https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kaşgarlı Mahmut Kimdir önemi Hayatı Eserleri Hakkında Bilgi - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Kaşgarlı Mahmut Kimdir önemi Hayatı Eserleri Hakkında Bilgi

Kaşgarlı Mahmut Kimdir önemi Hayatı Eserleri Hakkında Bilgi

(on birinci yüzyıl)
türk dil bilgini. Kaşgar’da doğdu. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Karahanlı hanedanına aittir. İyi bir eğitim aldı ve Farsça’yı, özellikle Arapça’yı akıcı bir şekilde öğrendi. O büyük bir Türk milliyetçisidir. Türk illerini ziyaret ederek folklor malzemesi topladı ve sözlüğü için kullandı. Kaşgarlı Mahmut, Araplara Türkçe öğretmek için Divan-ı Lügatit-Türk Sözlüğünü Arapça yazdı. Bu eserde Arapça, Türkmence, Oğuzca, Siğli, Yağma, Kırgızca vb. 7500 civarında Türkçe kelime anlatılırken; Türk boyları hakkında da bilgi vermiş ve bunu dört yüze yakın heceden oluşan şiir ve atasözleriyle kişileştirmiştir. Aynı zamanda Türkiye illerinin bir haritasını da içerir. Kaşgarlı Kitabı, Türk kültür ve medeniyetinin temel kitaplarından biridir. 1908 yılında İstanbul’da bulunmuş ve Kilisli Rıfat (1915-1917) tarafından üç cilt halinde neşredilmiştir. Besim Atalay’ın Türkçe çevirisi TDK tarafından yayımlanmıştır (3 cilt, 1939-1941; sözlük dizini de 4 cilt olarak yayınlanmıştır). Yazarı tanıtıcı kitaplar da yazılmıştır: akir Ülkütaşır, Kaşgarlı Mahmud, (TDK yayını, 1962); Ahmet Kafrooğlu, Kesgarlı Mahmud (1970). Türk Dili’nin Ekim 1972 sayısı Divan-ı Lügatit-Türk’ün özel sayısı olarak yayımlandı. [Kaşgarlı Mahmud’un Kİtâbu Cevâhlrü’n-nahv fi Lüga­tl’t-Türk adlı bir eseri daha varsa da henüz ele geçmemiştir.]

ESAT yazarı M. KARAKURT

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın