https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/habers2/profile https://www.diigo.com/user/habers2 https://angel.co/u/haber-4 https://visual.ly/users/ufukkatal453/portfolio https://play.eslgaming.com/player/18953135/ https://paper.li/Ew1ZgHm3Bd4QFioKhWvKX https://band.us/band/89994536/intro https://www.weddingbee.com/members/ufukkatal453/ https://glitch.com/@Habers2 https://www.buymeacoffee.com/Haberr2?new=1 https://www.projectnoah.org/users/Haberr2 https://www.designspiration.com/habers2/saves/ https://discover.events.com/profile/son-dakika-haberleri/3672402/savethedate/ https://www.mapleprimes.com/users/Son Dakika Haberleri2 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/178526/sondakikanews.html https://rabbitroom.com/members/sondakikahaberleri2/profile/ https://www.facer.io/user/FFkiavwLJs https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2427702 https://doodleordie.com/profile/sondakikahaberleri2
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Sahrawi Arap Demokratik Cumhuriyeti
Dörtlükte ilk hecenin ilk kısmı ve düzyazıda cümlenin ilk kısmı.
sago
İslam öncesi Türk edebiyatında ölülerin ardından söylenen şiirler. Sevilen ve sayılanların, özellikle de kahramanlıklarıyla ünlü kişilerin ölümünde, yuğ adı verilen cenaze törenlerinde şairler tarafından okunmuş, merhumun yiğitliği, ihsanı, cömertliği ve faziletleri dile getirilmiştir.
SAKİNAME
İçki (çok şarap), içki toplantıları, âdetler ve içkiyle ilgili bazen mistik bazen dünyevi tüm düşünce, duygu ve kavramları konu alan şiirler sake’ye (içkiyi sunana) hitap eder. Mesnevi tarzında yazılmıştır. Terkib-i bend, terc-i bend veya kaside olarak da görülür.
Halk
Edebiyat Divanı’nda yeni yılı kutlamak için yazılan şiirler. Bu şiirlerde her zaman girilen yılın tarihini gösteren iki kıta vardır.
kaşmir şal
Ayet formu dört eğri çizgiden oluşur. Her dörtlükte birinci ve dördüncü mısralar, ikinci ve üçüncü mısralar kafiyelidir. Kafiye düzeni şu şekildedir: Abba, cddc, effe. Misal:
Ruhumu kendi ellerimle bu çarmıha gerdim:
Peygamber azabı her yerde kaynıyor.
Ölüm gözlerimde kara tütsü yakar
Aldığım her nefesi son nefesimmiş gibi verdim!
Yusuf Dia Ortak
satranç
Saz şairlerinin aruz müfte’ilün müfte’ilün müfte’ilün ve musammat gazel şeklinde yazdığı şiirler. Müsamam hecelerden oluştuğu için her mısra kafiyeli iki eşit parçaya bölünmüştür. Bu kısımlar arka arkaya yazıldığında dörtlüklerden oluşan yeni bir form ortaya çıkar. Bu formun kafiye şeması şöyledir: abab cccb dddb… Örnek:
Güzel kalp kabarcıklı/güzel bir terzi sanatıdır
Kocası kısaca söylemeli / açıklamalı
Faiq Matla / konuşmaya değer
Benim gibi bir aşık / Ona deli gibi aşık
Gönül ikramına / kaşlarının kutusuna düştü
Çehre-i menâre ile ilgili / Derûnum yaktı
Ellerim senin ellerindeydi / Dilim senin dilindeydi
Bir patlama kordonu / Dili bu pakete bağlı
Amrahi
Ben
Aşıkların edebiyatında nesir. Sayali aynı zamanda nesir karşılığı olarak da kullanılmaktadır. Seçili’nin (müsecca) nesrine ayaklı saya denir.
SEBK-I HİNDİ
Divan edebiyatında kullanılan üslup. Terim “Hint tarzı, Hint tarzı” anlamına gelir. Türk edebiyatının XVII. İranlı şairlerin etkisi altına girdi. Bu nedenle Sobek İsfahani olarak da bilinir. Hindistan’dan İran edebiyatına geçmiştir.
saniye
Cümlelerin sonunda veya bir cümledeki birkaç kelimede benzer ses. Nesirde kullanılan bir kafiye türüdür. Seçilen nesre musakka denir. Edebiyatımız Arap edebiyatından kaymıştır.
SEHL-İ MÜMTENİ
Söylemesi kolay gibi görünen ama benzetmek istediğinizde zorlaşan bir kelime. Bu kelimeler basit ve derin bir anlama sahiptir. Yunus Emre, Süleyman Çelebi ve Mehmet Akif Ersoy en güzel örnekleri vermişlerdir. Misal:
Ben et ve kemiğim
yunusa benziyordum
Yunus Emre
Durmak
Cümleler kesin ve sağlam. İfade azaltılmamalı veya eksik olmamalıdır.
kutlamak
Bir denemede cümleler ve kelimeler akıcı, uyumlu, kolay ve anlaşılırdır. Kurtuluş, kelimelerin birbirine göre seçilmesiyle sağlanır.
selih
Başkasının şiirinin anlamını alıp, sözlerini değiştirerek yeniden yazmak. Bir tür geçersiz kılma olarak kabul edilir.

Celis
halk şiiri biçimi. Aruzun fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün geyik şeklinde yazılmıştır. Cem, Muhammed ve Masidi şeklinde yazılmış bir dizi de bulunmaktadır. Kafiye düzeni Divan, Summi ve Kalanderi nazım şekilleri ile aynıdır. Misal:
özlüyorum seni benden sevgili yok ben güzelim
Sûziş-ı frikat ile yakma beni güzeldir
dîde-i hünkar nigah ile dün gece
Ciğerime açtım yine güzel
Nur
ücretsiz bilmiyorum
Yay, vezin ve kafiye kurallarına bağlı olmayan bir şiir türü. Bükümlerin, çizgilerin ve bölümlerin sayısı belirli bir sırada değildir. Şair dilerse kafiyeli yazar. Virajları sınırlayabilir veya sınırlamayabilir. İlk olarak Fransız sembolistler arasında yayıldı. Batı edebiyatından Türk edebiyatına Servet-i Fünûn döneminde girmiştir. Serbest şiir uygulaması üç aşamadan geçti:
1. Vezin ve kafiyeli serbest nazım: Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti dönemlerinde görülür. Dizeler tek kelime olacak şekilde kısaltılmış ve kafiye belirli bir kurala göre düzenlenmiştir. Prozodi dizisine yer verilir ve bir şiirde birkaç aroz kalıbı veya bu kalıpların farklı bölümleri kullanılır.
2. Ölçüsüz kafiyeli serbest şiir: 1925-1930 yılları arasında görülmüş ve 1930’dan sonra yaygınlaşmıştır. Genişlik bırakılmış ve mısralar tek hece olacak şekilde kısaltılmıştır. Bu zincirler herhangi bir dış düzenleme ile bağlı değildir. Şair anlatmak istediği fikri taşıyan sözü vurgular. Büyük harfler sadece cümle başında kullanılabilir. Kafiye dizileri açılarak kafiye düzeni yumuşatılır.
3. Kafiyesiz veya kafiyesiz serbest şiir: 1940’tan sonra yayılan bu anlayışta vezin ve kafiye tamamen terk edilmiş, şiirde iç ahenk önem kazanmıştır. Misal:
yolcu ihtiyacı
Hastalar,
kar istiyorlar
Kaf Dağı’ndan Sonra
ve bir bulut yatağı
onlar ki
Onlar yaramaz çocuklar.
titreme durur
dünyanın balkonundan,
Düşeceksin!
Gölgen senden kaçarsa,
Yıldızın göklere düşse,
Ruh ve cilt arasındaki savaş başlıyor
Biz ne biliyoruz;
Herhangi bir kaynak suyu
ya da bir çiçeğin özünde şifa,
Kararname harika bir yerden geldi.
yolcu yolunda ihtiyaç
Ali Akbaş
Oğul
Mısra şekli, ilk iki mısra dörtlük ve son iki mısra üçer olmak üzere on dört mısradan oluşur. İlk olarak İtalyan edebiyatında kullanılmış, daha sonra Fransız edebiyatına ve oradan da diğer Avrupa edebiyatlarına geçmiştir. Edebiyatımızda I. Sinab Şihabeddin’in sone şeklinde şiirler yazdığını görmekteyiz. Servet-i Fünûn şairlerinin hemen hepsi bu şiir biçimini benimser. Sone kafiye sistemi üçe ayrılır.
1. İtalyan türü: kafiye şeması abba, abba, ccd, ede
2. Fransız türü: kafiye düzeni abba, abba, ccd, eed
(İtalyan ve Fransız tipi soneler arasındaki tek fark, son üçün dizilişindedir.)
3. İngilizce türü: Satır sayısı değişmemekle birlikte ilk on iki satır tek sıra, son iki satır tek sıra olarak yazılır. Kafiye düzeni: ababcdcdefefg g. Misal:
yüksük
Bir yüksüğün ince şeklini yazmak
Kadınlardan çok güç buluyorum
Sorunuz muhtemelen güzel bir parmak
Karşı şansım için buluyorum
Bunu römorkörde gör
saygın bir referans olduğu düşünülen;
Çok iyi bildikleri halde,
Düştüğünüzde kaldırmalısınız.
Ve değerli bir iltifatın elinde:
İğne derinize saplanmışken,
Yine çoğu kişi çalışmayı sever;
Her an bin bir nimetle çırpınır…
Sanki içine bir nev arının canı konmuş.
Küçük kuşun kalbi!
Ali Ekrem (Polyer)
sözlük
Bir dilin veya dillerin söz varlığını/dillerini konuşma ve yazış şekliyle veren, sözcükleri ve diğer unsurlarla oluşturdukları anlamları ve sözcük kökünden hareketle çeşitli kullanımlarını gösteren eser. . Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. Başlıkları abc takip eder. Kamusal veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir. Arapça harfli eski sözlüklerde madde başlığı, Arapça kelimenin üç harfli kökünün son harfi esas alınarak sıralanırdı. 14. ve 15. yüzyıllar arasında yaşamış olan Al-Qamos Al-Muhit’in Türkçeye tercümesi bu sistemi kullanmıştır. İlk sözlük olarak İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes’in eseri kabul edilmiştir. İslam dünyasının en önemli sözlüğü 10. yüzyılda yaşamış Faraballı İsmail Giffiri’nin Arapça eseri Sihâh’tır. Vankulu Sözlüğü olarak bilinen Müteferrika’nın yayınladığı ilk kitap da Sihçe bir tercümedir. Türk kültürü ile ilgili ilk sözlük Mahmoud Kaşgar’ın Türkçeden Arapçaya Divanü Lügati’t-Türk’üdür.

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın