Ses, kelime oluşumu, kelime dağarcığı, anlam değişikliği ve sözdizimi gibi dili oluşturan unsurları inceleyen ve yöneten dilbilgisi kuralları. Yunan kök gramasından gelir.
altın
Şiir veya nesir türünden seçilmiş makaleleri toplayan bir dergi. Antoloji olarak da adlandırılabilir.
Günlük
Kişinin günlük olarak düşünce, duygu ve gözlemlerini yazdığı ve o günün tarihini koyduğu yazılar. Ruzname olarak da bilinir. Bu bir tür günlük hafızadır. Ancak günlükler günlük olarak yazılır ve anılar olaydan sonra yazılır.

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın