https://www.zazzle.com/mbr/238600528260244262 https://active.popsugar.com/@internettenpara/profile https://tr.gravatar.com/internettenpara0 https://ko-fi.com/internettenparakazanma https://www.jigsawplanet.com/internettenpara?viewas=09a94e8bdf98 https://www.slideserve.com/internetten https://www.gameskinny.com/gs/internetten-para-kazanma/ https://8tracks.com/anketdoldurpara https://www.awn.com/users/anket-doldurarak-para-kazanma https://www.causes.com/users/ZPDxJD3q https://www.ourboox.com/i-am/anket-doldurarak-para-kazanma/ https://twitter.com/ParaAnket https://genius.com/anketdoldurarakparakazanma https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/anketdoldurarakparakazanma2/profile https://www.diigo.com/user/anketdoldurpara https://www.weddingbee.com/members/anket-doldurarak-para-kazanma/ https://glitch.com/@okanbeytel5
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Fiilimsiler, Eylemsiler Fiilimsi Ekleri özellikleri Kodlama - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Fiilimsiler, Eylemsiler Fiilimsi Ekleri özellikleri Kodlama

Fiilimsiler, Eylemsiler Fiilimsi Ekleri özellikleri Kodlama

Fiil olma özelliğini tamamen kaybetmese de; ekli ad, ad ve simge işlevlerinde kullanılabilen; Ana cümlede yan cümle oluşturabilen kelimelere ulaç denir. Seslendirmeler karakteristik olarak “karışık” bir özellik gösterir. İsim ile fiil arasına sıkışmış bir kelime türüdür.

Kelimelerin genel özellikleri:

* Ruh hali ve kişi ekleri etkilenemez. Bu nedenle fiiller tam anlamıyla ele alınmaz.
* Olumsuz “-ma, -me” ekinin eylemlere eklenmesi fiil olarak kalır.
* Fiil köklerine getirilen bazı eklerle isim, önek ve zarf görevini üstlenirler.
* Zarflar, ana cümlede bir yan tümce oluşturur ve cümlenin yan tümcesinin yüklemi haline gelir.
Eylemler, görevleri bakımından üç grupta incelenir:
1. İsim-Fiiller (Mastarlar, İsim-Fiiller)
2. Katılımcılar (sıfat fiilleri, sıfat fiilleri)
3. Fiiller, (zarf, fiil çekimi)

Fiil eklerinin kodlanması (fiil eklerinin kodlanması)

1. Sıfat fiil

Sıfat, bir fiil ve onları anlam bakımından tamamlayan yardımcı unsurlardan oluşan bir kelime grubudur. Sıfat fiil, fiilin çekimine girmeyen, ancak üstlendiği güçlüklerle anlamı sıfat yapan fiil şeklidir. Sıfat olan kelime fiil ve sıfat halini alır.

Sıfat fiil ekleri: “-an/-en, asi/-esi, -maz/-mez, -ar/-er, -dik/-dik/-duk/-duk/-tik/-tik-tuk/-tük ,- irade/

Örnekler:

    Küçük çocuğu sokak ortasında yerde yatarken görünce dayanamadı. Rilke’de kalbimin derinliklerinde hisseden ve söylemek istediklerimi kalem kaymadan yazabilen öpülesi eller gördüm.

2. fiil isim

İsim fiil, onu farklı yönlerden tamamlayan yardımcı unsurlardan oluşan tamlamalardan biridir. -ma/-me, -mak/-mek, -ış/-iş, -uş/-üş ekleri eylem veya eylem bildiren isim ve fiillere gelir. Bunlara aday fiiller denir. Yalın fiil eklerini taşıyan öğe esastır ve sonda yer alır.

Örnekler:

    Oturduğumuz yerden dünyayı keşfetmekle ünlüyüz. Seni sağlıklı görmek ne güzel! Endülüs’e varışımız ılık bir Temmuz akşamıydı.

3. fiil zarfı

Zarf fiil ve onu anlamca tamamlayan yardımcı unsurlardan oluşan kelime grubudur. Zarf fiilleri, bazı eklerden oluşan, kipi ve kişisi bilinmeyen sözcüklerdir.

Zarf ekleri “-a/-e, -ı/-i, -u/-ü, -ıp/-ip/-up/-üp, -ali/-eli, -ken, -arak/-erek, -ince / – İnce / -unca / ~ nce, madan / ~ madan, -dek / -dec / -dukça / -dukçe / -tikça / -tikçe / -tukça / -tükçe”.

Zarf (fiil) fiil eklerinin kodlama şifresi nedir?
Örnekler:
Yorulmadan, yorulmadan, durmadan, dinlenmeden çalışın…
Anadolu coğrafyasında bir aşağı bir yukarı yol alıyorduk.
Vatan borcu biter bitmez orada olacağım.
fiiller üzerine ders

“İmla kuralları (abartı) cümlenin unsurları”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın