https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Göç Destanı Kısaca özeti Kimlere Hangi Döneme Devlete Aittir - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Göç Destanı Kısaca özeti Kimlere Hangi Döneme Devlete Aittir

Göç Destanı Kısaca özeti Kimlere Hangi Döneme Devlete Aittir

Bu Türk destanı aynı zamanda Uygur Türklerinin destanıdır. Destansı soyun doğal bir devamıdır. Antik çağda Ordu Balığı olarak anıldığına inanılan Orhun Nehri’nin kıyısında bugün bir şehir ve saray kalıntıları bulunuyor.

Hüseyin Namık Orkun’un yazılarına göre büyük Uygur destanı Ordu Balık şehrinde saray kalıntılarının önünde bugün bile görülebilen kalıntılar üzerine yazılmıştır.Bu kalıntılar Moğol Hanlığı döneminde Çin’den getirilen uzmanlar tarafından incelenmiştir. Ogudi dönemi. Göç destanı Türkçeye çevrildi.

İran ve Çin yazılı kaynaklarına göre bu destanın iki varyantı olduğu görülse de aslında bu varyantlar birbirini tamamlamaktadır. İran kaynaklarındaki versiyon gerçek tarihi bilgilerden oluşmaktadır. İran varyantı, Uygurların Mani dinini kabulünü anlatan bir efsane kimliğindedir.

Türkler kutsal taşı Çinlilere verince Allah onları cezalandırdı. Ülkelerinde açlık ve kuraklık başlar. Böylece Türkler vatanlarını terk etmek zorunda kalırlar.

Destansı göçün kısa bir özeti

Uygurların anavatanında “Hulin” adında bir dağ varmış. Hulin Dağı’ndan Brick ve Seiling adlı iki nehir akıyor. Bir gece oradaki bir ağaca gökten ilahi bir nur indi. İki nehir arasında yaşayan halk bunu dikkatle izledi. Sonra ağacın gövdesinde bir çıkıntı meydana geldi ve ilahi nur, dokuz ay on gün boyunca çıkıntı üzerinde kaldı. Ağacın gövdesi açıldı ve beş çocuk çıktı. Bu ülkenin insanları bu çocukları yetiştirdi. En küçüğü Bogo Khan büyüyünce hükümdar oldu. Ülkenin zenginleri mutluydu.

Uzun zaman oldu. Han, Yulugh Tegin adında bir prens oldu. Yulog Tejen, Çinlilerle çok savaştı. Bu savaşları bitirmek için oğlu Gali Tejen’i Çinli bir prensesle evlendirmeye karar verir. Çinliler, prenses karşılığında hükümdardan Tanrı Dağı’nın eteğinde Kutsanmış Dağ adı verilen bir kaya talep ettiler. Gali Teigen taşı verdi.

Çinliler kayayı almak için çevresini ateşe vermişler ve kaya ısınınca üzerine sirke dökmüşler. Ufacık parçalara ayrılan kayayı arabalara doldurup Çin’e naklettiler. Bu kayanın çıkışında ülkenin bütün kuşları ve hayvanları kendi dillerinde ağladı. Yedi gün sonra Gali Tegin vefat etti. Kıtlık ve kuraklık vardı. Vatanlarını terk etmek ve göç etmek zorunda kaldılar.

Türk destanları

“Cengiz Han Destanı (Cengiz’in Adı) Boz Kurt Destanı”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın