https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Fütürizm Akımı Özellikleri örnekleri Sanatçıları - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Fütürizm Akımı Özellikleri örnekleri Sanatçıları

Fütürizm Akımı Özellikleri örnekleri Sanatçıları

Fütürist sanat akımının ne olduğunun kısa bir özeti

İtalya’da ortaya çıkan bu akımın öncüsü ise FT Marinetti (Marinette). Fütürizm, modern hayatın heyecanından doğan bir edebiyat akımıdır. Geçmişin estetik değer ve geleneklerini tamamen reddeden ve dünyanın geleceğinin modernite olduğunu iddia eden Fütüristler, sanatta sürekliliği, çeşitliliği ve hareketliliği savundular. “Söz özgürlüğü” düşüncesinden hareket eden bu sanatçılar, geleneksel şiir anlayışını terk ederek ölçü ve kafiyesiz şiirler yazarlar. Rus edebiyatında Mayakovski bu akımın güçlü bir temsilcisidir. Türk edebiyatında Nazım Hikmet’in Mayakovski’nin etkisinde yazdığı şiirlerinde Fütürist unsurlar vardır.

geleceğin görünüşü

20. yüzyılın başında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın öncüsü Filippo Tommaso Marinetti’dir. Bu anlayışın esaslarını Fransız Le Figaro gazetesinde yayınladığı bildiride ortaya koydu.

geleceğin özellikleri

20. yüzyılın başında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın öncüsü Filippo Tommaso Marinetti’dir. Bu anlayışın esaslarını Fransız Le Figaro gazetesinde yayınladığı bildiride ortaya koydu.

Fütürizmin genel özellikleri

  Değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek bu görüşün temel ilkelerinden biridir. Amaç, bu yaşam tarzını sanat yapıtlarında somutlaştırmak ve geleneksel yapısıyla sürekli ve sakin bir yapıya sahip olan edebiyatı, modern yaşam koşullarıyla donatmaktır.
  Fütüristlerin sanat anlayışının temelini dinamizm oluşturur.
  Cesaret, başkaldırı, mücadele, cüret ve hız gibi temel kavramların şekillendirdiği şiir dünyası, yeni endüstriyel ve makineleşmiş dünya düzeninin sanat yapıtındaki yansıması haline gelir.
  Sanat eserindeki yücelik duygusu, insanlığa tanıtılmaya başlanan makineleşme ile eski ortamdan farklı bir şekilde artık içinde yaşadığımız bu yeni, sürekli değişen ortamda yaşanmaktadır. sanat eserinin toplumlara, okuyucuya verdiği mesaj; Makineleşmenin, hızın ve mücadelenin kutsallığı ve güzelliğidir.
  Dünyanın değişen yapısının yüceltildiği ve farklı bir yaşam biçiminin yansıtıldığı bu sanat anlayışında gelenekten gelen görüşler de tamamen reddedilir.
  Şiirin biçim öğeleri sürecinde, şiirden bilinen tüm kalıplar çıkarılır. Şiirin dili sanatsal olmaktan çıkarılmış, mekanik sesler ve orkestral armoniler sanat eserine kazandırılmıştır.
  Diğer türlerle karşılaştırıldığında etkisini yoğun olarak resim ve şiir alanında gösteren bu akım, başta Mayakovski olmak üzere Rus edebiyatında da yaygındı. Türk edebiyatında Nazım Hikmet. Dünya görüşü ve sanat anlayışıyla Sürrealizm ve Dadaizm’in temellerini atar.

Geleceğin sanat akımı hakkında kapsamlı bilgiler

Yirminci yüzyılın başında İtalya’da doğdu. Kurucusu İtalyan şair Marinetti, 1909’da Figaro gazetesinde Fütürizm Bildirisi’ni yayınladı.
Fütürizm, yaşamdaki sürekli değişimin sanata da yansıması gerektiğini vurgular. Bu nedenle geçmişin tüm kural ve anlayışları bir kenara bırakılmalıdır. Hayatın sürekli değişimine ve dinamizmine uygun yeni ifade biçimleri ve biçimleri bulunmalıdır. Onlara göre makineler ve hız sanatın her alanına girmeli ve geleceğe yön vermelidir.
İtalyan Futursleh, savaşın gerekliliğini dünyanın sağlığı, makinelere olan hayranlıkları ve hızın güzelliği açısından ifade etti. Mussolini faşizminin peşine düşerek kadın düşmanlığını yücelttiler. Müze ve kütüphanelerin yıkılmasını önerdiler. İnsanlığın neredeyse bütün kültürel birikimine savaş açtılar.
Şiirde serbest şiiri savundular ve benzetme, kafiye, şiir ve geleneksel gramer kurallarını dışladılar.
Aksine, Rus Fütüristleri savaşa karşıydılar ve kadın erkek eşitliğini savundular. Makineleşmeden ve sanayiden yana olmanın yanı sıra, üretici güçlerin toplumsal ve entelektüel destekçisiydiler. Rus edebiyatında geleceğin temsilcisi Vitaclimir Mayakovsky’dir.
Türk edebiyatında Nazım Hikmet Fütürizm’den etkilenmiştir. Serbest şiiri benimseyen, bazı şiirlerinde “ölçü verme” arzusunu dile getiren, Resimli Ay dergisindeki “Putları Wash” adlı yazı dizisinde geleneksel Türk şiiri ve bu şiirin şairleri üzerine konum alan. üzerindeki gelecekteki etkileri.

İtalyan şair Marinetti’nin (1876-1944) 1909’da Fransa’da yayınladığı bildiriyle ortaya çıkan bu akım, hayatın sürekli ve hızlı bir değişim içinde olduğunu, sanatın da bu değişim ve hıza ayak uydurması gerektiğini savunur.
Fütürist hareket, geleneksel sanat anlayışına (fütürizm) karşı çıkar ve yeni ifade yollarının ve biçimlerinin bulunması gerektiğini düşünür; Sanatın her dalına makine, hız ve dinamizm katmak istiyor. Gelecek, bir bakıma makinenin hayranlık şarkısını söylüyor. Kafiyeli ve değerlendirilmiş şiirleri reddeder. Serbest şiirsel biçimler ve tamamen yeni sözcüklerle eserler üretmeyi amaçlar; Geleneksel gramer kurallarını hariç tutar.
Fütürist şairler geçmişin tüm değerlerini yok etmek istediler; Geleneksel olan her şeye karşıydılar. “Makineleşmeye hayranlık”, “hız”, “saldırganlık”, “gemilere, trenlere, uçaklara övgü” ve “savaşın güzelliği” temaları fütürizm şairlerinin dayanak noktasıydı.
Fütürizm resim, heykel ve mimarlık alanlarını da etkilemişse de uzun sürmemiş ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yerini Dadaizm’e bırakmıştır. Bu hareket, İtalyan milliyetçiliği ve askeri işgal için bir yemekti. Rusya’daki Marksist şairler tarafından benimsenmiştir.

Fütürizmde Önemli Sanatçı Temsilcileri:

FT Marinetti
Mayakovski

Türk edebiyatında geleceğin temsilcileri:

Nazım Hikmet

Gelecekteki hareket için örnek metinler:

piston

Dan… dan… sesler arasında uzaktan bir ses geliyor, makinenin uğultusu, pistonun uğultusu… ton… ton… ton… piston… ton. .. ton…

(FT Marinetti)

makineler

trrr
trrr
trrr
Tiki no’yu takip et
mekanizasyon
İstiyorum
Aklımdan, etimden, iskeletimden
Bu geliyor!
onun dinamosu
altı almak
çıldırıyorum
Bakır teli yalayan tükürüğüm dilimi
damarlarımda kovalamak
Otomatik dlresins lokomotifler III
trrr
trrr
trrr
Tiki No’yu takip et!
mekanizasyon
İstiyorum

Favoriyi takip et

Diğer akımlar:

Orhan ustası Sevi Orhun

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın