https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Koca Ragıp Paşa Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Koca Ragıp Paşa Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği

Koca Ragıp Paşa Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği

Divan edebiyatı şairi, yazar. İstanbul’da doğdu. Gerçek adı Muhammed’dir. Şiirlerinde Râgıb mahlasını kullandığı için bu ismi almıştır. Düzenli bir eğitim almadı. kendini eleştirdi. Katiplik, büyükelçilik, sadrazamlık muhabirliği, kütüphanecilik ve nazırlık yaptı. 1756’da Sadrazam oldu. Bu görevini vefatına kadar sürdürdü. İstanbul’da vefat etti ve devrinin tanınmış şairlerinden Laleli’de yaptırdığı kütüphanenin bahçesine gömüldü. Güçlü, güzel ve esprili şiirleri vardır. Şiirde nefsin, geyikte ise Hz. Arapça, Türkçe ve Farsça yazılmış çok sayıda şiir ve nesir eseri bulunmaktadır. Asırlık eserlerine atasözleri gibi aydınlar arasında yazdığı bazı pasajlar: 1. Divan [Müstakimzade S.Sadeddin tarafından şiirleri bir araya getirilerek bastırıldı. (1837).]2. Tamamlandı [Mensur, resmî yazıları, mektupları, belgeler] 3. Tahkîk ve Tevfîk (Osmanlı-İran İlişkileri Üzerine Görüşler, Notlar ve Belgeler), 4. Mecmua-i Râgıb vı Defmetü’l-metâlib (Arapça, Bulak, 1839), 6. Mat-‘laü’s-sa’ deyn (Translation of History The Fars by Abd al-Razzaq Samarkand Kitapta Moğol Hanı Ebu Sa’id Bahadır ve Timur’un ilk dönemlerinden bahsediliyor), 7. Arruz’un mektubu. Başka çalışmalar da var.

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Vasfi Maher Kokatürk

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın