https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İsim Tamlaması Zincirleme Belirtili Ad Tamlamaları PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » İsim Tamlaması Zincirleme Belirtili Ad Tamlamaları PDF

İsim Tamlaması Zincirleme Belirtili Ad Tamlamaları PDF

İsim tamlaması (isim grubu) hakkında kısa bilgi

Cümlede bahsettiğimiz varlığın veya kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için varlık adının önüne onu açıklayacak ve anlamını tamamlayacak başka isimler koyarız. Bu şekilde iki veya daha fazla ismin yeni bir anlamı karşılamak üzere bir araya geldiği kelime birleşimlerine isim cümlesi denir.
İsim tamlaması belirli isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması ve sıralı isim tamlaması olmak üzere üçe ayrılır.

Belirtilen isim tamlaması

İsmin daha önce konuşulmuş, düşünülmüş ve bilinen belirli bir varlık olduğunu gösteren bir isim tamlaması türüdür. Bir varlığın bir şeye ait olduğunu veya bir şeyin bir araç, parça veya uzuv olduğunu göstermek için kullanılır. Belirli bir isim tamlamasında birinci kelime tamlama eki (-ın), ikinci sözcük tümleme (-ı) ekini alır.
Aniden yanınıza gelir ve “Düğme bozuk” der. Bunu söylediğimde hangi düğmeden bahsettiğimi anlayamıyorsunuz ve hangisinin bozuk olduğunu soruyor olabilirsiniz.
Ancak ceket düğmesi bozuk dediğimde hangi düğmeden bahsettiğimi anlamak en doğrusudur.Ceket kelimesi düğme kelimesinin anlamını tamamlar.
“Ceketin düğmesi kırık” ifadesinde bu anlamı vermek için kesin isim tamlamaları kullanıyoruz ve ceketin kime ait olduğu belli değil. Ahmed’in ceket düğmesi diyoruz. Böylece hangi düğmeden bahsettiğimiz netleşir.
İsim tamlamaları akrabalık, yer ve zaman anlamlarını vermek için de kullanılabilir.
Sabahın erken saatleri > saat
Ahmed’in teyzesi. > akrabalık
salonun ortası.> kat

İsim tamlaması belirsizdir

Konuşanın da dinleyenin de farkında olmadığı, her varlığa hitap eden sözlerdir. Birinci kelime ek almaz, ikinci kelime (-I) eki alır. Bir varlığın veya kavramın başka bir varlığın türü olduğunu göstermek için kullanılır. Ceket düğmesi dediğimde bir tür düğmeden bahsettiğim anlaşılıyor. Ayrıca gömlek düğmesi ve pantolon düğmesi gibi farklı düğme çeşitleri de bulunmaktadır. Yine tanımsız isim terimlerinde tablo tiplerini gösterelim:
Öğretmen masası, çalışma masası, yemek masası, bilgisayar masası gibi farklı masa çeşitlerini sayabiliriz.
Ayrıca belirsiz isim tamlaması marka veya firma isimlerini göstermek için de kullanılır.
Elif Eczanesi denilince bir eczanenin adıdır.
Elif Eczanesi dediğimizde eczane Elif’e ait demektir.

Zincirleme isim tamlaması

İsim tamlaması başka bir isim tamlaması içinde kullanılabileceği gibi, başka bir tamlamanın tamamlayıcısı veya tamamlayıcısı olarak zincirleme bir isim tamlaması da oluşturabilir. “Ahmed’in ceket düğmesi” örneğinde olduğu gibi, ikiden fazla isim zincirleme ifadeler oluşturmak için birleştirilebilir. Ne kadar isim tümcesinden oluşursa oluşsun bir varlık karşılar.
“Ev kapı zili” ifadesindeki ana şey zildir.
Diğer isimler, Yüzük isminin anlamını daha anlaşılır kılmak için tamamlar. İsim tamlaması temelde tek bir varlığı kapsadığı için ismin girdiği tüm durumlara girer.
“Ayşe’nin kalemi” ifadesi:
Aisha’nın kalemine benziyor.
Aisha Pen’den aldım.
Aisha’nın kalemini aldım.
İfadelerinde durum ekleri almıştır.
Aisha’nın kalemleri kayıp.
Cümlede çoğul eki vardır.
Başka bir kaynak:

İyelik eki olan bir ismin başka bir isimle tamamlandığı kelime grubudur. Yalın tamlamalarda tamlamayı oluşturan isimler iyelik, cinsiyet ve nitelik bakımından birbirini tamamlar. Örneğin aday cümlelerdeki “Karatahta, incir ağacı, Yusuf Barabel, Ankara kalesi, otobüs durağı, şarkım, çiçek kokusu, babamın bıyığı, yolun sonu” ifadelerinde olduğu gibi birinci isim öğe (gösterir), ikinci biçim (belirleyici) dir.

Örnekler:

    Aşkın acısını tamamlayan mükemmel tamamlayıcı aşk şiirimiz mükemmelliği tamamlar

a) belirli isim grubu (belirli isim tamlaması)

Tamlayıcının ilgi ve iyelik eki varsa bu tamlamalara “belirli isim tamlaması” denir. “Ahmed’in babası şiirin güzelliğidir” ifadesindeki gibi.

Örnekler:

okul bahçesi
tamamlandı tamamlandı

dağın zirvesi
tamamlandı tamamlandı

Not: İsim tamlamalarında sıfat unsuru isim veya tamlamadan önce getirilebilir. Bu durumda sıfatın nereden geldiğine göre anlamı değişir. Sıfat değiştiriciden önce getirilirse, eksik olanı nitelendirir. Sıfat tümleç ile tümleç arasına getirilirse tümleci niteler. Bu durumlarda, birbiriyle örtüşen iki madde ortaya çıkar.

Örnekler:
Güzel bir kadının hayali (güzel sıfatı, bir kadını diğerlerinden ayıran şeydir.
Güzel kadının rüyası (sıfat güzel, rüyayı karakterize eden şeydir, güzellik cümlesi cümleyi tamamlayan ifadedir ve ifade bir sıfattır).

Not: Belirli isim tamlamalarında tamlama ve tamlama olmak üzere birden fazla sözcükten oluşabilir. Sıfatlardan veya tamamlayıcı ve tamamlayıcı isimlerin kombinasyonlarından oluşabilir.

Bir örnek:

Mavi gökyüzünün beyaz ve kızıl süsü
tamamlayıcı (sıfat olarak) tamamlayıcı (sıfat olarak)

Şirketin yeni sahibinin hırsı
Tamamlayıcı (belirli isim tamlaması olarak) Cümle (sıfat tamlaması olarak)

b) belirsiz isim grubu (belirsiz isim tamlaması)

Tümleyen biçimindeki ismin eki yoksa ve tamlayan tamlamada iyelik eki varsa, bu tür tamlamalara “belirsiz isim tamlaması” denir.
Örnekler:
okul bahçesi
tamamlandı tamamlandı

Karatekin Üniversitesi
tamamlandı tamamlandı

Ezan sesi
tamamlandı tamamlandı

Not: Belirsiz isim tamlamalarını oluşturan ögeler arasında sürekli ve güçlü bir ilişki bulunduğundan tamlama ile tamlama arasına başka bir öğe girmez. Dolayısıyla “Eski Kırıkkale Valisi, eski Devlet Bakanı, Ziraat Mühendisi, eski Milli Eğitim Bakanı” gibi kullanımlar yanlıştır. Belirsiz isim tamlamalarında sıfat tamlaması aday tamlamasından önce gelmelidir: Cümleye gelen sıfat sadece tamlamayı değil tüm tamlamayı karakterize ettiğinden “Eski Kırıkkale Kaymakamı, eski Maliye Bakanı” gibi kullanımlarda hata olamaz. devlet, ziraat mühendisi Rafi, eski Milli Eğitim Bakanı.

İsim cümleleri (İsim cümleleri) Konunun açıklaması

    Türkçe, Tuz Gölü, Ankara şehri gibi tamlamalar, şekil olarak kesin olmayan isim tamlaması olmalarına rağmen anlam bakımından belirtilmiştir. Farsça tamlamalarla dilimize girmiş olan isim tamlamalarına reisicumhur (şef), kaba, gibi sözcükler örnek olarak verilebilir. Bu cümlelerde tamlama, tamlamadan önce, ondan sonra da tamlama gelir. Daralmi men (erkek muallim mektebi), daralfonun (bilgi evi, üniversite), al-dawiyah (uluslararası) gibi Arapça gramerden oluşan tamlamalar da dilimizde kullanılmaktadır. Yine bu isim tamlamalarında tamlama kendisinden önce, yan tümce ise ondan sonra gelir.

“Kaptan, hanımeli, yayınevi, aslanağzı” gibi bazı birleşik sözcükler belirsiz isim tamlaması yapısından türemiştir.

“Topkapı, Demirtepe, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Keçiören” gibi sözcükler belirsiz isim tamlaması ile oluşturulmuş olsa da kullanım sıklığı nedeniyle iyelik eki azalmıştır. Bu konum dilbilimsel bir hata gibi görünse de bu yapılar benimsenmiştir. Ancak bu tür kullanımları yaygınlaştırma çabaları dilimize zarar vermektedir. Örneğin şu kullanımlar tamamen yanlıştır: tavuk döner, erkek ayakkabısı, bayan giyimi vb.

İsim geçme test soruları çözümleri

Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması yoktur?
a. Aşk, duygularla ilgili en güzel şiirdir.
B- Hayatın en güzel noktasında durduk.
C: Kiraz Çiçeği Festivali gelecek ay yapılacak.
D fikri bile onu mahvediyordu.
E. Adamın öfkesi hızla yatıştı.
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili ifade diğerlerinden farklıdır?
C: Haziran ayının son günü olmasına rağmen sıcaklar henüz başlamamıştı.
B. Manavdaki kadın çocuğa seslenmiş: “Adana karpuzu var mı?”
C: Öndeki arabanın ışığını göremediğimiz zaman neredeyse çarpıyorduk.
D- yanında uzanmış, oğlunun yanaklarını ve saçını tutmuş.
E. bir süre sonra yorgunluktan derin bir uykuya daldı.
1. Yaz tatillerinde birlikte arkadaşlarının köyüne gittiler.
ikincisi. Bahçe duvarları özenle çevrelenmişti.
Üçüncü. Bu bakımdan rasyonel fikirleriyle öne çıkıyor.
dördüncüsü. Kötü alışkanlıklarımı değiştirmem gerekiyor.
Beşincisi: Bilim adamları bu çabalarıyla tarihe geçecekler.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde altı çizili cümlelerden hangisi farklı bir cümledir?
a) Ben ikinci beşinciyim. II. üçüncü v. c) iii. ve V.D) III. Beşinci dördüncü. e) IV. EV
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
a. Eylem, doğanın anasıdır. Mutlak dinlenme ölüm demektir.
B. Batı’da kilisenin düşünme ve öğrenme tekeli vardı.
Ağacın gölgesinde dinlenmeye başladığında öğlen olmuştu.
D. Asıl sorun, sorunun kaynağını bilmememizdir.
e. Haftaya mahalleden çocukluk arkadaşlarımla buluşacağım.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde en az isim tamlaması vardır?
Ses sanatçısına bana bir şarkı söylemesini söylüyordu.
B. Büyük insanların idealleri vardır ve sıradan insanların kaprisleri vardır.
c. Seyircilerin arasında derin nefesler alarak bir şeyler söylüyordu.
Dr.. Kapının önünden tatile gidecek olan komşuların sesini duydu.
e. Maçın sonucunu kardeşinin evine giderken öğrendi.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?
C: Sadece sanat maceramız değil, yaşam serüvenimiz de iç içe geçmiş durumlara sahipti.
B. Güneşi kaybettim diye gözlerini kapatma. Yıldız ışığını göremezsin.
Sıkışmış çenelerinin arasından birkaç yudum su akmayı başardı ve kadın kendine gelmeyi başardı.
Gözümüzün şekli ve rengi ne olursa olsun gözyaşımızın rengi aynıdır.
E – Edebiyat ve resim arasındaki farktan dolayı, tüm masanın resmi bir anda önümüze konmaz.
İsim sonlu tamlamalarda, tamlama ile tamlama arasına kelimeler eklenebilir.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirli bir isim tamlaması ve arada başka bir isim tamlaması vardır?
C: Haziran ayının son günleri olmasına rağmen sıcaklar henüz yanmaya başlamamış, meyveler dallarında henüz kurumamıştı.
Velilerle öğrencilerin son durumu hakkında görüşülmüştür.
c. Okul yıllığında, tüm öğretmen ve öğrencilerin onun hakkında sözleri vardı.
D- Bir insanın yumuşak kalbi, yaşı ne olursa olsun kendisine açık olan kalp dışında karşılık vermez.
E. Affetmenin bu kötü yanını sadece bugün değil geçmişte de keşfeden büyükler var.

“Postmodernizmin Daha Fazla Fiili (Daha Fazla Eylem)”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın