https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Hümanizm Akımı Nedir özellikleri Temsilcileri Insancılık Akımı - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Hümanizm Akımı Nedir özellikleri Temsilcileri Insancılık Akımı

Hümanizm Akımı Nedir özellikleri Temsilcileri Insancılık Akımı

İnsani hareketin ne olduğunun kısa bir özeti

Avrupa’da Orta Çağ, “Skolastik” kelimesiyle tanımlanır. Kilisenin toplumsal hayatın her alanına hakim olduğu bu karanlık dönemde, kültür ve sanat üzerinde ağır bir baskı kurmuştur. Hıristiyanlık, düşüncenin gelişmesini engelledi ve insani ve sosyal kurumları Tanrı’nın, Kilise’nin ve Kral’ın üstünlüğünü sağlamanın bir aracı olarak gördü.
Bu yapılanma, insana ve akla dayanan Yunan ve Latin sanatlarının antik çağa hapsolması sonucunu doğurmuştur. Soyluların ve din adamlarının imtiyaz sahibi olduğu bu dönemin edebiyatında kahramanlık ve yiğitlik destanları vardır.
Avrupa’da on üçüncü yüzyılın sonunda, bu karanlık çağdan Rönesans’a giden yol büyümeye başladı. Bunlar, eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek alarak “ideal insan”ı ele alan sanatçılardır. İnsanı temel aldığı için bu düşünce tarzına “hümanizm” denir. Hümanistler eserlerinde Latin Kilisesi’ni terk ederek kendi ulusal dillerini kullandılar. İlk hümanistler:

Önemli insan temsilcileri:

Temsilcileri ve yazdıkları bölge için linke tıklayınız.

Dante ………………………………………………. mesafe

Petrarca …………………………Şiir

Boccacio ………………………………………….. hikaye (hikaye)

Rabelais ……………………………………………… .. Komedi (komedi)

Montaigne ………………….. Deneme

Ronsard ……………………………………………………

İnsani hareket, insan sevgisi (başka bir kaynak)

Günümüzde insana duyulan sevgi olarak anlaşılan hümanizm, her faaliyetin esasına insanı alan ve yaşam değerlerinin merkezine insanı koyan bir anlayış olarak yaygınlaşmıştır. İnsanlığın bu genel anlamı ile birlikte kaynaklarda çok farklı tanımlara rastlıyoruz.

Hümanizm antik çağa hayranlık demektir. İnsanlığa insanlığın dini diyenler de var. Rönesans’ın başında insanla ilgili her türlü araştırmaya, yorumlamaya, bağlantıya ya da ilgiye hümanizm deniyordu.

Hümanizm ilk olarak İtalya’da ortaya çıktı. Antikçağ denilen Greko-Latin (Greko-Romen) ortaklığını ve insanlığın ortaya çıkışını anlamaya çalışan Dante ve Francesco Petrarca (1304-1374) ve Giovanni Boccaccio (1313-1365) adlı sanatçılar büyük rol oynadılar. Klasik (eski) Yunan ve Latin kültürüne Hıristiyan kültürünü de katarak bir sanat anlayışına ulaşmak istemişler ve bu anlayışı İtalya’daki Toskana Vadisi çevresinde de sürdürmüşlerdir.

Hümanizm, Rönesans’ın başlangıcı olarak on dördüncü yüzyılın ikinci yarısında İtalya’da ortaya çıktı. Her şeyin standardı insan doğası olarak kabul edildi. insanlık. özgürlük, natüralizm, tarihsel bakış açısı, din (Hıristiyanlık), hoşgörü, bilim kavramlarına ve işlevlerine büyük önem vermiş; Bu akım sonucunda komünizm, pragmatizm, spiritüalizm ve varoluşçuluk (varoluşçuluk) gibi edebî akımların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Diğer akımlar:

“Kuyuçaklı Yusuf Sabahattin Ali Empresyonizm (İzlenimcilik) Özeti”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın