https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/habers2/profile https://www.diigo.com/user/habers2 https://angel.co/u/haber-4 https://visual.ly/users/ufukkatal453/portfolio https://play.eslgaming.com/player/18953135/ https://paper.li/Ew1ZgHm3Bd4QFioKhWvKX https://band.us/band/89994536/intro https://www.weddingbee.com/members/ufukkatal453/ https://glitch.com/@Habers2 https://www.buymeacoffee.com/Haberr2?new=1 https://www.projectnoah.org/users/Haberr2 https://www.designspiration.com/habers2/saves/ https://discover.events.com/profile/son-dakika-haberleri/3672402/savethedate/ https://www.mapleprimes.com/users/Son Dakika Haberleri2 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/178526/sondakikanews.html https://rabbitroom.com/members/sondakikahaberleri2/profile/ https://www.facer.io/user/FFkiavwLJs https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2427702 https://doodleordie.com/profile/sondakikahaberleri2
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

vurgu
İfadeyi açıklayamama veya açıklayamama halidir. İki bölüme ayrılmıştır.
1. Lavzi Vurgusu: Kelimelerin cümle içinde doğru yerde kullanılmamasından kaynaklanır. Misal:
Ben faqiri yapma terk memnun-i ebnâ-yı zaman
Anlamadıysanız, üzgünüm Tanrım.
Recep Paşa
2. Manevi bağlılık: Cümle içinde kelimeler yerinde kullanılsa da anlamsız denilir.
Örnek: Sen dünyanın ruhu değilsin, sen dünyanın ruhusun
faydacı
TARİFAT
Makam sahipleri ve bazı memurları anlatan şiirler. Divan edebiyatı bir nazım türüdür. Birkaç kıta halinde yazılırlar. Kalkandelen İdea’dan Safi Kasım Paşa, Gelibolu’dan Mustafa Ali, Yenişehir’den Avni’nin tasvirleri var. Misal:
Defterin ne olduğunu biliyor musun usta
Bir usta varsa, iki, üç
altın bir hareket olarak gördükleri
Mazlumlar kimler, mağluplar kimler?
Olardur sâ’ii gencü hazel
Olardur tanımın sahibidir.
Fikir Kalkandelen
Meyve suyu
Bir gazelin her kıtasına veya kıtasına sekiz beyit eklenerek yapılan muaşerdir. Divan edebiyatı bir şiir türüdür. Literatürümüzde çok fazla örneği yoktur. Tahir Yahya Bey’in Gazel Mohebi’si (Kanunu Sultan Süleyman) örnek olarak verilebilir.
Gushmal-i Hazret-i İzzet gibi fevri olmak.
Herkesin ışığı sönük, yabancı bir ülke gibi
Refah gibi kimse dokunmuyor
Nales deray-ı rıhlet-i râhat gibidir.
Dar dünya cay-ı furkat imihnet mesafesi gibi
Onun hali belaya alet gibidir.
Sağlığınızın bir yapısı yok, ayetteki bir resim gibi
Mutali Şah müşrikin hikmetini severim
Halk arasında devlet diye meşru bir amaç yoktur.
Dünyada bir nefes sağlık gibi ülke olma
yahya bey
aşmak
Bir gazelde her hecenin iki satırı arasına iki veya üç dize ekleyerek şiir oluşturmak. Divan edebiyatı bir şiir türüdür. Kelime, “bir şeyin yarısı, iki parçanın parçası” anlamına gelen Arapça “şatr” kökünden gelir. Teştir’de aynı vezin ve kafiyede, aralarında iki mısra varsa tereb matrif, üç dize olursa tahmies matrif olur. on sekiz Asırlardır örnekleri görülen çok nadir kullanılan bir taştır. Daha çok Halfeti büyüklerinden Eddie Baba yazdı.

tazminat
Bir şairin, mısranın veya kıtanın başka bir şair tarafından kullanılması. Divan edebiyatı bir nazım türüdür. Ayetin müellifinin veya değiştirilen hecelerin belirtilmesi zorunludur. Şair Muawad, şiirin herhangi bir şekliyle şiiri tamamlar ve kendisine selam verenin sahibini belirtir. Örnek: Recaizade Ekrem şiirinin aranjmanı:
Sanırım kuşlar senin adını heceliyor
Söyle bana dağ dereleri
Sular gürler, kuzular tarlada meler
Söyle bana dağ dereleri
Aşkın her zaman gizlice uçup gittiğinde
Hüsnü’nün anı her yerde görülecek
Duygusal vadilerde seyahat ettim
Söyle bana dağ dereleri
Yahya Kamal Bayatlı
TECÂHÜL-İ ARİF
anlamlandırma sanatlarından biridir. Bilinmeyen bir gerçeği bilmeden anlatmak için yapılır. Bilinenden sanki bilinmeyenmiş gibi bahsedildiğinde, genellikle bir fıkraya dayanır. Bunu yaparken mübalağa ve mübalağa sanatından da yararlanılır. Misal:
Ab-Gandour, şezlongun rengini bilmiyorum- I devvâr
Şezlonga ne dersiniz – Bulanık gözlerimden sulanıyorum?
Meraklı
(Dönen kubbe renkli miydi yoksa gözyaşlarım mı gökyüzünü kaplamıştı bilmiyorum.) Merakım, kubbenin, gökyüzünün mavi olduğunu bilmiyor gibi görünüyor. Hatta o kadar çok ağladığını ve gözyaşlarının gökyüzünü kapladığını belirtmek için bu yönteme başvurmuştur.
sürtünme
anlamlandırma sanatlarından biridir. Aynı türden iki şey arasında zıt yönler (tebayun) sokarak fark yaratmaktır. Misal:
İşte gönül ile gönül huzuru arasındaki fark budur.
Ruhumu bedene veren ve bu bedeni ruhtan ayıran kimdir?
Yaygın tipi günümüzde olup, iki zıt taraf bedene hayat verir, ruhu bedenden ayırır.
fabrikada
Nazir alay ve şakalarla yazılmış. Ela olarak da bilinir. Ünlü şairlerin şiirleri çoğunlukla vezin ve kafiye taklidi ile yazılmıştır. Tahzel, ciddi şiirleri bayağılıktan uzak, tehlikeli bir konuma yerleştirmesi bakımından en güzel ve eğlenceli edebî örneklerden biridir. on yedinci. 19. yüzyıldan sonra yaygınlaşan bu tür şiirlere Surûri, Havâyi, Sünbülzade Vehbi, Héseyin Kâmi (Dehri mahlaslı), Fazıl Ahmet Aykaç, Halil Nihat Boztepe örnek verir.
defalarca
Estetik kaygı taşımadan bir ifadede aynı kelimeyi veya telaffuzu birkaç kez tekrarlamak. Çok tekrar varsa buna kesret-i tekrar denir.
İpucu
Divan Edebiyatı Sanatları. Konuşurken bilinen bir olayı, kişiyi, atasözünü veya atasözünü ifade eder. Ancak bu kişi veya şey uzun uzadıya değil, bir veya iki kelimeyle anlatılır. Misal:
Ey isim sen, Mahikyalı mısın?
Haddad Omid, Saba’dan mısın?
sayı
(Şair, eserinde Süleyman Belkıs’ın kıssasından bahsetmiştir).
TENÂ FORE
Harflerin, hecelerin, kelimelerin ya da tamlamaların anlatım bakımından birbiriyle uyuşmayan hoş olmayan etkisidir. İki bölüme ayrılmıştır:
Telaffuz: Aynı kelimede aynı başlangıç ​​noktasına sahip veya birbirine yakın harflerin birleşimi. Örneğin: bizde vardı
Sözcüklerle ezberleme: Telaffuzu zor olan ve dinlemekten zevk almayan yüksek vurgulu sözcükleri düzenleme: Örnek:
O köşe yaz köşesi, o köşe kış köşesidir.
TENASUB
Divan edebiyatında anlamları arasında bağ olan sözcükleri aynı anlatım içinde kullanarak edebî sanat yapmak. Misal:
Gülistan Deher’de özensiz bir rüzgar gülü
Lord Azari Havidar’ın kulunu tanıyan sensin
ağlamak
Tenasub ayrıca ilham ve kontrast sanatlarıyla birlikte kullanılır. Bu bağlamda iki kısma ayrılır: Inspiration Fit: Inspiration ve Tynasupp sanatları birlikte kullanılarak yapılır. Bir dize veya hecede belirtilmeyen iki anlamı olan bir kelimenin anlamı ile başka bir kelime arasında anlamsal bir bağ kurularak yapılır. Misal:
Gözlerinizi açık tutabilen ne güzel bir gerçek.
Gaflet içinde geçirdiğim hayatımın hayalini kurdum.
Doğum
(Gözlerimi açıp, huzursuz bir uykuda geçen hayatımın bir rüya olduğunu fark etmek ne kadar harika. Rüya, rüya kelimelerinin amaçlanmamış ikinci anlamı, olur ve rüya kelimeleriyle ilgilidir.)
İlham Tzad: İlham ve zıtlık sanatları bir arada kullanılıyor. Bu, bir dize veya hecede tanımlanmayan karışık bir kelimenin anlamı ile anlamlı bir kelime arasında ilişki kurulması şeklinde yapılır. Belirsiz anlam cinas tarafından sağlanır. Misal:
Bir sunucu istiyorsanız, lütfen şifreyi girin
Kim düşmeden kalkmadı
Meraklı
(Burada ayak ile önce kadehin anlamı, sonra gerçek ayak kastedilmektedir. Fazla hecelerde, kelime ile vurgulanmayan ayak anlamı, baş kelimesi ile karşıtlaştırılmıştır.)
koşullar
Dinleyicinin veya okuyucunun dikkatinin yoğunlaştırılmasından sonra konunun beklenmedik bir sonuca götürülmesiyle sözün oluşturulduğu edebi sanat. Söz ciddi bir sonuca varıyorsa terdid-i sâdık, ciddi bir sonuca varmıyorsa terdid-i mutayip denir. Misal:
kuyrukta beklemek
Ebeveynler ve kardeşler
Hayal Irak’tır.. Irak’ta
fiillerle güreşmek
Baş kaydırma pedi
ışık karanlığa döner
Sırlar şimdi çözüldü
kırkta ateş
Najib Fadel Kesakiürek

üçüncü yama
Üç hatlı bentlerle oluşturulmuştur. Virajların sayısı belirsizdir. Tek satırla biter. Kafiye düzeni şöyledir: Aba bcb cdc ded e.
İlk olarak İtalyan edebiyatında ortaya çıktı. Dante İlahi Komedya’sını bu mısrada yazmıştır. Edebiyatımızda Tevfik Fikret, Sahran adlı tek şiirinde terzi Rima’yı denemiştir. 1908’den sonra pek kullanılmadı. Bu şekilde yazılan kısa şiirlerin son dizesinin sağlamlığına dikkat edilir.
sertifika
Geyik hecelerinin önüne beş satır eklenerek yapılan bir ızgaradır. Talihsizlik, Masamat’ın bir nazım şeklidir. Kafiye düzeni şöyledir: Aaaaa (aa) bbbbb (ba) ccccc (ca). Tipe, Türk edebiyatında nadiren karşımıza çıkar. İzzatü’l-Mulla’nın Fuzûlî’den, Leyla Hanım’ın Azza el-Mulla için ikişer dörtlük bestelediği bir tesbih de vardır.
TETABU-I İZÂFÂT
İkiden fazla isimden oluşan zincirleme cümle. Edebiyatımızda Türk, Fars ve Arap kaidelerine göre oluşturulmuş üç çeşit izâfât tetab’ı vardır. Türkçe kuralına göre iki, Farsça kuralına göre üç kelimeden oluşan tamlamalar anlatımı bozmaz. Türkçe tetâbu’-ı izâfât örneği:
“Ahmed’in söylediklerinin doğruluk derecesini araştırmak…”
Farsça bir tabu örneği:
Ey vücûd-i kâmülün ayin eclâr-i feyz-i Hak
Kabilem – Arapların Hikayesi – Yakin
Meraklı
TVRUD
Aynı mısrayı veya beyitleri tesadüfen iki şairin birbirinden habersiz yazması.
içerir
anlamlandırma sanatlarından biridir. İki veya daha fazla anlamı olan bir kelimenin yakın anlamını söylemek ve uzak anlamı ifade etmek. Birçok yazar bu sanatı ilham sanatı olarak kabul etmiştir. Ancak iham’da, ayette veya hecelerde ikiden fazla anlamı olan bir kelimenin tüm anlamlarıyla kastedilirken, tori’de uzak anlam belirtilir. Misal:
Kûyunda nâle kim dil-i müştâkdan kopar
Biri Hicaz’da doğdu.
eski çivi
üçlü
On satırlık bir ayettir. Önce iki satırlık kısım gelir, ardından her biri dört satırlık iki parça gelir. Birinci bölümün birinci mısrası birinci kıtanın sonunda, birinci bölümün ikinci mısrası ikinci kıtanın sonunda tekrar edilir. Dört satırlık fragmanlarda eklenen satırlar ilk üç satırla anlamsal bütünlük sağlamalıdır. Kafiye düzeni şöyledir: Ab aaaa bbbb. Misal:
Yüzünde yumru gibi bir yumru var,
Nedir bu sefalet hali Hilal Al-Raed?
El-Ezher sabah gülümsüyor, Fayez Bahri
Nehir Nehir nehirdir.
neden? Kime soracağımı anlamadım?
Yüzünde şeytani aşk gibi lekeler var!
Bu dem-i seherde senin yanında parlar
Dil-Beer Hazan’da solan bir çiçek gibidir.
Bliss, her yerdeki taburelerle şanlıyken
Bu ne sefalet, hilal ay?
Nahid iyileştirme

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın