http://ttlink.com/mp3donustur https://www.graphis.com/bio/mp3-donusturucu/ https://ko-fi.com/mp3donusturucu https://www.youmagine.com/mp3-donusturucu/designs https://wakelet.com/@mp3doenuestueruecue456 https://godotengine.org/qa/user/mp3donustur https://www.jigsawplanet.com/mp3donustur?viewas=3e61a08f27a9 https://www.slideserve.com/mp32
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Eşitlik Ekleri Tdk Ce Yapım Eki Mi 6. Sınıf Küçültme Eki Pdf - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Eşitlik Ekleri Tdk Ce Yapım Eki Mi 6. Sınıf Küçültme Eki Pdf

Eşitlik Ekleri Tdk Ce Yapım Eki Mi 6. Sınıf Küçültme Eki Pdf

Stok takviyeleri nelerdir?

Dilimizde sözcük birleşimlerinde isim, eylemin ya da eylemin cümledeki nasıl ve ne şekilde olduğunu ifade etmek için eşit durumda yer alır. İsim, fiilin kendisine benzer bir şekilde ortaya çıktığını göstermek için eşit şeklini alır. Eşitlik durumu, eşit eklerle yapılır. Eşitlik ekleri eşitlik, benzerlik ve benzerliği ifade eder. Bu yüzden bu ekleri son ekler gibi adlandırabiliriz. Eşitlik ekleri, bir ismi fiile bağlayan durum ekleridir. İsimlerdeki eşit durumlar her zaman bir zarftır, çünkü eşit ekleri yalnızca isim ile fiil arasında bağlantı kurar.

1- Orijinal Eşitlik Eki; – ca, • ce, – ça, • çe. Bir insan ca, şey, ec, beyaz cha gibi…
. Günümüzde diğer durum ekleri gibi tüm sözcükleri isim olarak getirmek mümkün değildir. Eşitliği ifade etmek için, gibi, çift gibi ve gibi edatlar ve biçimler ayrıca ana isimlerden, genellikle ilk isimlerden, zamirlerden ve zarflardan sonra birkaç kez kullanılır. Bir insan gibi, bir taş gibi, hatta bir tepe gibi, açıkça onun örneklerinde olduğu gibi, ekim alanı eskisinden daha geniştir. Bazı örneklerde eşitlik ifadeli örneklerde olduğu gibi ekin yapım ve iyelik ekleriyle gelmesi de ekin bu yapım eki olmasına yardımcı olmuştur. Delicesine dürüst. Yavaş örneklerde olduğu gibi •casana, •cesine, –çasma, -çesine bağlacı yeni bir eşitlik eki şeklinde isim ve fiillerden sonra bol miktarda edat olarak kullanılır. Aşağılık, aptal eşek, bulutlar gibi. Boğucu, örneklerinde olduğu gibi. -ca, -ce, • çe,
• ça eki vurgusuzdur. Her zaman kendinden önceki heceye vurgu yapar. Bir önceki heceye yapılan bu vurgu her zaman güçlüdür.

2- Türkçede kullanılan ikinci eşitlik eki – cak, – Çek, çak, – Çek’tir. Osmanlı Türkçesinde yardımcı ortaç ve üretim alanında işlevini yitirmiş ve günümüzde sadece birkaç örnekle kabaca kalmıştır. Çabuk, ev gibi. Bu ek de bir eşitlik eki olarak vurgusuzdur ve vurgu kendinden önceki hecededir. Ama bir üretim yazısı olduğunda vurgulanır.

3- Türkçede kullanılan üçüncü eşitleme eki -lay-li’dir. Bu ekleme, yapı ekleri iş parçacığında da görüldü. Eski Anadolu Türkçesinde de çok meşgul bir denkleştirici eki olarak kullanılmıştır. Sea-lead, pre-command, command-n-let ve see-le örneklerinde olduğu gibi bu ek daha sonra işlevini yitirmiş ve günümüzde sadece birkaç durumda yapım eki olarak bir klişe haline gelmiştir. Akşam, sabah, gece ve gece gibi. Bu ek, eşit bir ek olarak kendisinden önce gelen hece üzerindeki vurguyu belirtir.

“Birden Çok Ninni Eki”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın