medyauzmani.com
“Herkes için iyi işler” – Rüya Tabirleri

“Herkes için iyi işler”


İSG Haber Ajansı’ndan Ravi Aye, “Kimseyi arkada bırakamayız, birlikte refaha ulaşmak zorundayız.” dedi. Öz İplik İş, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, yeni sosyal haklardan çalışma yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede yeni nesil sendikacılık anlayışıyla bir anlayış ve tutum geliştiriyor. Dünya bir kez daha büyük bir ekonomik ve sosyal dönüşümün ortasında. Teknolojinin getirdiği değişime yanıt olarak, herkes yeni ekonomik ortamdan eşit pay alamıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Küresel İnovasyon İndeksi 2022 Raporu “İnovasyona dayalı büyümenin geleceği nedir?” Soruya adanmış. Çünkü sanılanın aksine inanılmaz bir hızla gelişen ve dünyayı yeniden şekillendiren dijital teknolojik dönüşüme rağmen küresel kişi başına düşen gelir artış hızı düşüyor. “Hayata ve hukuka bakış açımızı gözden geçirmeliyiz” Yönetim Kurulu Başkanı Ravi Aye, hem Türkiye’de hem de dünyada iş sektörüne yaklaşımın yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dünyamız büyük bir dönüşümden geçiyor ama refah paylaşılmıyor. Verimlilik artışı yoğunlaşıyor Dijital dönüşümle gelen ek kârlılık ise Sanayi Devrimi’nin ilk dönemlerinde olduğu gibi dar bir grubun elinde.Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler, tüm kuruluşlar birbiri ardına uyardı: Dünyanın gelişmiş ülkeleri lehine de adaletsiz bir gelir dağılımı var, ülkelerin kendi içinde adaletsiz bir gelir dağılımı var. Hayırlı işler hepimize. sermaye birikiminin ötesine geçersek, sermayeyi dar bir sektör içinde yeniden gruplayacağımız yer krizlerden, çatışmalardan ve toplumsal huzursuzluklardan başka bir şey olmayacak.Kimseyi geride bırakamayız.Arkamızda refahı birlikte sağlamalıyız. bankacı çevreyi, sosyal adaleti, çalışma hayatını ve hukuka bakış açısını yeniden gözden geçirmeli.Hepimiz biliyoruz, tüm teoriler yeniden yazıldı, tüm hesaplar yeniden yapıldı. Qomi, ekonomiyi ve sosyal hayatı şekillendirir. Yeşil dönüşüm dünyaya bakışımızı yeniden şekillendiriyor.” Sağlıklı Sosyal Diyalog İçin Tek Yol, toplumun tüm kesimlerinin bu dönüşüm sürecini sosyal diyalog çerçevesinde nasıl şekillendireceğine karar vermesi, hatta yönetmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemiz büyüyor, ancak işgücünün payı azalmaktadır. 2022 GSYİH verilerinin ikinci çeyreğinde istihdamın GSYİH içindeki payı %25,4’e geriledi. Salgın yılı olan 2020’de de aynı oran 32.6 idi. Bu alan kimsenin aklına gelmezken, ÖZ İPLİK İŞ olarak 2021 yılında bu alana dikkat çektik. Şimdi tekrar söylüyoruz. İş sektörünü görmezden gelerek ne yeni dünyaya katılabiliyoruz ne de refaha ulaşabiliyoruz. Süreci sosyal adaleti ve sosyal diyalogu göz önünde bulundurarak yönetmeliyiz. ÖZ İPLİK İŞ olarak bir kez daha haykırıyoruz: Yarın çok geç, organizasyonun önündeki engeller artık kaldırılmalı ki iş sektörü bu sürece katkıda bulunabilsin. İnsancıl ve herkesin refahını artıracak işlerde çalışmak istiyoruz. Bunu sağlamanın yolu ise regülasyondan geçiyor. Derhal örgütlenmenin yolu açılmalı, işçi kesimi sendika ve konfederasyonlarda temsil edilmelidir. İş kolumuzdaki herkesi ÖZ İPLİK İŞ’te örgütlenmeye, tüm işçileri kendi iş kollarında HAK-İŞ Sendikası üyesi olan sendikalarda ailemize katılmaya davet ediyoruz. “Kayıt dışılığın, ucuz işgücünün, sendikasız fazla mesainin, ücretlerin, işyerinde cinsiyet eşitsizliğinin, işsizliğin ve sayamadığımız birçok mağduriyetin sona ermesi, insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarının sağlanmasıyla mümkündür. Daha iyi bir iş, daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir dünya aslında bir adım ileri Öz İplik İş Sendikası olarak Daha iyi bir dünya için sorumluluk alarak kendi sürdürülebilirlik politikalarımızı belirleme sürecindeyiz Tüm STK’ları insana yakışır bir iş, insana yakışır bir iş için mücadele etmeye davet ediyoruz. hayat ve yaşanabilir bir dünya İSG Haber Grubuna katılmak için tıklayın Telegram İSG Haber Twitter hesabına erişmek için tıklayın

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın