https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri – Rüya Tabirleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

FABL
Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında hayal edilen rehberli hikayeler. Teşhis ve teşhis sanatına dayanır. Olaydaki insanlara insani karakter ve tavırlar verilir. Gerçek peri masalından daha kısadır.
FALNAME
Falcılık üzerine bir kitap. Eserler her fal türüne göre sıralanmıştır. Yıldızname, tefe’ülname, Hurşîdname, İhlacname, Giyimname, kahhanetname isimleriyle de bilinmektedir.
Logoların adları genellikle manzum olarak yazılır. Düz yazı ile yazılanlara genellikle yıldız adları denir. Logos isimleri de Kur’an-ı Kerim kuleleri ve Kur’an-ı Kerim anlatımı gibi kollara ayrılmıştır.
Taşların veya noktaların bir kağıda çizilmesi ve bu noktaların oluşturduğu şekiller ile ilgili olan piyango okumaları, çoğunlukla Hz. Ali’ye atfedilir. Divan Cem Sultan’da bulunan Faly-ı Reyhan-ı Sultan Cem edebiyatımızda meşhurdur.
kolay
Ayırma ve bölme. Kitabın her bölümü.
Mevsim anlamına da gelir. yaz sezonu (yaz sezonu), kış sezonu (kış dönemi), güz dönemi (güz dönemi).
Oyunlarda perde olarak kullanılır.
Türk Sanat Müziğinde aynı dizide aynı anda çalınan eserlerin tümüne denir.
Akıcı
Dilin tüm kurallarına uygun, doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde konuşun ve yazın, anlatım anlam ve simetri bakımından kusursuzdur.
SonDakika FESÂD-I
Anlam, kelimelerle veya yazıyla anlaşılamayacak kadar karmaşıktır.
FESAHAT
Sözcüğü ses ve anlam kusurlarından kurtarmanın yolları. Ve ifadenin kusurlardan arınmış olup olmadığı temizlenir. Sözün dili ve mantığı tatlı olmalı, anlaşılması zor olmamalı. Divan edebiyatında akıcılık, sözde akıcılık ve sözde akıcılık olmak üzere ikiye ayrılır:
1. Sözde akıcılık: Sözcükte (tenâfür-i Hurûf), (özel kaldırıldığında) aynı veya yakın kökenden gelen harfler çoğul değildir; Kelimeleri oluşturan harflerin birleşimini (alternatif) (örneğin ağırlık) telaffuz etmede herhangi bir zorluk yoktur; Anlamı herkesin bilmediği (Garabet) kelimelere yer vermemeye, kelimenin şeklini ölçüye göre değiştirmemeye, çok anlamlı bir kelimeyi popüler olmayan anlamında kullanmamaya ve gramer hatası yapmamaya özen gösterin. (muhalefet ayeti).
2. Konuşmada akıcılık: Telaffuzu güçleştiren kelimeleri birleştirmemek (tenafur-ı kelimat). (mesela: Bu köşe yazlık köşe, bu köşe de kışlık köşedir), zincirleme sözler (tetabu-i izâfât) yapmamak için (mesela: Ali’nin ceketinin cebinde); Cümle yapısının sağlam olmasına, önce söylenecek sözün sonuna kadar söylenmesine, sonra söylenecek sözün aktarılmamasına, sözün düğümlenmemesine özen gösterilir.
dengeleyici
Bir sanat eserinin içinde olan bir şey. Günümüzde edebî eserler, roman ve kısa hikâye gibi nesir biçiminde ifade edilmektedir. Roman ile eşanlamlı olarak kullanıldığı da görülmektedir. Açıkça bir olayla ilgili olduğu için edebi formlarda birçok kişi hakkında kullanılmasına izin verilir.
Aktif
Nominal, gerçek olmayan, varsayılan anlamına gelir. Roman, hikâye, masal, halk hikâyesi, destan gibi edebî eserler için kullanılır. Yazar dış dünyayı zihninde şekillendirir ve bunu eserine aktarır. Olaylar ve kahramanlar hayal ürünüdür çünkü bu tür eserler betimlemeye dayalıdır.
Kırılganlık
Parçacık diyebileceğimiz bir edebiyat akımıdır. İlk kez xx. Bu harekette, İtalyan yazar A. Yüzyılın başında Soviec, kısa klipler, küçük resimler ve hayattan resimler (anlık görüntüler) en dikkate değer özellikti.
fuaye
Tiyatro salonlarında perdeler arasında oyuncuların ve seyircilerin dinlenme yeri.

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın