http://ttlink.com/mp3donustur https://www.graphis.com/bio/mp3-donusturucu/ https://ko-fi.com/mp3donusturucu https://www.youmagine.com/mp3-donusturucu/designs https://wakelet.com/@mp3doenuestueruecue456 https://godotengine.org/qa/user/mp3donustur https://www.jigsawplanet.com/mp3donustur?viewas=3e61a08f27a9 https://www.slideserve.com/mp32
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İstatistik Metot Eleştiri Kuramı Teorisi Kısaca Özet PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » İstatistik Metot Eleştiri Kuramı Teorisi Kısaca Özet PDF

İstatistik Metot Eleştiri Kuramı Teorisi Kısaca Özet PDF

İstatistiksel yöntemin eleştiri teorisinin kısa bir özeti

Tüm bilim ve sanat dallarında etkisini gördüğümüz istatistik yöntem teorisi, edebî metinlerin ve edebiyatla ilgili tüm bilgilerin incelenmesinde zaman zaman karşımıza çıkan bir dizi önermeyi içermektedir. Özellikle ‘veri’nin çok olduğu durumlarda, verilerin birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen araştırmalar istatistiksel yöntem tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir.

İstatistik, matematikle yakından ilgili bir bilim dalıdır. Verileri matematiksel değerleri açısından inceler. Sayısal veri kümelerinin, özellikle aritmetik ortalamanın birbirine göre durumunu farklı açılardan değerlendirir. Ortalamaları, genel ve özel sayısal değerleri hesaplar, grafikler çizer, yüzdeleri ve varyansları bulur ve daha fazlasını yapar.

İstatistik bir anlamda deneyim ve gözlemlerin matematiği yani sayma ve ölçme yoluyla elde edilen verilerle ilgilenen bilimsel bir yöntemdir. Sayım ve ölçümler sonunda araştırmacı karar verme aşamasına gelir.

İstatistikler önemlidir çünkü günümüzün çok bileşenli yaşamında hemen hemen her parçanın birbiriyle ilişkisini sayısal değerlerle verebilirler. Yıllardır bilimin popüler bir tekniği olan istatistik artık edebiyatta da kullanılıyor. Edebi metinlerin dil ve üslup çalışmaları istatistiksiz yapılamaz. Sanatçıların kavramsal dünyaları ancak istatistiksel verilerle ölçülebilir. Şiirde asonans ve aliterasyon çalışması, istatistiksel yöntemin edebiyattaki en yaygın uygulamalarından biridir.

Şiirin kafiye, vezin, nazım şekli, nazım birimi gibi teknik özellikleri istatistiklerle sağlam bir şekilde ölçülebilir. Bibliyografik bilgiler, sıralama ve gruplama gibi istatistiksel tekniklerle düzenlenebilir. Edebî metinlerin çözümlenmesinde istatistiksel yöntem, özellikle verilerdeki sayı, yüzde ve dağılım gibi değerler önemli bir yer tutar.

Edebî türdeki metinlerin dış görünüşlerindeki ince farklılıkları göstermek, şimdiye kadar yapılan analizlerden ortaya çıkan yapısal özellikleri ispatlamak, bir dönemin morfolojik özelliklerine göre eserin durumuna ışık tutmak için istatistiksel analizler uygun görünmektedir. . Formattaki gelişmelerin seyrini belirlemek ve çevirilere karar verirken bazı kriterler belirlemek.

(“edebi kuramlar”)

    Kategori numarasını yanlış girdiniz veya seçtiğiniz kategoride makale yok!

“Edebiyat Teorisi ve Din Yeniden Eleştirisi”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın