https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri – Rüya Tabirleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

EDA
Konuşma ve yazıda anlatım tarzı, üslup ve anlatım tarzı. Hatipler bunun üç türden olduğunu söyler: gerçek, mecaz ve kinaye.
EDEB-İ KELAM
Acı verici, nefret dolu, utanç verici, çirkin, kaba veya uğursuz olarak kabul edilen şeyleri anonim olarak yeniden ifade etmek. Asalet ve ayrıcalık olarak da adlandırılır. Bir düşünceyi, bir olayı zarafetle, asaletle, nezaketle ifade edebilmek için kendisine ait olmayan bir kelimeye anlam uydurur. Bu yöntem genellikle aşağıdaki üç durumda kullanılır:
1. Sözü kabalıktan kurtarmak.
Bu, ona işinden kovulduğunu söylemek için “öl”, “hayat senin için”, “seni affediyorum” yerine “kendi insafına kalmış” demek gibidir.
2. Sözü veya anlatımı güzelleştirmek. Şeyh Ghalib’in ilk iki hecesi hürmet, ikincisi ise bir süsleme örneğidir:
Sarah beni doğurduğunda bir sabahtı.
bu gece oldu
giydikleri aft
Şûle-i cihan-sûz içtiler
3. Akıcılık açısından ifadeyi bozan sesleri, kelimeleri ve cümleleri tekrarlamaktan kaçının.
Kritik baskı
Kritik baskı. Farklı versiyonlardaki el yazması veya matbu eserler arasındaki farklılıklar belirlenir ve en uygun şekilde yayınlanır. Açıklayıcı bilgiler verilebileceği gibi farklılıklar dipnot şeklinde gösterilebilir.
efsane
Doğaüstü özelliklere sahip insanların yaşamları ve olayları hakkında hikayeler. Efsane, insanların hayal gücüyle yaratılan ve nesilden nesile anlatılan “ideal insan tipini” verir. Efsane ve masal arasında bir yazışma vardır. Olağandışı olaylar her iki türde de işlenir. Tek başına efsane daha inandırıcı. Bu yönüyle hikâyeye ve destana yaklaşır.
Efsaneler ikiye ayrılır:
1. Yaratılış miti (dünyanın yaratılışı, tabiat varlıklarının ortaya çıkışı, Kıyamet Günü).
2. Tarihsel efsaneler.
3. Olağanüstü insanlar, varlıklar ve güçler hakkındaki mitler.
4. Dini mitler.
Türk mitolojisinde kahramanlık, fedakarlık, cesaret, ahlaki davranış, toplumsal düzene bağlılık, daha tatlı bir güce inanç, doğruluk, cömertlik, vefa gibi temalar yer alır. Halk arasında Genç Osman, Boş Beşik, Çakıcı Efe, Çoban Çeşmesi, Gelin Kayası, Cennet Dağ, Kan Kuyusu, Yusufçuk Kuşu gibi efsaneler anlatılır.
yumurta
çoban saçı. Birkaç çoban arasında aşk ve kırsal yaşamın güzelliği hakkında bir konuşma olarak yazılmıştır. Latin edebiyatında gelişen bu şiir türü, daha genel olarak Batı edebiyatında karşımıza çıkmaktadır. Küçük bir oyun gibi çünkü bir olaya dayanıyor ve ortak insanları konu alıyor. Yumurtalık, Türk edebiyatında kullanılmayan bir edebî türdür.
tartışmalar
Felsefede birbiriyle uyumlu tezleri toplayıp tutarsızları dışarıda bırakma eğilimini, edebiyatta ise çelişkili çeşitleri uzlaştıran geniş sınırlı beğeniyi ifade eder.
Alfie
Bin oldu. Bin beyitten oluşan manzum eserlerde kullanılır. El-Fayyas, hadis, fıkıh, el-Fâriz, el-Nahif ve edebiyat ilimleriyle ilgili olabilir.
Caz
Bulmaca anlamına gelen lügaz kelimesinin çoğulu.
elefnomi
Genellikle şiirin başında kelimelerin ilk harflerinin elif’ten ye’ye kadar devam etmesiyle oluşan bir şiir. Divanımızın ve halk edebiyatımızın ortak ürünleri arasındadır. Tasavvufi ve din dışı dini konuların örnekleri vardır.
EMOSYANİZM
Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış.
izlenimcilik
Doğrudan betimlemek ve analiz etmek yerine, bir nesnenin uyandırdığı duyguları tanımlamanın bir yolu. Ondokuzuncu yüzyılın sonunda Fransa’da doğdu. Etkisi önce resimde, sonra diğer sanatlarda görüldü.
İzlenimciler, dış dünyanın kendi içlerinde kaldığı izlenimini ifade ederler. Bu dünya, sanatçıya yalnızca heyecan ve duygusal iniş çıkışlar yaşatan bir uyarıcıdır. Önemli olan sanatçının algıları ve bunları ifade ediş biçimidir. Edebiyatın bir amaca hizmet edemeyeceğini savunur. İzlenimci yazarlar şiir, kısa öyküler ve tek perdelik manzum oyunlar gibi kısa eserleri tercih ettiler.
heves
samimiyet. İnsan ruhunun özel, gizli sırlarını doğru bir şekilde söyleme eğilimi. Bu sanat anlayışına sahip edebiyat yazarlarına Entimist denir.
tonlama
Bir cümlede en büyük anlamı taşıyan hecelerde, sözcüklerde ve gruplarda seslerin yükselip alçalmasıdır. Konuşmacının anlatmak istediğini anlamasına yardımcı olur. Seyirciyi etkileyen ve heyecanlandıran özellikleri var. Cümle yapısına göre değişir. Bazen cümlelerin anlamını da tanımlar.
epifon
Sözlü veya yazılı eserde söylenenleri hikmetli bir sözle bitirin.
EPİGRAF
Kitabın başında yer alan, o kitap veya sûrede yazılanları özetleyen atasözleri ve atasözleri, şiirden kelime ve parçalar, kitabı oluşturan sûreler, bir kitabın özelliklerini gösteren kitabeye (kitabe) kadar. bina ve genellikle binanın cephesine bir plaket üzerine yapıştırılır.
epigram
Antik Yunanistan’da mezar taşlarına yazılan kısa, destansı bir şiir biçimi. Romalılar hakkında çok kısa bir hiciv.
bölüm
bir hikaye, roman veya şiirdeki tesadüfi bir olay; müzikte konuları ayıran serbestçe yazılmış bölümler; tiyatrodaki bir eyleme (harekete) dahil olan ikincil bir eylem; Diyaloğun Yunan trajedisinin unsurlarını oluşturan bölümlerinin her biri. Bu bölümler modern tiyatroda perdelik olarak bilinir.
epik
Kahramanlıkla ilgili uzun şiirler. Etimoloji, “konuşma, konuşma, konuşma” anlamına gelen Yunanca epospoien kelimesine dayanmaktadır.
uzağa kadar
Aruzda fe’ül kısmından fe ve n’yi çıkarıp ûlu icra eden fa’lu kısım.
Kişisel
kişi koleksiyonu. Eskiden tiyatro eserlerinde ve romanlarda kahramanlara veya oyunculara bu ad verilirdi.
esterler
Aruz’da mefa’ilün cüz’den m ve y harfleri ile değiştirilen Fâ’ilün cüz.

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın