https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Latifi Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Hakkında Bilgi - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Latifi Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Hakkında Bilgi

Latifi Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Hakkında Bilgi

(1491-1582)
Divan şairi, yazar. Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Abdul Latif’tir. Belgrad, İstanbul, Rodos ve Mısır’da yazar olarak çalıştı. Mısır’dan Yemen’e giderken bindiği gemi batınca boğuldu.
En çok Tezkiretü’ş-şuarâ (şairlerin tazkiresi) adlı eseriyle tanınır. Bu eseri 1543’te yazmaya başlamış, 1546’da bitirmiş ve Kanuni Sultan Süleyman’a sunmuştur. Kitabındaki girişin ardından Mevlana’dan başlayarak büyük mutasavvıf şairlerini, ardından padişah ve şehzadelerini, ardından şairleri alfabetik sıraya göre sunmuş ve şiirlerinden örnekler vermiştir. El-Latifi’nin şiirleri, gazelleri ve Masnafları vardır.
Eserleri: 1. Tezkiretü’ş-şuara (1898’de eski harflerle basılmıştır. N.Lupal-O.Reşer’in Almanca çevirisi 1979’da Osnabrück’te yayınlandı), 2. Divan, 3. Subhatul Uşak the translation; ،جامعةسلجوق،كليةالآداب1981)1،4-طريفنعمه-1اسطنبول(ترجمبواسطةNSPakunونشرتباسمEvsâf-ıIstanbul5Enisü’الفصحى،6نظمجواهر،ذكرأنلديه12عملاًفيTezkire(لمزيدمنالمعلوماتحولحياتهوأعماله،انظرمقال”إسلامأنسلطيف”)[Yüzhadistercümesi;ErdoğanErolbueseriledoktorayahazırlıkçalışmasıyaptıbasılmadı(KonyaSelçukÜniversitesiEdebiyatFakültesi1981)14-Tarifnâme-1İstanbul(NSPakuntarafındanyeniyazıyaçevrilerekEvsâf-ıİstanbuladıylayayımlandı5Enisü’l-Fusuha6Nazmü’I-CevahirTezkiresinde12eseriolduğunubildirmiştir(HayatıveeserlerihakkındafazlabilgiiçinİslâmAnsLatifimaddesinebakılmalıdır)[وجهحديثترجمة؛قامأردوغانإيرولبإعدادالدكتوراهفيهذاالعمل،ولميتمنشره(قونية،جامعةسلجوق،كليةالآداب1981)1،4-طريفنعمه-1اسطنبول(ترجمبواسطةNSPakunونشرتباسمEvsâf-ıIstanbul5Enisü’الفصحى،6نظمجواهر،ذكرأنلديه12عملاًفيTezkire(لمزيدمنالمعلوماتحولحياتهوأعماله،انظرمقال”إسلامأنسلطيف”)[Yüzhadistercümesi;ErdoğanErolbueseriledoktorayahazırlıkçalışmasıyaptıbasılmadı(KonyaSelçukÜniversitesiEdebi­yatFakültesi1981)14-Tarifnâme-1İstanbul(NSPakuntarafındanyeniyazıyaçevrilerekEvsâf-ıİstanbuladıylayayımlandı5Enisü’l-Fusuha6Nazmü’I-CevahirTezkire­sinde12eseriolduğunubildirmiştir(Hayatıveeserlerihak­kındafazlabilgiiçinİslâmAnsLatifimaddesinebakılmalı­dır)

Lami Chalabi Tahir Kotsi Makal

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın