https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Mehmet Fuat Köprülü Hayatı Biyografisi Kısaca Özet Bilgi - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Mehmet Fuat Köprülü Hayatı Biyografisi Kısaca Özet Bilgi

Mehmet Fuat Köprülü Hayatı Biyografisi Kısaca Özet Bilgi

Muhammed Fuad Kobrulu’nun biyografisi, edebî kişiliği ve eserlerinin kısa bir özeti (1890-1966):

İstanbul’da doğdu. Ayasofya Merkez Lisesi ve Merkan Lisesi’nden mezun oldu. Hukuk Fakültesi’nde (Hukuk Fakültesi) başladığı yüksek öğrenimini yarıda bırakarak edebiyat ve tarih alanlarına yöneldi. Fransızca öğrenin ve Batı edebiyatını yakından takip edin. Çeşitli okullarda Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. Edebiyat Fakültesi dekanıydı. Atatürk’ün isteği üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Türk Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulmasını sağladı. Türkiye’yi temsil eden birçok uluslararası konferansa katıldı. Harvard (Harvard) ve Columbia (Columbia) gibi üniversitelerde çeşitli dersler verdi. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yaptı. Bilim ve Devlet Adamı, Profesör Sıradan Dr. Fuad Küprulu; Araştırmalarıyla dünya çapında tanınmaktadır. Dünyadaki prestijli üniversiteler, akademiler ve kuruluşlar tarafından fahri doktora, muhabir üyelik, fahri üyelik gibi unvanlara layık görülmüştür. Milletvekilliği yaptı ve bu görevi sırasında İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin birçok bölümünde dersler verdi. Dışişleri Bakanlığı idi.
Köprülü, Türkiye’de turolojinin kurucusu olarak kabul edilir ve bir Türk dergisinin yayınlanmasına öncülük eder. İslam Ansiklopedisi’nin çıkarılmasına katıldı. En çok Türk tarihi ve edebiyatı alanındaki araştırmalarıyla tanınır ve bu alanda çok sayıda makale ve kitap yazmıştır. Edebiyat Araştırmaları, Türk Edebiyatında İlk Dönem Tasavvuf, Türkiye Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi yazarın başlıca eserleridir.
Başka bir kaynak:
Edebiyat tarihçisi, yazar. İstanbul’da doğdu. Cezaevi Katibi İsmail Fayez Bey’in oğludur. Ayasofya Lisesi ve Merkan Lisesi’nden mezun oldu. Hukuk fakültesine gitti ama tamamlamadı. Yirmi yaşından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde profesör olarak dersler verdi. 1934 yılında Kars Milletvekili Mil I yaptı. Demokrat Parti’nin kurucularındandır. Aynı partiye 1946’da İstanbul’da milletvekili, 1950’de dışişleri bakanı oldu. 1957’de partisinden istifa etti. İstanbul’da öldü. Köprülü Mezarlığı’na defnedildi.
Muhammed Fuad Küprulu’nun hayatı Fikri Ati grubunun şairleri arasında başladı. Ziya Kokalp ile tanıştı ve milli edebiyatı benimsedi. Hece vezni, şiirleri ve vatansever çalışmaları Yeni Mecmua’da yayınlandı. Edebiyatımızı modern yöntemlerle incelemiş ve bir bütün olarak değerlendirmiştir. Copulu ilk önce birçok eski şair ve yazarı tanıttı. uluslararası ün kazandı. Bilimsel ve metodolojik çalışmaları nedeniyle Avrupa ve Amerika’daki birçok üniversite ve bilim kuruluşuna üye seçildi. Birçok uluslararası bilimsel konferansta Türkiye’yi temsil etmeyi başardı. Alturkoloji dünyası için birçok kitap ve makale bıraktı.
Eserleri (yayın tarihlerine göre): 1. Hayatı Flkrlye (1909), 2. Ruh-ı Politik ve Müdafaa-yı İçtlmalyye (çeviren G. Le Bon, 1910), 3. Paris Kadını (çeviren H. Becq) komedisi 3-Perde, 1910), 4. Rûhü’l-Cemâat (S.Celal ile G. Le Bon’dan çeviren, 1911), 4. Napolyon’un Doğu Politikası – Seli mi Sâlls ve Napolyon (E. Drault’tan) ) tercüme, 1913), 6. Kıraat-ı Edeblyye (C. Sahir ile, 2 kitap, 1914), 7. Malûmât -ı Edeblyye (Ş. Süleyman ile, 2 cilt, 1914, 1915), 8. Kıraat-ı Milli (4 kitap, 1915), 9. Kitab Turan (1916), 10. Neo-Osmanlı Edebiyatı Tarlh-I, CI (Ş. Süleyman ile, 1916), 11. Türk Dili İçin Sarf ve Nahafi (S.Saib ile) 4 Kitab, 1917-1919) 12- Nasr Aldin Hoca (1918, 2. basım: Ata Katikash, 1980), 13. Türk Edebiyatında İlk Sufiler (1918, 1966, 1976), 14. Milli Tarih (6 kitap, 1919, 1923), 15. Azerbaycan Edebiyatı Tarihi ( 1919), 16. Türk Edebiyatı Tarihi (I. Kitap, 1920), 17. Bursalı Ahmed Paşa (1921), 18. Eli Milli fba (S.Saib ile, 1921) ), 19. Türk Edebiyatı Tarihi (2. kitap, 19215, 20. Yeni Milli Kırat (3 kitap, 1921-1925), 21. Okul Şiirleri (6 kitap, 1922), 22. Türkiye Tarihi (1. kitap 1923) 23. Dönemin Edebiyatı (1924), 24 Türk Tarihi (1924), 25. Fuzeli- Hayatı ve Eserleri (1924), 26. Milli Tarih (4 kitap, ilkokullar için, 1924-1928), 27. Türk Dinler Tarihi (1925), 28. Ek Derlemeler Azeri Edebiyatı Üzerine (Bakü – 1926), 29. Türk Çocukları İçin Mei Kyrat (4 kitap, 1926), 30. Les Orlglnes du Bektachisme (= Sources of Bektaşilik, Paris, 1926), 31. Türk Edebiyatı Tarihi (1926. 2. baskı) Düzenleyen: OF Köprülü- N. Pekin 1980, J>. ed. , 1981), 32. Yeni Milli Tarih (İlkokullara İki Kitap, 19.27), 33. Darülfon’dan Büyük Cezile Küçük Bir Armağan (1927), 34. Aziz Ben Erdesler-i Astrabdi, Bizim ve Rizm (Giriş, 1928), 35. Alkvnler Mektebi Logatlet-Türkî-I Sade 1928), 36. Millî edebiyat akımının ilk misyonerleri, vn Divan-I Türkî-i Sade (1928), 38. XIX. 39. yüzyıl şairlerinden Amra Erzurum (1929). Geoffrey (1929), 40. XVI. Yüzyılın Sonuna Kadar Türk Saz Şairleri (1930), 41. XVII, Asrın Saz Şairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman’ın Hikâyesi (1930), 42. Türk Dili ve Edebiyatının Gelişimine Bir Bakış Anadolu’da I ve XIII. Astr (1931, makale. Bu yazı Türk Edebiyatı Tarihi’nin yeni baskısında yer alıp devam etmektedir), 43. Saman Oğulları 874-1005 (1931) 44. Türk Tarihinin Ana Hatları (1931), 45. Eski Şairlerimiz , Anthology of the Diwan of Literature (4 cilt 1931)-1934), 46. Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar (1934), 47. Les Orlglnes de L1 Empire Osmanlı (Paris-1935), Türkçe ed.: The Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, 1959; İkinci Baskı: Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, 1972 A.D., Üçüncü Baskı 1981. Sırpçaya çevrilmiş ve basılmıştır 1955), 48. Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi (Dördüncü Bölüm, 1935), 49. Les Institutluns Juridlques Turques au Moyen-Ages ( = Türk Hukuk Müesseseleri, 1937), 50. A History of Islam Civilization (Tercüme ve Düzeltmeler: W. Barthoyd, 1940, 1962, 1973, 1977), 51. Türk Saz Şairleri Antolojisi (II-III C., 16., 16., 18., 19., 20. yüzyıllar 1940), 52. H. Şîr Ne -vâî (1941), 53. Namık Kemal, Renan Müdafaanamesf (1962), 54. Demokrasi Yolunda (Paris-1964), 55. Edebiyat Çalışmaları (1966), 56. Bizans Kurumlarının Osmanlı Kurumlarına Etkisi (1981, aynı eser, 1931″ Türk Hukuk ve İktisat Mecmuası’nda da yayınlandı, İtalyancaya 1953’te çevrildi.) Fuat Köprülü’nün Armağanı, Köprülü’nün 60. Doğum Günü’nde yayınlandı (1953). Köprülü’nün 1950’ye kadar yayınladığı eserlerin listesi şu şekildedir: Armağan’da.

Gudely Mehmet Mamdouh ŞEVKET ESENDAL Özeti Ayaşlı ve kiracıları Memduh Şevket Esendal özeti

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın