medyauzmani.com
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri – Rüya Tabirleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Kapı
Bir edebî eser tertipinde, konuların işleyiş ve işlenişine göre tasnif edildiği bölümlerin en büyüğüdür.
O içer
Üzüm şarabı. Ama tasavvuf edebiyatında aşk demektir.
Bahr Ana Tavel
Divan edebiyatından ölçülü ve kafiyeli uzun nesir cümlelerden oluşan bir nazım türü. Fe’ilatün, mefa’ilün, müstef’ilün gibi cümleler arka arkaya tekrar edilir. Türk edebiyatında oldukça fazla kullanılmıştır.
ülke
Batı edebiyatında şiir türü uzun ve kısa olmak üzere üç mısradan oluşur. Uzun bükümler için akor sayısı 6-10 arasında değişir. Kısa yay 4-5 tel uzunluğundadır. Bu dönüş Tanrı’ya, Kral’a, Prens’e adanmıştır. Her kıtanın sonundaki ayet bir tür nakarattır. Masal ve hikâyelerin doğasındaki sapmaları konu alan, hikâyesi olan kısa şiirlerdir.
TABAN ADI
Basit Türk Divan Edebiyatında Gazel Kitapları. Bunlara basit Türkî-i üfürükçüler de denir. Basit metinlerde Arapça ve Farsça tamlamalar çok azdır. örnek:
Bu kalbim sana düştü aşkım
aşkım beni nasıl seversin
Çünkü o gönüllü olarak geldi ve sana gidecek.
Baştan sona bu kalp, bebeğim
Bana ayrılmamı söyleyecek, bu duracak
Bunu kim söyler canım
Ben uçmadım kalbim uçmayı diliyor kuş
Soylu sarayından aşkım
Yüzün güzel, bu aya
Uzun süre kalır aşkım
Ağzını öpmek, olduğun kişi olmak
bana söyleme anne canım
Sadece bir kez, annem, aşkım
Edirneli Nazmi
kendi ellerimle
Kulağa hoş gelen, ruhu heyecanlandıracak şekilde sözü güzelleştirmenin yollarını gösteren ilim. İlm-i bedi de denir. Bu isim altında toplanan sanatlar iki gruba ayrılır:
Sözle ilgili sanatlar (Sanayi-i lafziye): Hina, istikak, seçme, gönül, tedvir, aks, teddil, tari, tarsi.
Anlamla ilgili sanatlar (Sanayi-i mâneviye): ilhan, tur, tinasup, mübalağa, leif ve nasr, zaviye, mugalata ana-maneviye, arifi yok sayma, iyi-neviye, zıtlık, ters çevirme, gönderme, tekrar, telmin benzeri insal- i-beğen, istidrak, tawjih, alıntı.
belagat
Doğru ve yerinde konuşma sanatı. Sözün tertipli, açık, anlaşılır ve güzel olmasını, söyleyişinden dolayı söylenene göre düzenlenmesini öğreten bir ilimdir.
BERAT-I İSTİHSAL
Bir cümlenin başında, eylemde ne söylendiğini gösteren kelime veya tümcecikler. Ve masumiyet zafer demektir ve hilal görünür ve yağmur yağar ve çocuk doğduğunda ağlar. Bu edebî sanata “Hassan İbtida” da denir. Hedefe iki şekilde ulaşılır. ilişkisi olan veya olmayan. İlişkinin kurulmasına thallos, kurulmasına ise “actedab” denir. Sinan Paşa’da Tazarru’namesi, Cevdet Paşa’da Hüsn’ü Aşk el-Fuzuli ve Belagat-ı Osmanniye’de bu sanatın güzel örnekleri vardır.
Özgür
Güzel, kesin, belagatli, hatırlaması kolay, sağlam bir yapıya sahip bir mısra veya kısa dörtlük. Dize için çoğunlukla bercest ayet tanımları, kıta için beyt-i berceste tanımları kullanılmaktadır. Genel olarak şiirdeki en güzel mısra veya dörtlük olarak da adlandırılabilir. Bazı kalıcı örnekler:
Uydumuz Divâya Dil Hevâya’dır.
Manevi
Su uyur uyur göç hastası uyumaz
Şeyh Ghalib
Çeşmesini gördüğünü ve unuttuğunu söylerdi.
Şeyh Ghalib
Ülke dünyada sağlık kokuyor.
Mohabbi (hukuk)
Sirler Razan
bir gözüm kör oldu
Saniye. Selim
taşıyıcı
Darağacına asıldılar. Divan ve tasavvuf literatüründe âşığın şiirine isabet eden “sevgili”yi anlatmak için kullanılmıştır. örnek:
Ayağı yere değiyor mu?
Zevkle ve coşkuyla dönebilir ve dönebilir
hayatta kalmam
Dar olacağım, Gerdar olacağım, Pir Dar olacağım, Mansur olacağım
Yunus Emre
bizm
Muhabbet, sohbet, bir içki derlemesi. Daha çok divan edebiyatında kullanılır. Tamamlamalar içindedir. Meselâ, bezm-i nûşânuş, durmadan içen topluluk demektir. Bezm-i vuslat kavuşmadır. Bezm-i muhabbet, aşk meclisidir. Bezm-i mey, bir çeşit içkidir. Tasavvuf literatüründe bezm-i elest şekli kullanılmaktadır. Başlangıcı olmayan zaman demektir.
Ülkem
Şehirler hakkında edebi eserler. Sanatçılar gördükleri, ziyaret ettikleri, sevdikleri ya da görmek istedikleri kasabaları şiir ya da düzyazı ile anlatırlar. Divan edebiyatında Verdi, Derviş Ömer Efendi gibi şairlerin incilleri bulunmaktadır.
bozlak
Halk edebiyatımızda bir tür ezgi. Temasını kabile savaşları, intikam ve aşk ilişkilerinden alıyor. Daha çok Güney ve Orta Anadolu yörelerinde söylenir. Afşar Bozlak ve Aurum Bozlak gibi çeşitleri bulunmaktadır.

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın