medyauzmani.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 60 KPSS’de personel alımı! Ofis personeli, güvenlik görevlisi, destek.. – Rüya Tabirleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 60 KPSS’de personel alımı! Ofis personeli, güvenlik görevlisi, destek..

Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruya göre; DGCM puanı en az 60 olan adaylardan 6 sözleşmeli personel, 22 sözleşmeli destek personeli ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 36 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru şartları ve ilan detayları burada.

Genel başvuru gereksinimleri

 • İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuran adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek.

 • Görevlerini sürekli olarak yerine getirmelerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri durumları bulunmamak.

 • adayların askerlik hizmeti yönünden; Askerlik yapmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise fiilen askerlik hizmetini yapmış olmak, ertelenmiş veya yedek kategoriye nakledilmiş olmak.

 • Son başvuru tarihi itibariyle en az 18 yaşında olmak.

 • Onu kamu haklarından mahrum etmemek.

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık. Suçtan veya kaçakçılıktan kaynaklanan mülkün değerinden.

 • Bir güvenlik soruşturmasının ve/veya bir arşiv aramasının sonucu olumludur.

 • Bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı veya yaşlılık aylığı almamak.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendinde başvuranların durumu, “Bu şekilde çalışanlar, hizmet akdi esaslarına aykırılık nedeniyle kurumları tarafından sözleşmelerini feshedemez, veya Başkanlık kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşme süresi içinde ve feshi halinde, tarihten itibaren bir yıl geçmeden işyerlerinin sözleşmeli kadrolarında çalıştırılamazlar. fesih.

Personel ve hisse sayısı

Özel uygulama gereksinimleri

Ofis personeli

 1. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

 2. 2020 yılında yapılan Genelkurmay Seçme Sınavına (KPSS-B) katılarak KPSS’den en az 60 (altmış) P93 tipi önlisans puanı almış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 1. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

 2. 2020 yılında yapılan Genelkurmay Seçme Sınavı’na (KPSS-B) katılmış ve KPSS’den en az 60 (altmış) P93 tipi önlisans puanı almış olmak.

 3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmalıdır.

 4. erkek olmak.

 5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen şartların sağlanması zorunludur.

 6. Özel güvenlik görevlileri için sağlık gereksinimleri listesinde belirtilen sağlık koşullarına sahipsiniz.

 7. Son başvuru tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay geçerliliği olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı yazıtlı) sahip olun.

 8. 170 cm’den kısa olmamalıdır.

 9. Boy ve kilo olarak son iki hane arasındaki fark 15’ten fazla 13’ten az olmamalıdır. 80-13 = 67’den az.)

 10. Görevin yerine getirilmesine engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal hastalığı veya engeli bulunmamaktadır.

 11. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun Yürürlükteki Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

 12. Gündüz ve gece vardiya sisteminde, iç ve dış mekanlarda ve radar menzillerimizde çalışmaya engel yok.

Destek ekibi

 1. Herhangi bir ortaöğretimden (lise veya dengi) mezun olun.

 2. 2020 yılında yapılan Genel Personel Seçme Sınavı’na (KPSS-B) katılmış ve KPSS ortaöğretim sınıf türü P94’ten en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmalıdır.

Başvuru prosedürleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün elektronik işe alım portalı aracılığıyla başvurular – genel işe alım portalı ve işe alım portalı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) İtibaren 05/10/2022 – 14/10/2022 Şahsen, posta veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın