medyauzmani.com
İş sağlığı ve güvenliği sektörünün genel bir anlayışla korunması – Rüya Tabirleri

İş sağlığı ve güvenliği sektörünün genel bir anlayışla korunması


İSG HABER AJANSI İş sağlığı ve güvenliği sektöründe önemli bir yer tutan iş güvenliği uzmanlığı mesleği, meslek odasının olmaması nedeniyle bazıları tarafından profesyonel bir meslek olarak görülmemektedir. Bu nedenle bilirkişilerin kişilik hakları, yasal hakları ve mesleki saygınlıkları zedelenmektedir. Öte yandan sektör paydaşlarının ilgisini çeken “Türkiye’de bu mesleğin yapılması imkansız hale geldi” anlayışı, mesleki düzenlemenin önünde büyük engeller oluşturmakta ve bu anlayış yeni uzmanların bu sektöre ümitsizce başlamasına neden olmaktadır. Sadece bir ‘meslek’ ve bir para kazanma yolu olarak görülebilecek kadar kutsal olan iş güvenliği uzmanlığı, mesleki sorunlara batmış durumda. Elbette tüm sorunların çözümü meslek birliğidir. Peki bu konuda neden profesyonel bir odaya ihtiyaç var? Gelin hep birlikte bakalım… Meslek odası nedir Meslek odaları, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak, meslek çıkarlarını korumak, meslektaşlar arasında birbirleriyle iletişim ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuş kuruluşlardır. İş güvenliği uzmanlarından oluşan bir meslek odasının kurulması bu sorunların çözümü için iyi bir adım olacaktır. Neden Gerekli: Sektörün kalitesine zarar veren en büyük uygulamalardan biri belge kiralamadır. Enflasyonun ve düşük ücret politikalarının etkisi, sektör profesyonellerini yasa dışı uygulamalara yönlendirebilir. Bu uygulama hem belge sahibine hem de kiraya verene zarar vermektedir. Diğer sorunlara kısaca değinecek olursak: 2015 yılından itibaren kolluk kuvvetlerinden kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yönetimin eğitim kurumlarını, OSGB’leri ve yüz binlerce sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği profesyonelini kontrol etmesi ve denetlemesi neredeyse imkansız hale geldi. İdarenin serbest piyasa ekonomisi olarak kınadığı iş sağlığı ve güvenliği sektörü kan kaybetmeye başladı, kalite hızla bozuldu, etik dışı belge alımı, işyerine gitmeden çalışma, iş sağlığı ve güvenliği konusunda zaman güncelleme yapılmaması gibi sorunlar yaşandı. -CLERK sistemi hızla birçok kişiye yayıldı. Ne yazık ki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen STK’lar arasında en azından ortak değerlerde bile bir birlik yoktu. Türkiye’nin güvenlik kültürünün gelişmemiş olması bir sorundu. Bu noktada profesyonel bir oda kurmak, iş güvenliği uzmanlarını ve hatta sektördeki tüm paydaşları kendilerini güvende hissedebilmeleri, mesleklerini verimli ve etkin bir şekilde yapabilmeleri için mutlu edecektir. Geçen yıl İş Güvenliği Uzmanları Meslek Odası Sözcüsü Seyfkan Arslan ile yaptığımız röportajın bir bölümü şöyle: Meslek odaları, işçi ve işveren örgütleridir. Yani hem çalışan hem de işveren mesleki sorunlara tek çatı altında çözüm arayabilir. Elbette bu alanda faaliyet gösteren uzmanların çoğu çalışanlardır. İş güvenliği uzmanları olarak bizlerin önündeki en büyük engel, sendikal faaliyetlerde ilerleyemememiz, Türkiye’deki sendikal sistemin iş kolu olmasıdır. Örneğin ben İş A’da uzmanken, İş Kolu B’de başka bir arkadaşım ortaya çıkıyor. Kimimiz madenlerde, kimimiz inşaatta, kimimiz de kamuda çalışıyoruz. Bunların hepsi ayrı çalışmalar. Sendikalar iş güvenliği uzmanlarının çalışma sistemine pek uygun değil. Meslek odaları kanun çerçevesinde kurulmuş olup, meslek odaları ve sendikalar kamu kurumlarıdır. 1982 anayasasında bu tanım şu şekilde oluşturulmuştur. “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Madde 135 – Belirli bir mesleğe mensup olanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin toplumun çıkarları doğrultusunda gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının kendi aralarında ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni sağlamak ve organları kendi kuruluşları tarafından kurulmaktadır. üyeleri olup, kanunda öngörülen usullere göre yargının gözetiminde gizli oyla seçilen kamu tüzel kişileridir. Sendikalar ve meslek odaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olduğundan, ancak o meslek birliğine ilişkin çıkarılacak kanunda belirtilen çerçeveye göre kurulabilirler. Kanunsuz sendika ve meslek odası kurulamaz. Yani bugün itibarıyla oda ve sendikaların yasaları ve buna göre yürütülen faaliyetleri bulunmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu aşamada uzmanların İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) ile ortak çalışması uygun olacaktır. İSG Haber Telegram grubuna katılmak için tıklayın

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın