medyauzmani.com
İmge, Şiir Dili, Şiirde İmge Çağrışım Nedir Ne Demektir PDF – Rüya Tabirleri

İmge, Şiir Dili, Şiirde İmge Çağrışım Nedir Ne Demektir PDF

Şiirin dili nedir?

Şiirde gündelik hayattan farklı bir dil vardır. Şair, ona dış dünyadan aldığı malzemeyi, duygu ve düşüncelerini ekleyerek, metafor, teşbih, mecaz, kinaye, antitez vb. kullanır. Anlattığından çok farklı şekillerde aktarıyor. Şiir dili olarak adlandırılan bu yeni dil, büyük ölçüde imgelere, çağrışımlara ve retoriğe dayanmaktadır.

resim nedir

Resim kelimelerle oluşturulmuş bir resimdir. İmge, şiirin en önemli unsurlarından biridir. Soyut bir duygunun ya da fikrin kelimelerle somutlaşması bir imaj yaratır. Zihnimizde önceden var olan çağrışımların dışında yeni çağrışımlar imge ile yaratılır.
Su sarardı ve yüzünün perdesi soluyor
Kırmızı havayı izle, akşam oldu
Bu satırlardaki “suların sarılığı” ve “yüzün solması” birer imgedir.
Sen benim kölem ve özgürlüğümsün
Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan bedenimsin
Nazım Hikmet
Şair bu mısralarda sevgiliye olan tutkusunu hiçbir zorlama olmaksızın çelişki ve teşbihlerle sunduğu imgelerle dile getirmiştir.
O mavi bir balon mu?
Aşk dolu bir yolculuk
Şiirlerinde yaz mevsiminin ve şairin yolculuğunun yarattığı yaşama sevinci mavi bir balonla ifade edilerek somutlaştırılmıştır.
örnek,
Ve güldüm, rengarenk yağmur yağdı
İnsanları ağlatan yağmur yağdı
Yaralı bir geyiğin gözleri gibi sıcak
Yaralı bir geyik gibi yürekten bir sesin vardı
Şiirlerinde: Yağmuru, birinin gülüşüne bağlamıştır. yağmur rengi. Yağmurun insanı ağlatan bir özelliği vardır, yaralı bir geyiğin gözleri “sıcaklık” ile ilişkilendirilir vb. Geyik kalbi yaralı resimler resimleri.

şiirdeki işaret nedir

Bir kelime, bir imge, bir söz ya da bir imge, kısacası bir uyarıcı vasıtasıyla okuyucunun zihninde ve muhayyilesinde bir takım duygu ve düşüncelerin oluşmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şiirlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
a) Kafiye kalıpları aynıdır.
b) Not sözcüklerinin kullanımı
c) Anlamın görüntü aracılığıyla odaklanması
d) Barajların ana birimlerinin konfigürasyonu
e) Retorikten yararlanın
Soruda iki metnin karşılaştırılması ve seçeneklerden paylaşılmayan özelliğin seçilmesi istenmektedir. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen özellikler her iki metin için de belirtilebilir. (a) şıkkında verilen aynı kafiye kalıbını kullanmanın avantajı iki metinde ortak değildir. Çünkü ilk metin aa/bb/cc/dd kafiyeliyken, ikincisi aabccba kafiyelidir.
“Şiirde imge” ile ilgili bir soru örneği:
Edebiyat dünyasında kullanılan dil, günlük hayatta kullanılan dilden farklıdır. Metinde bu metnin türüne uygun olarak özel kelimeler kullanılmıştır. – Bilimsel metinlerde, – Felsefi metinlerde, – Edebî metinlerde kullanılır.
Bu kısımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) kavram – görüntü – ilişkilendirme
b) terim – kavram – görüntü
c) kavram – şey – hayal gücü
d) kelime – bağlam – görüntü
e) Konsept – İmaj – Menzil
cevap: b

Edebiyat ve felsefe ilişkisi hakkında bilgi Edebiyat ve psikoloji ilişkisi

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın