https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Fiil Kipleri Fiilde Eylemde Kip Zaman Haber Dilek şart Kipleri - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Fiil Kipleri Fiilde Eylemde Kip Zaman Haber Dilek şart Kipleri

Fiil Kipleri Fiilde Eylemde Kip Zaman Haber Dilek şart Kipleri

Fiillerin herhangi bir durumu, eylemi veya olayı ortaya koyma biçimine kip denir. Modifikasyonlar ikiye ayrılır:
a. haber medyası (medya)
1. Şimdiki zaman (-r)
2. Şimdiki zaman (-yor)
3. Gelecek zaman (will, will)
4. Di’li Geçmiş Zaman (-di, -dı, -du, -dü, -ti, -tı, -tu, tü)
5. Misch (-mis, -mus, -mus, -mus) ile geçmiş zaman
B. Koşullu (tasarım) bağımsız değişkenler
1. Sipariş modu (-e, -a)
2. şartlı (-se, -sa)
3. Zorunlu durum (- zorunluluk, – madde)
4. Asi Prens (-)

Not: Bir birleşik fiilin (bileşik kipli) oluşabilmesi için fiil önce kiplik eki, ardından yardımcı fiil ve ikinci şart ekini alır.

a. Bildirim yöntemleri

Zaman anlamında gerginler. Bu zaman kipleriyle çekimli fiillerin gerçekleşme zamanı bellidir.
1. Geniş zaman eki (-r)
Şimdiki zaman, geçmişten geleceğe uzanan geniş bir zamanın tekrarlarını ve oluşumlarını içerir.
elde eder. Fiilin köküne ve köküne “-r” eki getirilerek oluşturulur. Tek heceli ve çok heceli kelimeler ünsüzle biter
Bu ek duruma göre “-er, ar; -ır, -ir, -ur, -ür” şeklini alır.
Örnek: Şimdi cesur atar, yıkar, vurur ve delikler açar.
Olumsuz şimdiki zaman, “-ma” birinci ve çoğul halde. İkinci üç aylık dönem
Tekil ve çoğul hallerde “-maz, -mez” olumsuz ekiyle oluşturulur.
Örnek: Kan Turalı doğru yoldan dönmez.
2. Şimdiki zaman eki (-yor)
Söylendiği anda eylemin yapıldığını belirtir. Aksiyon ve anlatı aynı anda oluşur. “-mada, -mede” ve “-mada, -mede” ekleri cümleye şimdiki zamanın anlamını katar. olumsuz taraf
-me ekinden ne yapılır?
Örnek: Onuru temsil etmediğini gördüler. artık senin dilini anlamıyorum
ben okuyorum. Gece güzelliğin.
3. Gelecek Zaman Eki (will, will)
Eylemin gelecek zamanda gerçekleşeceğini belirtir. Fiilden sonra ilk olarak anlatım yapılır.
Örnek: Hayvanların kralı aslandır, öyleyse bırak onunla yapsın, kızı ondan sonra vereceğim.
Övgülerine inanmayacak ve hayallerini anlamayacak …
4. Di’li Geçmiş Zaman (-di, -dı, -du, -dü, -ti, -tı, -tu, -tü)
Eylemin söylendiği andan önce gerçekleştiğini belirtir. Anlatıcı, yapılan eylemi görür veya
biliyorsun demektir. Olumsuzluk “-ma, -me” ekinden oluşur.
Örnek: babasının ve annesinin ellerinden önce.
Aylar geçmesine rağmen hala eve gelmemişti.
5. Miş ile geçmiş zaman (geçmiş zamanı öğren ve dinle) (-mis, -mış, -muş, -müş)
Eylemin söylendiği andan önce gerçekleştiğini belirtir. Anlatıcı, fiilin eylemini başka birinden duymuştur.
Bu öğrendiği anlamına gelir. Olumsuzluk “-ma, -me” ekinden oluşur.
Örnek: Karşı Kara Dağ’ı geçmeye geldiniz.
İnanıyorum ki bu yere yıkıcı bir insan eli değmemiş…

Ekler zaman anlamı olmayan fiiller tarafından alınır. Bu kiplerin eşlik ettiği fiiller yansıtmalı kipte olduğundan,
Konsepti içermez.
1. Sıra modu soneki (-e, -a)
Eyleme irade, niyet ve arzu kavramlarını veren bir tasarım tekniğidir. Yapılan çalışmanın gerekli veya amaçlanmış olması
Teklifler. Fiilin kök ve gövdesine “–a, -e” eki getirilerek oluşturulur. Negatif, -ma, -me ekinden oluşur.
Örnek: Bir hizmetçi getireyim, sana bir hüner göstereyim.
Bu gece burada kalmıyorum, gidiyorum.
2. Koşul eki (-se, -sa)
Nesneyi ve durumu bir “durum” veya “istek, arzu ve niyet” ile ilişkilendiren bir tasarım modelidir. Kökler ve gövdeler fiil
-se -sa eki getirilerek yapılır. Olumsuzluk “-ma, -me” ekinden oluşur.
Örnek: Kim bu üç canavarı bastırır, yener ve öldürürse ona kızımı vereceğim.
Bunları görmesem daha iyi olacak.
3. Emir koşul eki (-shall, -item)
İşlemin gerekli veya zorunlu olduğunu belirtir. “-ma, -me” olumsuz ekinden yapılır.
Örnek: Baba, bunu bana söylememeliydin.
Sadece doktorun ve ilacın nerede olduğunu görmem gerekiyor.
4. Asi Prens (-)
Emir kipi, yapılması gereken eylemi vurgulu hale getirerek emir şeklinde ifade eden kiptir. fiil kökü veya
Cismine getirilen koşul eki de kişiye karşılık geldiği için zamana şahıs eki eklenmez. O.O
Model tekil ve çoğul kişiler için kullanılmaz. Olumsuzluk “-ma, -me” ekinden oluşur.
Örnek: Aksi takdirde, bırakın evdeki kız rahatlasın.
Sağlığımızı bağışla, işimizi hayırlı eyle, muhtaç etme Rabbim!
Ek yok. Kişisel eklentilerden yapılmıştır. Örnek: (I) – – (sen) gel – I. (o) gel (günah) gel – ben – (günah) (biz) – – (sen) gel – ben – (sen) gel – ben – (y) ben – (y) (onlar) (onlar) gel (günah) ) gel – ben – (iç çeker)

“orijinal nitelikler”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın