medyauzmani.com
"İş güvenliği uzmanları, OSGB’lerin işe alınan çalışanları oluyor" – Rüya Tabirleri

"İş güvenliği uzmanları, OSGB’lerin işe alınan çalışanları oluyor"


İSG HABER AJANSI STK’lar tarafından yapılan ortak açıklamada, “6331 Sayılı Taşeronluk Kanunu” üzerinde duruluyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 6331 sayılı Kanun’u İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olarak tanımlamak yerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu Taşeron Kanunu olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Kanunla birlikte iş sağlığı ve güvenliği taşeronlaştırıldı, piyasa koşulları terk edildi, işçi cinayetleri artmaya devam etti, meslek hastalıkları görünmeyen bir kader olmaya devam etti. 6331 sayılı Kanun ile iş sağlığı ve güvenliği alanı, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) adı altında kurulan irili ufaklı şirketlere bırakılmıştır. Halk, iş sağlığı ve güvenliği alanından tamamen çekilmiş, teftiş görevini dahi yerine getirememiş, caydırıcı cezalar uygulanmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilgisi, alanla ilgili belge ve dijital sözleşmelerin takibi ile sınırlı kalırken, işçiler iş cinayetlerinde hayatını kaybederken, ölümlerden sermaye sektörü sorumlu değildi. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ve korunmasından ve bu alandaki harcamalardan tamamen vazgeçti. Kanun ve ikincil düzenlemeler kolluk kuvvetleri, adli makamlar, bilirkişiler ve işverenler tarafından “taşeronluk hukuku” başlığı altında yorumlanmış ve iş güvenliği uzmanları kanun önünde “olağan şüpheli” olarak değerlendirilmiştir. Hekimler ve iş güvenliği uzmanları, iş kazalarının asıl sorumluları olarak yargılanır ve cezalandırılır. 6331 sayılı Kanun kapsamında pazarlanan iş sağlığı hizmetleri ortamında ise işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları OSGB tarafından atanmış çalışanlar haline getirilerek özlük hakları ve mesleki bağımsızlıkları ortadan kaldırılmıştır. OSGB’ler ile piyasa koşullarına göre en ucuz hizmeti sunan işyeri sözleşmeleri, işverenler OSGB’lerden, iş güvenliği profesyonellerinden, uygun bilgilendirme yerine iş sağlığı profesyonellerinden, gurbetçi sağlık çalışanlarından ve OSGB çalışanlarının önemli olduğu iş güvenliği uzmanlarından “hiçbir maliyet” beklememektedir. Çalışma koşulları, aşırı iş yükü, özlük hakları, yetersiz ücretler, iş güvencesizliği, ödenmeyen maaşlar ve SGK primleri gibi sorunlar. OSGB’ler, ödenmeyen SGK primleri ve doğrudan ödeme yöntemleriyle de halka zarar vermektedir. OSGB’ler, işçi sağlığı alanında neoliberal politikaların ana uygulama biçimidir. Hizmet satın alma modeli ile iş sağlığı hizmetleri üretim alanlarının dışına taşınmıştır. Ev içi işgücü destek büroları da yarattıkları piyasa aracılığıyla emek sömürüsünün yoğunlaştırılması için bir araca dönüştürülmüştür. Doktorlar ve iş güvenliği profesyonelleri, sözleşmeli değil, ücretli işçi olarak tanımlayacağımız bir iş ilişkisinde birden fazla üst ile çalışmaktadır. OSGB personel gündemi bugün; Çalışma koşulları, özlük hakları, yetersiz ücretler, iş güvenliği vb. konulardır. Bütün bunların yanı sıra kanun, sendikaların ve meslek kuruluşlarının bu alandaki gücünü kırmak için bir araç olarak kullanılmıştır. On yıl geçti ve işçi cinayetleri hız kesmeden devam etti. Meslek hastalıkları hala görünmez. 6331 sayılı Kanun iş kazalarını ve meslek hastalıklarını engelleyemediği gibi bu tür kazaların artmasını da engellememektedir. 2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği kayıtlarına göre işçi cinayetlerinde 1.235 işçimizi kaybettik. Yıllar geçtikçe iş cinayetleri artmaya devam etti ve 2021’de 2.170 işçimizi iş cinayetlerinde kaybettik. 6331 Sayılı Kanun, Soma Ermenek’te Torunlar A. Başta Kozlo’daki toplu katliamları engellemekle kalmayıp, yakınlarını kaybeden işçilerin ailelerini olduğu kadar kamu vicdanını da rahatlatacak bir mahkeme zemini oluşturamadı. Bunu bir kenara bırakırsak, SGK tarafından kaydedilen meslek hastalığı tanı sayısında herhangi bir değişiklik yok. Hatırladığımız gibi COVID 19 nedeniyle kaybettiğimiz 556 sağlık çalışanının ölüm nedeninin meslek hastalığı olarak kayıt altına alınmasının önündeki engeller, 6331 sayılı Kanunun tanıyı nasıl önlediğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. meslek hastalıklarındandır. İSG Haber Telegram grubuna katılmak için tıklayın

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın