https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Firavun, Firavun Nedir Kimdir Hangi ülkenin Hükümdarı - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Firavun, Firavun Nedir Kimdir Hangi ülkenin Hükümdarı

Firavun, Firavun Nedir Kimdir Hangi ülkenin Hükümdarı

Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen unvandır. İlk firavun, Nil Deltasını Yukarı Mısır ile birleştiren Menes’ti (MÖ 3500). Firavunlar döneminde, İsa’nın doğumuna kadar 32 firavun hanedanı hüküm sürmüştür. Firavunlar, teorik olarak tüm insanların efendisi ve her şeyin sahibi olan bir tanrı olarak kabul edilmiş ve ellerinde asa, başlarında taç olan sakallı bir tanrı olarak tasvir edilmiş ve metinlerde adları, Ra’nın oğlu. MÖ 1580 ile MÖ 1314 yılları arasında firavunlar kendilerini tanrıların kralı Amun-Ra’nın doğrudan torunları olarak ilan ettiler. Eski Mısır inanışlarına göre görevleri, Nil taşkınlarında dünya dengesini, gün doğumunu ve düzeni sağlamaktı. Adalet, iç ve dış politika, güvenlik ve ordu konularında tek yetki onlardaydı. Bu özellikleri ile yaşayan bir tanrı görünümünde bir devlet başkanı gibi olmuşlar ve firavunların Allah’ı inkar etmelerini ve Allah’a karşı mücadelelerini dile getirerek başta Kur’an ve Tevrat olmak üzere pek çok din kitabında ağır eleştirilere maruz kalmışlardır. semavi dinler. Firavunun ismi Kuran’ın birçok ayetinde geçmektedir. Firavun insanları kendisine tapınmaya zorlamış ve gökyüzüne ulaşmak için kuleler inşa ettirmiştir. Kur’an’da onlar için zülevtad (kazıklı) tabiri de kullanılmaktadır. Bazı İslam müfessirleri, bu ifade ile firavunların sanki dünyayı bozmak istercesine güçlerine sahip çıktıkları kanaatindedirler. Kuran’a göre firavun İsrailoğullarını esir almış ve onları köle olarak çalıştırmıştır. Rahipler, bir gün doğacak olan çocuğun büyüdüğünde Mısır diyarının hükümdarı olacağını duyurdular. Bunu önlemek için Firavun, tüm İsrailoğullarının öldürülmesini emretti. Bu emrin uygulanması sonucunda Mısır’daki köle sayısı giderek azaldı. Firavun bu kez yeni doğan bebeklerin her yıl değil iki yılda bir öldürülmesini emretmiştir. Hz. Böylece Musa ve kardeşi Harun ölümden kurtulmuş oldular. Hz. Yıllar sonra Musa ortaya çıktı ve Firavun’u Tanrı’nın dinine dönmesi için çağırdı. Firavun bunu kabul etmediği için Musa’nın Tanrısına ulaşmak için çok yüksek bir kule yaptırdı. Ancak kule çöktü. Firavun ve ordusu Musa ve İsrailoğullarının ardından gitti. Kızıldeniz’i geçerken firavun ve ordusu boğuldu ve öldürüldü. Firavun ölmek üzereyken “Kelime-i Şehadet” getirerek hak dinini tanıtmaya çalıştı. Ancak Tanrı bunu kabul etmemiş ve Firavun’un öldüğünü herkese duyurmak için ibret olsun diye cesedini Kızıldeniz kıyısına atmıştır.

«Fahri Ozansoy Davası Manis Faik Ozansoy»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın