medyauzmani.com
Liselerde izinsiz fotoğraf çekmek disiplin suçudur – Rüya Tabirleri

Liselerde izinsiz fotoğraf çekmek disiplin suçudur

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle akran zorbalığı ve siber zorbalık yapan öğrenciler hakkında disiplin işlemi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ders seçimi ve ilgili açıklamalar okul yönetimi tarafından Aralık ayında öğrencilere duyurulacaktır.

Ceza infaz kurumlarındaki öğrencilerin örgün eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla ortaöğretim kurumuna bağlı olarak öğrenci sayısına bakılmaksızın şubeler açılabilir.

Türkçe Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ve Sporcu Yetiştirme Merkezlerine kayıtlı Milli Sporcu ve Sporcu ünvanını alan öğrencilere ortaokul, 9, 10 ve 11. spor programlarını uygulayan okullar.

Öğretmenlerin çocukları için transfer kolaylığı

Öğretmenler, iş yeri değişikliği nedeniyle ortaöğretim süresince kontenjan aranmaksızın bir kez yer değiştirebilirler.

Öğrencilerin eğitime erişemedikleri durumlarda Mülki İdare Amirliği onları izinli sayabilir.

Anadolu’daki mesleki ve teknik liselerde onuncu sınıfı geçen bir öğrenci bir sonraki sınıfa geçmek isterse alan veya dal değiştirmek isterse; 9. sınıf meslek derslerinden sorumlu olan 10. sınıf meslek derslerine yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminde başarılı olmaları halinde eylül ayı sonuna kadar yatay geçiş yapılabilir.

Dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve on ikinci sınıflardan hazırlık sınıfı olan okullara, hazırlık sınıfı olmayan okullara öğrenci nakil ve nakillerinde aynı öğretim yılı içinde iş ve işlemlerin bu esasa göre yürütülmesi için düzenlemeler yapılmıştır. nakil ve nakil yapılacak okulun akranları tarafından oluşturulan temel çıktıdır.

Sorumlu dersleri olan öğrenciler için sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınava girme süresi iki haftaya çıkarılmıştır.

Yeni düzenleme ile meslek alanı veya dallarında işyeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenmiş veya başka bir kurumun iznine tabi olan işyeri açma yeterlik belgelerinin kendi başlarına iş yeri açmalarına izin verilir.

Disiplin Yönetmeliği

Yeni düzenleme ile herhangi bir disiplin cezası almayan öğrencinin kınama cezası gerektiren davranışlardan birini ilk kez gerçekleştirmesi durumunda olumlu disiplin yaklaşımıyla önce yazılı uyarı verilecek.

Olumsuz davranışlarının devam etmesi halinde kendisine uygulanabilecek cezalar konusunda uyarılır. Okuldaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ile Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna bilgi amaçlı yazılı uyarı gönderilir. Yazılı uyarı ile veli toplantısı bilgileri e-okul sisteminde işleme alınmayacaktır.

Kınama cezası gerektiren ikinci davranışta öğrenci doğrudan okulun Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Disiplin cezası gerektiren prosedürler yeniden tanımlandı

Yeni düzenlemede tütün içermeyen ancak tütün mamullerini taklit edecek şekilde kullanılan her türlü ürünü bulundurmak veya kullanmak, okulla ilgisi olmayan kişileri okul yönetiminin izni olmadan okula getirmek disiplin suçları arasında yer alıyor. .

Ayrıca “siber zorbalık” ve “akran zorbalığı” yapan öğrenciler de disiplin cezasına çarptırılacak. Bu yeni sistemde “bilgi araçları veya sosyal medya aracılığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine, kişi ve kurumlara zarar vermek” ve “çeşitli tekrarlayıcı davranışlarla başka bir öğrenciye sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde zorbalık yapmak”. gibi tanımlanır.

Disiplin maddelerinde yer alan diğer hükümler ise şöyle:

Siyasi, ideolojik, müstehcen veya yasak araç, gereç ve belgeleri paylaşmak, dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yazmak; bilgilendirme araçlarını, okul araç gereçlerini ve muhafazalarını bu amaçlarla kullanmak ve okul müdürleri, öğretmenler, personel ve diğer öğrenciler tarafından alınması, kaydedilmesi ve kaydedilmesi. izinsiz resim paylaşmak, okul ve yurt ile eklentilerini belirtilen kurallar dışında kullanmak ve yurtta konaklamayı izinsiz kullanmak.

Okul disiplin mevzuatı kapsamındaki şikayetler, gerçek veya tüzel kişiler tarafından okul müdürüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız taleplerin işleme alınmaması esas olmakla birlikte; İddiaların belgelenmesi veya soruşturmayı gerektirecek önemli hususlar içermesi halinde rapor işleme konulur.

Eylemleri cezalandırılan öğrencilerle ilgili etkinlikler

Okul Rehberlik Hizmetleri, Psikolojik Danışmanlık ve Sınıf Rehberliği Öğretmenliği Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve Müdür tarafından onaylanan plan doğrultusunda, suç teşkil eden davranış ve eylemlerde bulunan öğrencilere iyileştirici, geliştirici veya rehberlik çalışmaları ile toplum hizmeti sağlanacaktır. çalışmalar, ödev ve proje çalışmaları.

Bu çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kurumlarına yönelik sosyal etkinlikler yönetmeliği hükümlerine göre okul idaresi tarafından yürütülür. Yapılan çalışmalar düzenli olarak izlenecektir. Gözlemler ve çalışmalar, öğrencinin davranış puanı görüşülürken öğretmenler kuruluna sunulacak.

Ücretli veya ücretsiz olarak pansiyonda kalan öğrencilerin okul değiştirme cezası almaları halinde nakillerinde uygulama birliği sağlanmıştır.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın